Organisatie

KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest.

Functieomschrijving

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, voldoe je aan onderstaande toelatingsvoorwaarden op het moment van jouw indiensttreding:

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

Je werkt in de Kunstenbibliotheek op campus Bijloke en vormt samen met de collega’s van de Conservatoriumbibliotheek een klein team van vijf. Afhankelijk van de werkdruk spring je voor je collega’s bij of word je door hen ondersteund. Daarnaast maak je deel uit van een groter team van omkaderende diensten binnen het decanaat van KASK & Conservatorium.

Kunstenbibliotheek omvat de collecties van zes instellingen met een focus op hedendaagse kunst en vormgeving. De bibliotheek is een dynamische omgeving en neemt met de werking deel aan projecten met verschillende spelers in het kunstenveld en ondersteunt in kunsteducatie en -onderzoek.

Takenpakket

- Je bent eerstelijns aanspreekpunt voor bezoekers van de bibliotheek. Je begeleidt, ondersteunt en informeert hen in hun eerstelijns informatievragen (balie). Je geeft advies op basis van je expertise of verwijst door naar andere informatiebronnen.

- Je verzamelt en verwerkt feedback van de bezoekers, overlegt met collega’s en stelt verbeteringen/oplossingen voor.

- Je beheert, volgt op en beantwoord vragen van het algemene e-mailadres of stuurt vragen door.

- Je bent verantwoordelijk voor de balieadministratie: uitlenen, verlengen, reservaties, aanmaningen, ledenbeheer, boekenverkoop en kassabeheer.

- Je volgt de besteladministratie op: offertes, bestelbonnen, opvolgen leveringen en facturen.

- Je neemt verantwoordelijkheid op voor de orde in de bibliotheek: boeken terugplaatsen, ordelijk houden van rekken, standplaatscontrole, problemen melden en oplossingen aanreiken.

- Je ondersteunt het team met o.a. administratie van jobstudenten/vrijwilligers, noden in bibliotheek- en bureaumateriaal, verslaggeving...

- Je voert zelfstandig bibliotheektechnische taken uit zoals formeel en inhoudelijk ontsluiten van materialen, digitaliseren, archiveren...

- Je beheert de tijdschriftenabonnementen van bestelling tot bewaring.

- Je werkt vlot samen in overleg met de directe collega’s van je team en collega’s van de omkaderende diensten van KASK & Conservatorium en de andere bibliotheken van HOGENT.

- Je voert deze taken uit in overleg met de coördinator.

Profiel

- Je bent klantvriendelijk en sociaal vaardig; je draagt de open en laagdrempelige sfeer van de Kunstenbibliotheek uit.

- Je hebt ervaring in de bibliotheeksector of kan een attest/diploma van een bibliotheekopleiding voorleggen.

- Je toont een uitgesproken interesse voor het hoger kunstonderwijs; ervaring in het hoger kunstonderwijs strekt tot aanbeveling.

- Je bent geboeid door beeldende kunst en vormgeving.

- Je werkt nauwkeurig met aandacht voor details en haalt voldoening uit een gevarieerd administratief takenpakket.

- Je kan autonoom en efficiënt werken maar houdt er ook van nauw samen te werken met je collega’s.

- Je werkt proactief en oplossingsgericht en hebt sterke organisatorische vaardigheden.

- Je bent discreet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie van de organisatie en gebruikers.

- Doorgedreven kennis van courante softwarepakketten is vereist; voorkennis van bibliotheeksoftware (Aleph) is een pluspunt.

- Je bent in staat om vlot en helder te communiceren, schriftelijk en mondeling, zowel in het Nederlands als in het Engels.

- Je bent flexibel in functie van veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden; Je bent bereid tot avondwerk.

- Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van HOGENT in het algemeen.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse (100%) statutaire opdracht als hoofdmedewerker Kunstenbibliotheek (functieklasse B) voor onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang en ten vroegste te starten op 01-01-2023.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan je aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: € 2624,58, B12: € 2900,22, B21: € 3197,89, B22: € 3574,69). Afhankelijk van het bedrag van je loon en je gezinstoestand, wordt je loon aangevuld met een haard- of standplaatstoelage. Meer info over de salarisschalen vind je hier.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt terugbetaald. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Vragen

Over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Suzy Castermans, coördinator Kunstenbibliotheek. Dit verloopt enkel via e-mail (suzy.castermans@hogent.be).

Voor personeelsgerelateerde vragen kan je via mail terecht bij Rilke Broekaert, coördinator personeelsaangelegenheden (rilke.broekaert@hogent.be).

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen