Wat is een try-out?

Als je een try-out organiseert, nodig je voor de start van de zomer een groep families of kinderen uit die je zelf nog niet bereikt om je Schatten van Vlieg-zoektocht te testen. Zo leg je niet alleen contact met een nieuw publiek, maar krijg je ook meteen een kritisch testpanel over de vloer voor de zomeractie echt start.

DIVA zoekt zoekers

Els Crollet, publiekswerker in DIVA in Antwerpen, organiseerde vorig jaar voor de eerste keer een try-out van hun Schatten van Vlieg-zoektocht. Els verspreidde een zoekertje via sociale media, klasopstap.be en Atlas, integratie & inburgering Antwerpen met de boodschap ‘DIVA zoekt zoekers’. Zo legde ze contact met een school van het Buitengewoon Lager Onderwijs uit Hoboken.

“Door zo’n zoekertje te plaatsen bereik je heel wat leerkrachten in één keer. En als je een korte motivatie aan de leerkracht vraagt, toon je meteen dat er ook een zeker engagement van de klas verwacht wordt.”, vertelt Els.

Bij de volgende editie wil Els opnieuw een oproep plaatsen om een nieuwe klas over de vloer te krijgen:

“De leerlingen van deze eerste try-out ervaren heel wat drempels om een museum binnen te gaan. Door hen uit te nodigen voor een activiteit die speciaal voor hen is, en mits een goede voorbereiding (de leerkracht bereidde het bezoek in de klas reeds voor), werd het een heel fijne voormiddag. Bij de volgende editie geven we deze kans graag aan een nieuwe klas, om zoveel mogelijk kinderen te bereiken die zelf niet tot bij ons kunnen komen.”

© DIVA
We wilden vooral een nieuw publiek laten kennismaken met ons aanbod en beeldmateriaal verzamelen voor onze communicatie.
Els Crollet
publiekswerker DIVA

Het juiste moment

Waar Els nog een goede middenweg in zoekt, is vooral de timing van de try-out.

“Aan de ene kant wil je de try-out niet te vroeg organiseren zodat je het risico loopt dat je zoektocht nog niet af is. Aan de andere kant mag het ook niet te laat zijn, want dan kan je je materiaal niet meer bijsturen. Vorig jaar wilden we vooral een nieuw publiek laten kennismaken met ons aanbod en beeldmateriaal verzamelen voor onze communicatie, dus was de try-out zeker geslaagd. Maar de volgende keer willen we graag nog beter de timing kiezen zodat we het materiaal zelf nog kunnen aanpassen indien nodig.”

Schatten Van Vlieg try-out © DIVA

Een goede voorbereiding is een must

In de bib van Wetteren organiseerde educatief medewerker Els DeSmet vorig jaar twee try-outs: één met een klas van het buitengewoon lager onderwijs en één met een groepje kinderen dat deelneemt aan een maandelijkse taalbad-activiteit. Uit beide try-outs stak Els heel wat op en heeft ze enkele tips.

Inhoudelijk helpt het erg als je een verhaal als rode draad in je zoektocht verwerkt. Dat maakt het voor kinderen veel gemakkelijker om ‘mee te zijn’ met de opdrachten. Ook praktisch moet je de try-out goed voorbereiden: duidelijke afspraken met de leerkracht of begeleider over wat er van hen verwacht wordt, zijn erg belangrijk. De volgende keer wil Els nog beter kaderen dat het een try-out is en dus geen volledig afgewerkte activiteit. Zo worden de verwachtingen van de leerkracht juist afgestemd en begrijpt de klas dat er van hen een kort feedbackmoment verwacht wordt.

Daarnaast geeft Els als tip om niet uit het oog te verliezen dat je voor de try-out een grotere en andere groep dan een familie over de vloer krijgt.

"We vinden het heel belangrijk om kinderen uit te nodigen die uit zichzelf niet gemakkelijk tot bij ons komen of niet altijd aan ons aanbod kunnen participeren. Voor sommige scholen is het nu eenmaal niet haalbaar om regelmatig naar de bib te komen voor een klasuitleen of om deel te nemen aan de activiteiten van de Jeugdboekenmaand. De try-out is dan een ideale formule om hen wel uit te nodigen, maar een degelijke voorbereiding is een must.”

Try-out bib Wetteren

De try-out laat je verder kijken

Zowel Els van het DIVA als Els van bib Wetteren vinden de try-out een handig hulpmiddel. Zoals Els van Bib Wetteren het verwoordt:

“Eigenlijk zou je al je publieksactiviteiten op voorhand moeten testen, maar dat durft er soms bij in te schieten. Doordat de testfase bij de Schatten van Vlieg-zoektocht in een ‘officieel’ format gegoten is, ben je veel meer gemotiveerd om het ook echt te doen. Dat Schatten van Vlieg dan ook nog oproept om de try-out met een publiek te doen dat je zelf niet gemakkelijk bereikt zorgde ervoor dat we niet de school contacteerden waar we vaak nieuwe projecten mee uittesten, maar juist verder zochten.”

Doordat de testfase bij de Schatten van Vlieg-zoektocht in een ‘officieel’ format gegoten is, ben je veel meer gemotiveerd om het ook echt te doen.
Els DeSmet
educatief medewerker bib Wetteren

Tips

  • Wil je met een school samenwerken? Plaats je zoekertje op Cultuurkuur en op andere kanalen.
  • Kies een datum die het nog mogelijk maakt je zoektocht aan te passen.
  • Maak goede afspraken met de klas of organisatie die je uitnodigt. Hoe oud zijn de kinderen, komt er een begeleider mee, …?
  • Leg uit wat een try-out is om de verwachtingen juist af te stemmen.
  • Bedenk een speelse manier om feedback te vragen.
© DIVA
Praktijkvoorbeeld

Bereik een diverser publiek met de try-out

15 jan. 2020

Maak kennis met een nieuw publiek dat nog niet zelf de weg naar jouw organisatie vindt.

Zo pak je het aan