Organisatie

De Ambrassade

De Ambrassade zoekt een participatiemedewerker (internationaal) jeugdbeleid voor de Vlaamse Jeugdraad, voor een voltijds contract van onbepaalde duur. Je kan solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor vrijdag 24 mei 2024 om 10u00 aan ikwileenjob@ambrassade.be te bezorgen.

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt.

Functieomschrijving


Jouw ambitie

Als participatiemedewerker (internationaal) jeugdbeleid maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt voor een samenleving waarin kinderen en jongeren zich ten volle ontplooien en hun leven zelf in handen kunnen nemen. Samen met je collega’s uit team jeugdraad maak je de ambities van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade mee waar.

Je volgt beleidsparticipatietrajecten voor de Vlaamse Jeugdraad op waarbij je vertrekt vanuit de dromen, noden en ideeën van kinderen, jongeren en hun organisaties. Je ondersteunt jonge vrijwilligers in het betrokken zijn en worden op het maken van beleid, vertaalt complexe materie op maat van jongeren, en bent gedreven om de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij beleidsmakers te brengen. In het bijzonder ben je de ondersteuner van de VN-jongerenvertegenwoordigers jeugd- en kinderrechten en duurzame ontwikkeling.


Als ondersteuner van de VN-jongerenvertegenwoordigers gids je hen door het internationale jeugdbeleidslandschap. Je ondersteunt en faciliteert hun vertegenwoordigingswerk - inclusief het terugkoppelen naar collega’s, jeugdwerkers en de adviesraad - en stelt afspraken met hen op rond prioriteiten en engagementen. Je voert gezamenlijke strategieën en initiatieven uit om de stem van jongeren op wereldniveau te laten horen. Daarnaast begeleid je de werkgroep Internationaal van de Vlaamse Jeugdraad en werk je samen met vrijwilligers en jongerenvertegenwoordigers om beleidsacties uit te werken.

Je gaat een werkgroep met (jonge) vrijwilligers leiden rond een specifiek beleidsthema (het onderwerp wordt later dit jaar door de Vlaamse Jeugdraad gekozen), in de vorm van wat we een “IN-HART-UIT”-traject noemen. Concreet ga je het komende jaar samen met de vrijwilligers participatief onderzoek met kinderen en jongeren voeren, bevragingen organiseren en met experts praten. Op basis van al deze meningen, informatie en expertise begeleid je de werkgroep in het maken van een advies met duidelijke beleidsaanbevelingen. Met het advies gaat de Vlaamse Jeugdraad vervolgens aan de slag om te wegen op het beleid, politiek debat en de publieke opinie. Samen met de werkgroep en de communicatiemedewerker in huis werk je een communicatiestrategie voor dit advies uit, o.b.v. waarvan jullie het advies in de kijker zetten in de pers en media richting jongeren, politici en beleidsmakers.

Tot slot werk je waar relevant mee aan de organisatie van projecten en evenementen van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade. Zo zal het komende werkjaar voor de Vlaamse Jeugdraad gekenmerkt worden door de totstandkoming van de nieuwe Vlaamse regering en daarbij horende nieuwe beleidsnota Jeugd.

Jouw resultaatgebieden

 • Je zorgt ervoor dat de Vlaamse Jeugdraad een kwaliteitsvol beleidsparticipatieproces realiseert rond een van de door de adviesraad verkozen prioritaire thema’s:
 • Samen met vrijwilligers (jongeren en jeugdwerkers) verzamel je de komende 2,5 jaar rond dit thema de mening van kinderen, jongeren, jeugdwerkers en andere experten rond het thema. Je vertaalt die input samen met de betrokken werkgroep van adviseurs en vrijwilligers naar een advies en beleidsaanbevelingen, waarmee de jeugdraad vervolgens op het beleid, politiek debat en de publieke opinie wil wegen.
 • Je bouwt kennis, expertise en visie op rond het opzetten en vormgeven van beleidsparticipatieprocessen en weet deze te vertalen naar de praktijk.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de internationale werking van de Vlaamse Jeugdraad en ondersteunt de VN-jongerenvertegenwoordigers in hun beleids- en vertegenwoordigingswerk:
  • Je ondersteunt 4 VN-jongerenvertegenwoordigers in hun werk, zowel nationaal als internationaal, en zowel inhoudelijk als praktisch. Je draagt mee zorg voor een goede verbinding met het werk van de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad, en versterkt de externe en (inter)nationale netwerken met EU-jongerenvertegenwoordigers en partners zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Franstalige jeugdraad.
  • Je ondersteunt (samen met de collega die de EU-jongerenvertegenwoordigers ondersteunt) de Werkgroep Internationaal van de Vlaamse Jeugdraad. Je coacht de internationale jongerenvertegenwoordigers, je volgt met hen beleidsontwikkelingen op, werkt prioriteiten en engagementen uit, en werkt samen beleidsacties uit.
  • Je draagt inhoudelijk en organisatorisch bij in de selectieprocedure van de nieuwe EU- en VN-jongerenvertegenwoordigers (najaar ’24).
  • Je coördineert de ontwikkeling van standpunten over het VN-jeugdbeleid (o.a. SDG’s, mensenrechten, werk, duurzame ontwikkeling en klimaat) voor de Vlaamse Jeugdraad en ondersteunt de VN-jongerenvertegenwoordigers om de vertegenwoordiging op te nemen bij de relevante vergaderingen van de VN, zoals de Algemene Vergadering van de VN en de Conference of the Parties (oftewel COP, de jaarlijkse VN-klimaatconferentie).
 • Je biedt waar relevant ondersteuning bij de organisatie van projecten en evenementen van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade:
  • Zo zal het komende jaar gekenmerkt worden door de vorming van de nieuwe Vlaamse Regering en de bijbehorende nieuwe minister en jeugdbeleidsnota. Die zullen nieuwe inhoudelijke prioriteiten met zich meebrengen waar de Vlaamse Jeugdraad rekening mee zal moeten houden.

Profiel

Wij zoeken iemand die...

 • relevante ervaring heeft m.b.t. participatie- en vrijwilligersbeleid (professioneel of als vrijwilliger)
 • gepassioneerd is door de leefwereld van jonge mensen en energie krijgt van het samenwerken met vrijwilligers naar een gezamenlijk resultaat
 • inzicht en praktijkervaring heeft op het vlak van jeugdparticipatie
 • een hart heeft voor jeugdbeleid en jeugdwerk
 • geboeid is door de VN-structuren en hun beleid, met een focus op het VN-kinderrechtenverdrag, en mee wil zoeken hoe jongeren hierin hun stem zo luid mogelijk kunnen laten horen
 • positieve alternatieven formuleert om maatschappelijke problemen aan te pakken
 • interesse heeft in de prioritaire beleidsthema’s van de Vlaamse Jeugdraad [de nieuwe prioriteiten worden bepaald in het najaar van 2024. Voorbeelden uit het recente verleden waren: Klimaat, Gelijke Kansen, Mentaal Welzijn, Onderwijs, Duurzame Mobiliteit, Werk, …]
 • een goede netwerker is en initiatief neemt tot samenwerking met zowel middenveldorganisaties, federale overheidsorganen en internationale instellingen
 • sterk is in het plannen en organiseren van projecten en evenementen
 • enthousiasmeert, motiveert en overtuigt
 • vaardig is in het communiceren met mensen met verschillende achtergronden
 • zelfstandig kan werken zonder het teamverband uit het oog te verliezen

Aanbod

Wij bieden …

 • een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met autonomie en ruimte voor initiatief
 • coaching op maat, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
 • een jong en gedreven team van 30 medewerkers
 • veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie
 • een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 3.355,56 euro bruto per maand)
 • een laptop, onkostenvergoeding gsm, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar vervoer
 • een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (28 vakantiedagen), soms avond- of weekendwerk met flexibele recuperatie van overuren, een uitgebreid thuiswerkbeleid, …
 • een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal

De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap.

Solliciteren


Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden.
 • Bijkomende informatie: Inge Geerardyn, 0472/555874 of inge.geerardyn@vlaamsejeugdraad.be. Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be, www.vlaamsejeugdraad.be en www.watwat.be.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op vrijdag 24 mei 2024 om 10u00, aan ikwileenjob@ambrassade.be.
 • Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. We organiseren het gesprek bij voorkeur op de werkplek in Brussel.
 • Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 11 juni 2024 tussen 15u en 20u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.
Reageren voor: 24/05/2024
Solliciteren


Interesse?

 • Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden.
 • Bijkomende informatie: Inge Geerardyn, 0472/555874 of inge.geerardyn@vlaamsejeugdraad.be. Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be, www.vlaamsejeugdraad.be en www.watwat.be.
 • Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op vrijdag 24 mei 2024 om 10u00, aan ikwileenjob@ambrassade.be.
 • Na een brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. We organiseren het gesprek bij voorkeur op de werkplek in Brussel.
 • Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 11 juni 2024 tussen 15u en 20u. Hou dat moment alvast vrij.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.
Reageren voor: 24/05/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest