Organisatie

Gemeente Evergem

Evergem: met en voor alle burgers

Goesting om elke dag opnieuw klaar te staan voor de Evergemnaren?

Samen werken we met en voor alle burgers.

Digitaal en persoonlijk contact gaan in Evergem hand in hand.

Je komt terecht in een open organisatie met een warme cultuur.

Het is een gemeente waar eigenheid en eenheid, leven en werken centraal staan.

#samen #open #goesting #warm

Functieomschrijving

Dienst Cultuurcentrum en Bibliotheek bestaat uit het team Cultuurcentrum en evenementen en het team Bibliotheek.

Als diensthoofd cultuurcentrum en bibliotheek ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en leiding van de dienst en sta je in voor het uitwerken van een integraal en inclusief beleid op vlak van cultuur, bibliotheek, lokaal cultuurbeleid, erfgoed, evenementen en toerisme.

Je zorgt voor een goede samenwerking zowel intern tussen de verschillende teams als met de andere gemeentelijke diensten, als extern in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Profiel

 • Je bent in het bezit van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

OF

 • Je hebt 4 jaren functierelevante beroepservaring in de culturele sector bij voorkeur aan te tonen met een attest van de vorige werkgever of indien een attest niet mogelijk is, door een verklaring op eer én aan de hand van het curriculum vitae én je dient te slagen voor een niveau- of capaciteitstest voor niveau A.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (algemeen model) toon je aan dat je een gedrag hebt dat overeenstemt met de job. Als op het uittreksel ongunstige vermeldingen staan, mag je hierover schriftelijk meer uitleg geven. Het uittreksel uit het strafregister mag niet ouder zijn dan één maand, op de uiterste datum van indiening van de kandidatuur.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis.[1]
 • Je bent medisch geschikt voor de functie.

[1] Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966.

Aanbod

 • Een afwisselende job voor een gedreven diensthoofd cultuurcentrum en bibliotheek (zie functiekaart)
 • Een geïndexeerde minimum bruto maandwedde van ten minste 3788,61 euro voor een voltijdse functie – A1a trap 0. De maandwedde is afhankelijk van je eventuele anciënniteit.
 • Anciënniteit:

Maximum 6 jaar relevante ervaring uit de privé sector of uit een zelfstandige activiteit. Ervaring uit de openbare sector telt onbeperkt mee, ongeacht of ze relevant is voor de functie. Je levert zelf het bewijs van je ervaring.

Stel dat je 6 jaar relevante ervaring kan aantonen dan bedraagt de bruto maandwedde 4430,16 euro voor een voltijdse functie – A1a trap 6

 • Maaltijdcheques van 8,00 euro per volledige gewerkte dag (waarvan 6,91 euro door de werkgever en 1,09 euro door de werknemer)
 • Ecocheques (200 euro op jaarbasis bij voltijdse prestaties)
 • Tweede pensioenpijler (3%)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (basisformule)
 • Vergoeding openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer (terugbetaling sociale abonnementen)
 • Fietsvergoeding woon-werkverkeer (35 cent/km)
 • Glijdende uurregeling
 • Aantrekkelijke verlofregeling (30 dagen vakantie voor een voltijds personeelslid mits een volledig voltijds vakantiedienstjaar gewerkt)
 • Mogelijkheid tot telewerk (vanaf 3 maanden in dienst, maximaal 10 dagen per maand voor een voltijds personeelslid)
 • Vorming, training en opleiding
Solliciteren

Solliciteren kan door het online sollicitatieformulier in te vullen via www.evergem.be/jobs. Naast het invullen van het sollicitatieformulier laad je nog volgende formulieren op:

 • jouw CV
 • jouw motivatiebrief
 • een kopie van jouw diploma: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • of
 • het attest / verklaring op eer van 4 jaar functierelevante ervaring
 • het uittreksel uit het strafregister type 595 dat niet ouder mag zijn dan 1 maand op het moment van indienen van jouw kandidatuur
 • een kopie van jouw rijbewijs B.

Solliciteren kan tot en met woensdag 5 juni 2024.

Reageren voor: 22/06/2024
Solliciteren

Solliciteren kan door het online sollicitatieformulier in te vullen via www.evergem.be/jobs. Naast het invullen van het sollicitatieformulier laad je nog volgende formulieren op:

 • jouw CV
 • jouw motivatiebrief
 • een kopie van jouw diploma: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • of
 • het attest / verklaring op eer van 4 jaar functierelevante ervaring
 • het uittreksel uit het strafregister type 595 dat niet ouder mag zijn dan 1 maand op het moment van indienen van jouw kandidatuur
 • een kopie van jouw rijbewijs B.

Solliciteren kan tot en met woensdag 5 juni 2024.

Reageren voor: 22/06/2024
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen