UiTPAS is het het middel bij uitstek om je inwoners over het zomer- en najaarsaanbod te informeren en om hen warm te maken om terug deel te nemen nadat vrijetijdsinitiatieven de deuren moesten sluiten.

Tijdens de webinar UiTPAScommunicatie in juni wisselden wie hierover uit.

Voor je begint

Wat zijn de belangrijkste elementen van UiTPAScommunicatie? Wat zijn de principes en bijhorende acties?

Bekijk de samenvatting

UiTPAScaravan op ronde

Jonathan Depoot (Vrijetijdsnetwerker Zuidwest): “Na een lange periode van thuisblijven zonder veel voorzieningen voor de jeugd en het kwetsbare publiek, willen we deze zomer in de regio vooral op deze doelgroepen inzetten.”

Zuidwest plant om met hun UiTPAScaravan langs te gaan in de hele regio. De voorwaarde om de campagne te laten slagen is draagvlak binnen elke gemeente of stad van de regio.

Jonathan: “Daarom hielden we eerst een ‘snuffelronde’ om het voorstel af te toetsen. Hierbij laten we ook ruimte voor eigen inbreng en feedback.”

Verschillende reacties

Er kwamen verschillende reacties van de gecontacteerde besturen. Ofwel was er al aanbod genoeg voor deze doelgroepen en is het niet nodig dat de caravan passeert. Een andere optie was dat de actie met de caravan kan aansluiten bij bestaand aanbod. Een derde reactie was dat er echt wel nood is aan zulke acties, maar dat er momenteel weinig voorzien is. "Daar zien ze ons extra graag komen met de caravan," vertelt Jonathan.

Samenwerking op maat

Op maat samenwerken is dus absoluut nodig. Ook zijn de lokale partners het meest vertrouwd met de verschillende buurten en kunnen zij de meest geschikte locaties aangeven waar de UiTPAScaravan deze zomer kan passeren. Ook de communicatie ligt bij de lokale partners. "Zij kennen hun publiek het beste en kunnen zo gericht communiceren."

Jonathan: “Voor deze actie gaan we ook jobstudenten inschakelen met een specifiek profiel. Belangrijk is dat ze goed met kinderen en jongeren kunnen omgaan, en dat ze weten hoe ze ambiance kunnen maken en UiTPAS promoten.”

“Juli is de opbouwende fase. In augustus komen we in de echt uitvoerende fase met meer evenementen, om dan in september hopelijk weer te kunnen inzetten op het reguliere aanbod.”