Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Als zakelijk medewerker weet je hoe je de administratieve taken en financiële verantwoordelijkheden van gemeenschapscentrum Ten Noey efficiënt moet aanpakken. Je werkt ook samen met de verantwoordelijke stafmedewerker voor de zakelijke coördinatie van het samenwerkingsverband tussen de gemeenschapscentra Everna, Ten Noey, De Kriekelaar en De Linde (vanaf 2024/2025 ook Nohva en De Markten). Dankzij jouw hoofd voor zaken slagen we er telkens weer in om projecten en activiteiten te organiseren die mensen uit de buurt én uit heel Brussel samenbrengen.

Jouw verantwoordelijkheden:

− Samen met de centrumverantwoordelijke vertaal je het inhoudelijk beleid naar een zakelijk en financieel beleid.

− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen rond zakelijk beheer, en aan overlegvormen binnen de VGC.

− Je werkt lokale aankoopprocedures uit voor het gemeenschapscentrum. Je voert ze uit, evalueert ze en stuurt ze bij.

− Er lopen heel wat onderhoudscontracten voor het gebouw (elektriciteit, noodverlichting, veiligheid, onderhoud van groene gevel...). Jij zorgt ervoor dat (aanpassings)werken correct worden uitgevoerd, en dat problemen worden gesignaleerd en opgelost.

− Je beheert prijsafspraken en contracten met lesgevers, animatoren, artiesten, vrijwilligers, losse medewerkers....

− Je volgt verzekeringsdossiers op.

− Je beheert de personeelsadministratie.

− Je beheert de vzw-financiën en rapporteert hierover aan het bestuursorgaan van de vzw en aan de subsidiërende overheden.

− Je volgt de wettelijke vzw-verplichtingen op, en voert ze uit.

− Je steekt ook graag je handen uit de mouwen tijdens onze activiteiten: projecten op locatie, ontmoetingsavonden, volkskeuken… Ook wel eens tijdens een avond of weekend.

Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

Profiel

1. Je hebt een bachelor- of masterdiploma behaald.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B of A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kan aantonen dat je laatstejaars bachelorstudent 2023-2024 bent. Je kan dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal B111

Bruto Netto

€ 2.895,26 € 2.071,63

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,35 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Solliciteren

Vul het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/17997-52 volledig en correct in.

Reageren voor: 31/03/2024
Solliciteren

Vul het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/17997-52 volledig en correct in.

Reageren voor: 31/03/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest