In de afgelopen Expeditie “Jong & divers publiek” brachten publiq en hybried vzw verschillende cultuurorganisaties rond de tafel om te kijken hoe we samen kunnen inzetten op het bereiken van een Jong(er) en divers(er) publiek. In dit artikel komt een voorbeeld aan bod van een good practise: de Vlaamse jeugdvereniging Graffiti vzw, die kwetsbare jongeren ondersteunt en hen de kans geeft zich uit te spreken met artistieke middelen. Het doel? Hen op weg zetten naar een kritisch, verantwoordelijk burgerschap.

De organisatie werkt op verschillende plekken in Vlaanderen, maar de uitvalsbasis is Gent, in de gekleurde wijk de Brugse Poort. Tijdens de eerste corona-lockdown besloot Graffiti vzw een kamp op te zetten onder de noemer ‘Kalligraffiti’: op de creatieve site de Meubelfabriek kregen jongeren de kans om te experimenteren met graffiti - in de eigen, vaak Arabische thuistaal. In het filmpje dat Graffiti vzw van het kamp maakte komt begeleider Fatih De Vos in beeld, die de jongeren aanspreekt: “‘Spreek je thuis Arabisch? Wist je dat je met de Arabische letters ook echte kunstwerken kan maken?”

De jongeren leren al spelend om eerst hun naam te ‘spuiten’ in het Arabisch, maar krijgen daarna de kans om het medium verder te verkennen, om na te denken over wat zij zouden willen zeggen en verwoorden. Het kamp wordt niet door Graffiti vzw alleen georganiseerd, maar komt tot stand in samenwerking met lokale organisaties: de jeugddienst, Voem vzw, Massala, Averroes, …

Deze specifieke elementen maakten van dit Kalligraffiti-kamp een succes:

1. Verbinding

 • Het kamp vertrekt vanuit de leefwereld van de jongeren (culturele achtergrond): de vertrouwdheid met het Arabisch schrift
 • Het kamp vertrekt vanuit de leefwereld van de jongeren (interesse en leeftijd): street arts zoals graffiti zijn toegankelijk en cool
 • De begeleider vanuit Graffiti vzw is een brugfiguur: Fatih De Vos is een professionele jeugdwerker met een voet in de witte wereld en een voet in de wijk - hij deelt een stuk van zijn identiteit met de jongeren

2. Nabijheid

 • Outreachend: Graffiti vzw is naar de wijk getrokken. De Meubelfabriek is een tijdelijke invulling van een oude industriële ruimte en was voorheen ook al een ‘gedeelde ruimte’ met de jongeren
Graffiti vzw

3. Sfeer

 • Het kamp heeft geen dwingende structuur, er is ruimte om te spelen
 • De sfeer is ontspannen
 • Inclusiviteit: het kamp staat open voor iedereen (al komen er door de realiteit van de wijk vooral gekleurde jongeren op af)

4. Partnerships

 • Graffiti vzw gaat voor de organisatie partnerships aan met lokale organisaties, op grond van gelijkwaardigheid
 • Grafitti vzw vraagt voor deze activiteit subsidie aan bij de Vlaamse Overheid
Graffiti vzw

Zelf aan de slag? Deze vragen kan je meenemen naar je eigen organisatie:

Wat willen we doen?

 • Gaan we voor een toegankelijke activiteit, of is de artistieke meerwaarde belangrijker? Zetten we in op de ontmoeting of op het resultaat?

 • Hoe kunnen we aansluiting vinden bij de leefwereld van onze doelgroep?

 • Hoe zorgen we ervoor dat het aanbod laagdrempelig genoeg maar toch professioneel is?

Met wie willen we het doen?

 • Met wie werken we concreet samen als begeleider, als bruggenbouwer tussen ons en onze doelgroep?

 • Wat is de identiteit van onze bruggenbouwer - ook professioneel?

Graffiti vzw

Hoe willen we het doen?

 • Met welke lokale organisaties, die in contact staan met de doelgroep, kunnen we partnerschappen aangaan?

 • Wie kent deze jongeren, bereikt deze jongeren?

 • Hoe kunnen we op voet van gelijkwaardigheid met deze organisaties samenwerken?

 • Hoe kunnen we duurzaam met deze organisaties samenwerken?

 • Vragen we subsidies aan voor ons project, en wat zijn de implicaties daarvan?

Graffiti vzw

Tot slot…

Vergeet niet dat het bereiken van een nieuw publiek een proces van lange adem blijft… Wees tevreden met kleine stappen en neem voor elke stap de tijd om grondig voor te bereiden. Met tijd, wederkerig respect en boterhammen geraken we er wel!

Meer weten over het bereiken van een jong & divers publiek?

Dit praktijkvoorbeeld werd aangereikt tijdens de Expeditie "Jong & divers publiek”. Op zoek naar meer gedeelde kennis en ervaringen van de Expeditie? Raadpleeg onze artikels over organisatieverandering en cultuursensitieve communicatie en de handige tips & tricks.