Publiek en aanbod elkaar doen vinden en verbinden, begint bij goede vrijetijdscommunicatie. Stad Herentals ging op zoek naar verbeterpunten in hun UiT-communicatie en schakelde publiq in voor een mini-audit. Samen met consulent vrijetijdscommunicatie Toon nam Herentals hun volledige communicatie rond vrije tijd onder de loep en ontdekte zo enkele opportuniteiten.

Volledigheid vrijetijdsaanbod

Je kan pas communiceren over vrije tijd als er voldoende activiteiten zijn om in de kijker te zetten. Toon begon de mini-audit bijgevolg met een analyse van het aanbod in UiTdatabank. Joren Geerts: "Het was motiverend om te zien hoeveel verschillende vrijetijdsactiviteiten er in Herentals zijn, dit was nog een extra drijfveer om het aanbod tot bij onze inwoners te brengen via goede communicatie."

Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Toon reikte in de workshop enkele praktische tips aan om de invoer van activiteiten te optimaliseren. Wil je graag meer leren over de mogelijkheden van UiTdatabank? Volg de sessie over UiTdatabank op het publiqForum.

Afstemmen communicatiekanalen

Een analyse van de communicatiekanalen maakte duidelijk dat hier het schoentje knelt in de communicatiestrategie van Stad Herentals. Joren Geerts: "Uit de mini-audit leerden we dat het belangrijk is om onze web- en printcommunicatie op elkaar af te stemmen. Toon gaf ons duidelijke werkpunten mee. Hiermee zijn we meteen aan de slag gegaan. Concreet werkten we onder andere aan een grafische stijl om een visuele lijn te trekken doorheen onze verschillende communicatiekanalen."

Jammer genoeg kost goede communicatie tijd en middelen, geld dat niet altijd voor handen is. Joren Geerts: "Vroeger had Herentals een aantrekkelijke UiT-brochure om evenementen in de kijker te zetten. Om financiële redenen bestaat deze niet meer en voorzien we nu enkel een UiT-kalender in ons stadsmagazine. Op aanraden van Toon maken we dit overzicht nu visueler door op een extra bladzijde enkele activiteiten uit te lichten en beelden toe te voegen. Dit trekt meer aandacht dan een droge Excel-lijst."

Het is roeien met de riemen die we hebben, maar dankzij de tips van publiq zetten we grote stappen vooruit met beperkte middelen.
Joren Geerts
Expert communicatie Stad Herentals

Publieksanalyse

Communiceren doe je met je doelpubliek in je hoofd: een goed begrip van de personen naar wie je communiceert, is essentieel. Daarom is het interessant om jezelf de vragen te stellen: ‘hoe leren we ons doelpubliek kennen?’ en ‘kunnen we nog meer op hun behoeften inspelen?’.

Joren Geerts: "We kozen er in deze mini-audit bewust voor om ons minder te focussen op een analyse van ons publiek. We werken stap voor stap en momenteel ligt onze prioriteit op het uitwerken van onze communicatiekanalen. We sturen wel af en toe enquêtes uit om een stem te geven aan onze inwoners en deze bevat enkele vragen over vrije tijd. Dit kan een startpunt zijn voor een bredere analyse in de toekomst."

Wil jij jouw vrijetijdscommunicatie ook een niveau hoger tillen? Vraag je begeleiding op maat aan en we komen graag langs!

Toon Beullens
Neem contact op met
Toon Beullens
Consulent vrijetijdsorganisatie en -strategie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.
Begeleiding op maat

Mini-audit van je vrijetijdscommunicatie

Wat zit al goed en wat kan beter in de communicatie rond vrije tijd, vanuit de stad of gemeente?

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Mini-audit voor nog betere UiTcommunicatie in Edegem

17 sep. 2019

‘Hoe kan onze vrijetijdscommunicatie nog beter?’ Om mee na te denken over deze vraag trok partnermedewerker Toon naar de gemeente Edegem.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Quick wins na een mini-audit in Neerpelt

21 jun. 2017

Herhaling is de sleutel om een boodschap te laten doordringen. Tot die conclusie kwamen we nogmaals na het bezoek van partnermedewerker Sam, die met cijfers, voorbeelden en analyses afzakte naar het land van de Dommel.

Meer lezen