Een enquête met de antwoorden van 750 jongeren (van 16 tot 30 jaar) op vragen omtrent hun culturele vrijetijdsbesteding, hoe ze zich informeren en met welke eigenschappen een goede communicatie zich kan onderscheiden van de rest. De conclusies, aangevuld met bevindingen uit kleinere focusgroepen, kon je al uit eerste hand vernemen op de ontbijtsessies waarmee BILL (het huidige UiTX, n.v.d.r.) gedurende december Vlaanderen en Brussel rondreisde. Maar voor diegenen die naast die kans grepen, kan je via deze weg de conclusies toch raadplegen.

1. Hoe besteden ze hun vrije tijd?

De bioscoop, festivals of concerten zijn veruit de favoriete vrijetijdsbesteding bij jongeren. Maar opmerkelijk is dat toch 79 procent van de ondervraagden aangeeft minstens éénmaal per jaar naar een museum of een expo te gaan. Activiteiten als ballet - of dansvoorstellingen, naar het jeugdhuis gaan en een comedyvoorstelling kijken scoren daarentegen beduidend minder.

2. Hoe informeren ze zich?

Om informatie te krijgen over die activiteiten rekent de jeugd vooral op drie bronnen: familie en vrienden, sociale media (specifiek Facebook) en geprinte middelen als flyers en affiches. Daarom is het als organisator aangewezen om met jouw evenementen aanwezig te zijn op Facebook, wil je hen bereiken.

3. Hoe willen ze die informatie zien?

Jongeren zweren bij een duidelijke communicatie, waaruit ze - zonder veel zoeken - kunnen opmaken waarover het gaat. Helderheid draagt daar toe bij, maar ook originaliteit is belangrijk om een goede indruk te maken.

Download de highlights van het onderzoeksrapport of klik door naar het volledige rapport als je zin hebt in meer.