Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het

beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1

januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband

met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

• het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;

• het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald

bijstand aan ouderen of personen met een handicap;

• het beheer van het beleid inzake gezinsbijslagen in Brussel;

• de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;

• het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;

• meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en

vergunningen uitreiken;

• de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en

opvolgen;

• ondersteuning bieden in het kader van de COVID-crisis;

• de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand

van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch

vlak vaststellen.

Leer Iriscare beter kennen via http://www.iriscare.brussels/nl

We zoeken via deze vacature een nieuwe Nederlandstalige collega voor het Centrum voor evaluatie

van de autonomie en de handicap van Iriscare.

Deze dienst staat in voor de evaluatie en de erkenning van:

• de handicap of de aandoening van Brusselse kinderen en jongeren tot 21 jaar, die aanspraak

maken op een verhoging van de kinderbijslag;

• de verminderde zelfredzaamheid van Brusselse 65-plussers, die aanspraak maken op een

maandelijkse uitkering (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Het team van het evaluatiecentrum bestaat uit verschillende profielen : artsen, verpleegkundigen,

een klinisch psycholoog, een ergotherapeut, een kinesist, een logopedist en ontwikkelingstherapeut,

een sociaal assistent en administratieve medewerkers.

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een professionele uitdaging in een jonge en dynamische organisatie?
Deel je ons engagement en onze inzet voor personen met een handicap of met een verminderde
autonomie?
Ben je een echte teamspeler?
Lees dan zeker verder, want Iriscare heeft de job voor jou!
Jouw taken :

• je analyseert de dossiers van de Brusselse inwoners die door het evaluatiecentrum van

Iriscare erkend moeten worden om een sociale uitkering te kunnen ontvangen:

o voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, door bij te dragen aan de evaluatie van de

fysieke of mentale gevolgen van de handicap en de gevolgen ervan op het dagelijkse

leven van de kinderen en hun gezin;

o voor volwassenen vanaf 65 jaar, door bij te dragen aan de evaluatie van de weerslag

van de handicap op het vermogen om de dagelijkse activiteiten uit te oefenen.

• je stelt conclusies voor en motiveert deze op basis van vooraf gedefinieerde richtlijnen

overeenkomstig de regelgeving, de interne procedures en de beroepscodes die van

toepassing zijn;

• je werkt in een tweetalig, multidisciplinair team samen met administratieve medewerkers

en (para)medische experten om de evaluaties voor te bereiden en uit te voeren;

• je verwerft kennis en knowhow en deelt je expertise met het team.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:
Jeroen Ooghe - Directeur-diensthoofd van het Departement Beleid Gezinnen en Personen
Jeroen.ooghe@iriscare.brussels

Profiel

Wij zoeken naar een medewerker die in het bezit is van een diploma van het hoger onderwijs van het

korte type:

- ofwel als verpleegkundige;

- ofwel als ergotherapeut.

Een kopie van het diploma en het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma

moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend.

Kennis van het Frans is een pluspunt.

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring,

bijzondere vaardigheden, enz.) zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Aanbod

Minimumloon zonder ervaring: 31.650,94 euro bruto per jaar, geïndexeerd. Je kan een valorisatie van

je anciënniteit in de publieke of privésector aanvragen.

Voordelen:

• flexibel uurrooster in een 38-urenweek

• werkzekerheid

• 35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (voltijds)

• telewerk mogelijk, in functie van de organisatie van de dienst (na een proefperiode van zes

maanden)

• hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen)

• maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag

• eindejaarspremie

• vakantiegeld

• mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen

• mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen

• gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject

• vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het

station Brussel-Luxemburg

• mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets

• toegang tot een sociale dienst

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest