Organisatie

Vlaamse gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij

aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De dienst Thesaurie staat, binnen de directie Financiën, Begroting en Aankoop, mee in voor het waarborgen van de continuïteit van de financiële verrichtingen (uitvoeren van betalingen, opvolgen en innen van ontvangsten, schuldbeheer …). Daarbij treedt deze dienst meer en meer op als dienstverlener en facilitator tussen diverse diensten en externe partners. In samenwerking met de thesaurier en binnen een directie van ervaren collega’s, met de nodige vorming, zal je mee worden ingezet voor de zorgvuldige uitvoering van de onderstaande taken.


Wat doe je?


- Je zorgt voor het opvragen, verzamelen en beheren van gegevens en informatie.


- Je staat in voor het invoeren, controleren en administratief verwerken van gegevens in softwaretoepassingen.


- Je spoort foute gegevens op en voert rechtzettingen uit.


- Je fungeert als aanspreekpunt: vragen van zowel interne als externe klanten op een professionele manier mondeling of schriftelijk beantwoorden.


- Je helpt specifieke documenten in het kader van rapportering voorbereiden door informatie te verzamelen, op te vragen en te inventariseren.


- Je waakt over de correcte toepassing van de geldende regels.


- Je geeft feedback en je rapporteert fundamentele fouten en tekortkomingen aan de directe leidinggevende met het oog op mogelijke verbeteracties.


- Je verricht allerhande administratieve taken ter ondersteuning van de dienst.


- Op termijn kun je optreden als vervanger van de thesaurier tijdens zijn/haar afwezigheid waarbij je de dagelijkse verrichtingen uitvoert:


o reguliere cash forecast en jaarlijkse planning opmaken,


o nazicht en verwerking deelnemerssoftware (Kwandoo),


o opvolging van de ontvangsten,


o instaan voor de administratie in het kader van het beheer van reservefondsen,


o zorgen voor de tijdige uitvoering van de betalingen o.m. op basis van de aangeleverde betalingsbestanden,


o opvolgen van bankverrichtingen,


o provisieverrichtingen bijhouden en controleren (aanvragen behandelen, afrekeningen verzorgen en boeken),


o verwerken van de leningen,


o opstellen en ingeven maandelijkse- en/of kwartaalrapportering.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:


− Een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type in bedrijfsmanagement, handelsingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen.


− Een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type in bedrijfsmanagement, handelsingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen.


− Een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handelswetenschappen, boekhouding of accountancy, bedrijfsadministratie, boekhouden-informatica of boekhouden-fiscaliteit.


− Een diploma van gegradueerde in accounting administration of bedrijfsbeheer, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus.


− Een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit) en minstens 3 jaar relevante ervaring in de functie.


− Een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de directie Financiën, Begroting en Aankoop kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.


Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.


Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


De Vlaamse Gemeenschapscommissie – directie Financiën, Begroting en Aankoop – is centraal gelegen in de hoofdstad en zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. We bieden je een boeiende functie aan met ruimte voor initiatief in een informele werksfeer. Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur, een degelijk salaris en aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden, aangevuld met diverse extralegale voordelen en regelmatige opleidingsmogelijkheden (intern en extern) en coaching op de werkvloer.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/9386 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op donderdag 21 oktober 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2020-2021 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 21/10/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/9386 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op donderdag 21 oktober 2021.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2020-2021 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 21/10/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest