In totaal zijn er 56.570 locaties op uitdatabank.be toegevoegd. Door een locatie via een adres toe te voegen, kunnen andere organisatoren deze locatie hergebruiken voor hun eigen activiteit.

Als we al deze locaties met een punaise aanduiden op een kaart, komen we tot een indrukwekkend resultaat: je hoeft de landsgrenzen of zeeën niet te tekenen om duidelijk de driehoekige vorm van België te herkennen.

Ook Vlaanderen en de taalgrens tekenen zich duidelijk af. UiTdatabank.be wordt dan ook hoofdzakelijk gebruikt voor activiteiten op UiTinVlaanderen. Maar ook Waalse locaties nemen toe dankzij de museumPASSmusées-locaties die via uitdatabank.be worden beheerd.

Maar UiTdatabank stopt niet aan de Belgische landsgrenzen: rechts bovenaan de tekening zien we hoe de Nederlandse stad Groningen begonnen is met het toevoegen van hun vrijetijdsactiviteiten. Hiervoor maken ze gebruik van dezelfde achterliggende technologie als Belgische invoerders. Dankzij die samenwerking kunnen ook Belgische invoerders sinds kort een uitstap naar Nederland promoten bij het brede publiek.

Vlaanderen onder de loep

Laten we Vlaanderen wat meer in detail bekijken: Je herkent dankzij de concentratie van locaties de steden, de kustlijn. Vlaanderen bruist als het aankomt op het organiseren van vrijetijdsactiviteiten.

Willen we weten wie koploper is, schakelen we over naar onze visualisatie over naar een heatmap: hoe lichter (geler) een plaats kleurt, hoe meer locaties er zijn.

Je ziet hoe de stad Gent zichtbaar wordt als een heldere ster, maar ook Antwerpen telt veel locaties. Onder Antwerpen liggen Brussel (linksonder), Leuven (rechtsonder) en Mechelen (middenboven).

Hoe ziet Gent eruit?

Laten we nog wat inzoomen op Gent en onze vrijetijdslocaties tekenen op een luchtfoto uit 2018, aangeleverd door Geopunt.

Wie vertrouwd is met de stad herkent de Watersportbaan (linksonder) en ziet nog een deel van de haven (middenboven). De meeste activiteiten worden georganiseerd in de binnenstad.

Leerrijker wordt het als we overschakelen op een heatmap.

We zien hoe het historische centrum geel kleurt, maar er is ook een lichtgevend punt boven het centrum. Dat zijn de locaties waarvan de straat en het huisnummer niet nauwkeurig kon bepaald worden met een breedte- en lengtegraad. Het vertalen van een adres naar deze gps-coördinaten gebeurt automatisch bij het wijzigen van het adres. Als de straat niet wordt gevonden, valt uitdatabank.be terug op het geografische midden van de gemeente. Het lichtgevende punt bovenaan is dus het geografische centrum van Gent.

Tips

Enkele voorbeelden van locaties waarbij de breedte- en lengtegraad niet nauwkeurig bepaald zijn en hoe het preciezer kan:

  • De activiteit vindt plaats in de straat "Luizengevecht z/n". Luizengevecht is een park in Gent. Je krijgt een beter resultaat als je de straat met de ingang van het park als adres noteert.

  • Is er geen huisnummer? Vul dan enkel de straat in zonder het huisnummer te vervangen door "z/n" of "/".

  • Bij de straat werd ingevuld "Diverse locaties in Gent". Hier kan je beter het adres van één locatie als straatadres vermelden. Zo vinden bezoekers ook gemakkelijker de weg. In de beschrijving van de plaats kan je de andere straten noteren.