Organisatie

EVA bxl vzw

Missie

Het hart van EVA bxl klopt voor Brusselaars die leven in volksbuurten. We zijn een sociaal labo met solidaire genen en dito dromen. Welzijn, gelijkheid en vooruitgang creëren voor iedereen: daar staan wij elke dag voor op. Maar voorzieningen en (zorg)systemen zijn vaak niet afgestemd op de diversiteit en het leven-zoals-het-is in de hoofdstad. Vooral (laaggeschoolde) Brusselaars met weinig inkomen of een migratieachtergrond verdwijnen in de coulissen.

Kwalitatief onderwijs, warme zorg, degelijke huisvesting, betaald werk, talenten ontplooien: EVA bxl ijvert en knokt voor gelijke kansen en meer welzijn voor iedereen. Samen met alle betrokkenen bedenken, ontwikkelen, testen en evalueren we innovatieve oplossingen in de vorm van co-creatie trajecten.

Enkele organisaties die ontwikkeld werden door EVA bxl: Elmer vzw, Elan, LDC Aksent vzw, de Buiteling vzw, Bricoteam, La Maison Biloba Huis

Visie

EVA bxl (respect)eert de dialoog. We detecteren sociale noden en gaan op zoek naar systemische en innovatieve oplossingen. Wat we bedenken, ontwikkelen, testen en evalueren gebeurt in overleg. Altijd. Met betrokkenen, bewoners, medewerkers en partners. We waken scherp over onze kernwaarden: solidair in diversiteit, creatief en innovatief, co-creatief, en consequent. Zij helpen onze organisatie, onze projecten en onze mensen groeien.

EVA bxl helpt iedereen vooruit gaan, ongeacht afkomst, gender, opleiding of welk verschil dan ook. Woorden worden altijd daden en resulteren in innovatieve projecten, voor en door alle betrokkenen. We werken continu aan een socialer Brussel waar welzijn, gelijkheid en vooruitgang vooropstaan. We leren van anderen en aan anderen. We geven onze opgebouwde kennis en ervaring graag door aan gelijkgestemde organisaties en burgerinitiatieven zodat solidariteit in Brussel een evidentie wordt.

De projecten genereren werk, inkomensverhoging en ontplooiingsmogelijkheden. En dat hebben mensen nodig om veerkrachtig in het leven te kunnen staan. Instituties en voorzieningen worden inclusief en bewust. Dat reflecteert op de hele maatschappij. We stimuleren vooruitgang op materieel, persoonlijk en werkvlak. EVA bxl gaat altijd vooruit, maar nooit alleen.

Functieomschrijving

Wat doe je?

 • Als directeur projectontwikkeling (x/v/m) sta je, in samenwerking met de algemeen directeur, in voor de goede werking en de verdere uitbouw van de organisatie, binnen de missie en visie van EVA bxl.
 • Als sociaal ondernemer neem je het voortouw in het uittekenen, uitvoeren en evalueren van initiatieven die een antwoord bieden op de uitdagingen binnen welzijn, zorg, tewerkstelling en onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
 • Je hebt een scherpe pen en kennis van het schrijven van subsidiedossiers.
 • Als ontwikkelaar heb je kennis van co-creatief ontwikkelen met kwetsbaargemaakte groepen.
 • Je bent een sterke netwerker en je wilt inzetten op contacten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen

Profiel

Wie ben je?

 • Je houdt van Brussel en haar grootstedelijke uitdagingen.
 • Je bent ondernemend en je houdt van sociale innovatie. Je hebt oog voor de noden waar we als samenleving voor staan.
 • Je bent creatief, oplossingsgericht en leergierig.
 • Je bent een strategische denker en doener, die strategische doelen kan bepalen, vooruitgangstrajecten kan voorstellen en uitwerken. Je hebt kennis van organisatiekunde.
 • Je bent een integer persoon die een open communicatie hoog inschat. Je verstaat de kunst om de resultaten van de werking, de evoluties en de belangen van de organisatie helder te communiceren naar interne en externe partners.
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en hebt coachende vaardigheden, waarbij je het talent van je teamleden helpt ontwikkelen. Je kan goed samenwerken in een klein team.
 • Je hebt interesse in en enige kennis van de thema’s die centraal staan bij EVA bxl: zorg, welzijn, tewerkstelling, huisvesting. Of je hebt de interesse om je hierin te verdiepen.
 • Je hebt bijzondere aandacht voor intersectionaliteit, inclusie, bottom-up werken, informele netwerken en een veelheid aan levenservaringen.
 • Je bent tweetalig/meertalig en je beheerst het Nederlands zowel schriftelijk als woordelijk uitstekend, omdat je in deze functie verantwoordelijk bent voor het schrijven van rapporten.
 • Je bent bekwaam met Word, Excel, PowerPoint en sociale media

Aanbod

Hoe zien wij het?

 • Voltijds contract van onbepaalde duur PC 329.01 Barema L1.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • 38 u week binnen een 36 u tijdsregime binnen de voorwaarden van Paritair Comité 329.01. Bij deze job hoort sporadisch avond- en weekendwerk.
 • Eindejaarspremie
 • 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • De mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Hybride werkvorm mogelijk.
 • We zijn een lerende organisatie en zetten in op groeitrajecten van onze collega’s. Stuur je kandidatuur in en bedenk alvast waar we samen nog verder op kunnen inzetten.

Inclusie is een basiswaarde bij EVA bxl. Het is de rode draad doorheen onze werking en al onze projecten. We nemen deze waarde ook mee binnen onze rekrutering en streven naar een inclusieve werkomgeving met een team dat een weerspiegeling is van onze superdiverse samenleving.


Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest