In dit video-interview vertelt Marie Pierrard over La Petite Ecole, een laagdrempelige plek in het Brusselse Sint-Gillis waar kinderen van nieuwkomers hun eerste schoolervaringen kunnen opdoen. Het gesprek met Pierrard biedt een helder inzicht in de manier waarop ook vanuit onderwijsperspectief kan worden omgegaan met kinderen die komen uit vaak zeer traumatiserende situaties. Het structureren van de dag via rituelen, het aanbieden van zintuiglijke expressieve mogelijkheden en de niet-resultaatsgebonden aanpak blijken daarbij cruciaal.

Werken met kunst en kinderen in conflictsituaties - hoe doe je dat?

Uit de drie praktijkverhalen van het roadtripevent destilleerden we een set tips & tricks voor organisaties die willen omgaan met kinderen en jongeren in moeilijke situaties.

  • Naast schrijven en spreken is ook body work essentieel, onder de vorm van theater, dans, het aanbieden van en werken met materialen…
  • Laat de kinderen hun eigen projecten kiezen en bepalen, geef agency en wees zelf een gids
  • Leg je toe op de waarde van het spel: spelletjes zijn een ‘serieuze aangelegenheid’ (Laureyns) en een tool om groepsdynamiek te ontwikkelen
  • Neem de tijd om te observeren, om focus en vertrouwen op te bouwen
  • Ontwikkel rituelen
  • Beschouw kinderen als kinderen en niet enkel als getraumatiseerde lichamen. Creëer een gevoeligheid voor hun situatie zonder daar steeds op te focussen
  • Artistiek werk kan ook gewoon artistiek werk zijn - het kan bevrijdend zijn om niet te focussen op het therapeutische, maar voluit te gaan voor de kracht van de verbeelding
  • Wees aandachtig voor de manier waarop de lichamen van kinderen spreken - leer de signalen te interpreteren. Teach the teachers en train ook de professionele artiesten om deze signalen te herkennen
  • Blijf steeds hoopvol

Laat je inspireren door de twee andere praktijkverhalen

Kennisdossier

Child body in conflict

28 jun. 2024

Kan kunst een rol spelen in het leven van kinderen die opgroeien in conflictsituaties? We halen inspiratie bij Emile Saba van het Ashtar Theatre.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

De kracht van spel en body work voor kinderen

28 jun. 2024

Kan kunst een rol spelen in het leven van kinderen die opgroeien in conflictsituaties? Joke Laureyns van dansgezelschap kabinet K reflecteert.

Meer lezen