De jongerenpagina op jullie gemeentelijke website maakt een strakke opdeling qua leeftijd.

“Klopt. Wij besloten te werken met de volgende categoriën: ‘ik en mijn baby’ (0-2), ‘kinderopvang en ouders’ (2-6), ‘speelplein’ (6-12), ‘SWAP’ (11-16) en ‘activiteiten voor 16- tot 25-jarigen’. Die opdeling hebben we vooral gemaakt op basis van de ‘schoolleeftijd’, maar op vraag van de scholen proberen we nu ook meer aanbod te combineren. In de gemeentelijke communicatie gebruiken we uiteraard Vlieg, aangevuld met de preciezere leeftijdsaanduiding.”

Proberen jullie die indeling ook door te trekken naar andere kanalen?

“Dat is de bedoeling, ja. We hebben bijvoorbeeld een aparte facebookpagina voor SWAP (11-16), MOVE X (16+) en het jeugdhuis. Met die pagina’s proberen we vooral de jongeren die al naar een activiteit geweest zijn te bereiken. Dan doen we door foto’s te nemen op de activiteiten, die we dan later online zetten. Willen ze de foto’s zien of downloaden, dan moeten ze naar de pagina gaan. Zo is de beslissing om ons te volgen meteen al sneller en gemakkelijker gemaakt. Een volgende stap is dan hen te vragen wat zij een volgende keer willen doen, al gaat dat beter op de bus naar een pretpark, wanneer de sfeer wat gemoedelijker is. Dan heb je tijd om écht eens met hen te praten. Dat vinden we heel belangrijk.”

Bevragen jullie jongeren nog op een andere manier?

“We proberen elke woensdag een speelpleintje - die zijn voor kinderen van 6 tot 12 - te bezoeken met wat materiaal. In die wijk spelen we en bevragen we hen spelenderwijs. In moeilijkere wijken slaan we een praatje en laten we zien hoe het plein precies ten goede gebruikt kan worden. Zo krijgen we een goed zicht over de harmonie binnen bepaalde wijken. De jongeren vragen dan zelfs soms meteen wanneer we terug kunnen komen.”

Werken jullie als doelgroep dan louter op jongeren?

“Nee hoor, niet alleen. We hebben bijvoorbeeld ook algemene communicatiekanalen, zoals het maandelijks infoblad ‘De Panne leeft’ of de gemeentelijke website, waar iederéén in kan zoeken. Tijdens de vakanties denken we eerst aan de families, tijdens de rest van het jaar selecteren we voornamelijk voor senioren, en in de herfst focussen we dan weer op sport.”

Jullie pakken het qua communicatie toch al vrij hands-on aan. Iets dat er volgens jullie zelf nog ontbreekt?

“Wel we werken hier nu redelijk apart als diensten, maar we willen naar een gemeenschappelijke vrijetijdsdienst. Dat stond tot nu toe nu nog niet in onze beleids- en beheerscyclus, een werkpunt dus. Wat er wel duidelijk instaat, is overkoepelend te werken aan de UiTcommunicatie. Van daaruit zijn er al wat samenwerkingsinitiatieven ontstaan, zoals de vakantieplanningen, maar daarin willen we zeker nog verder gaan.”

Met andere woorden: De Panne leeft. En dat is dus niet alleen de naam van het infoblad van de kustgemeente.