Scenario 1: minimale samenwerking

Als regio kom je overeen over:

 • het openstellen van het aanbod voor alle inwoners van de regio
 • het openstellen van de omruilvoordelen voor de regio
 • de solidaire kostendeling die geldt in de volledig regio
 • de afbakening van de doelgroep mensen in armoede die overal gelijk is in de regio

In dit geval werk je zonder regiocoördinator. Het is dus belangrijk dat iedere gemeente zijn eigen verantwoordelijke heeft.

Daarbij is het van belang dat je minstens op de hoogte bent van elkaars acties, dat je afspraken maakt over de terugbetalingen van de retributies voor mensen in armoede en een gezamenlijk voordelenkader hebt.

We raden aan om enkele keren per jaar samen te zitten met de lokale trekkers van iedere gemeenten om aan kennisuitwisseling te doen over marketingacties, voor terugkoppeling uit de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie, reacties van partners te delen en praktische afspraken te maken. Idealiter zorg je minstens jaarlijks voor een gezamenlijke rapportage van UiTPAS in jouw regio bij de verschillende besturen.

Scenario 2: informele samenwerking

Als regio creëer je een kader om op een optimale manier samen te werken rond UiTPAS.

Als regio kom je overeen over:

 • het openstellen van het aanbod voor alle inwoners van de regio
 • het openstellen van de omruilvoordelen voor de regio
 • de solidaire kostendeling die geldt in de volledig regio
 • de afbakening van de doelgroep mensen in armoede die overal gelijk is in de regio
 • de gezamenlijke communicatie
 • de groepsaankopen
 • de afstemming rond doelgroepenwerking

In dit geval is er vaak één persoon deeltijds aangesteld om een deel het overkoepelende regioverhaal op te volgen. Dit gaat over het samenroepen van de verschillende overleggen en afspraken te maken over regionale communicatie. Deze persoon is tevens een brugfiguur naar publiq.

Idealiter heb je 1 VTE die als regiocoördinator optreedt. Indien je UiTPAS-werking niet ingebed is in een formele samenwerking, maak je hier best wel formele afspraken over.

Scenario 3: formele samenwerking

Je kan UiTPAS ook inbedden in een ruimere regionale vrijetijdsvisie, waarbij UiTPAS je helpt om doelstellingen vanuit je regionale samenwerkingen te realiseren.

Als regio kom je overeen over:

 • het openstellen van het aanbod voor alle inwoners van de regio
 • het openstellen van de omruilvoordelen voor de regio
 • de solidaire kostendeling die geldt in de volledig regio
 • de afbakening van de doelgroep mensen in armoede die overal gelijk is in de regio
 • de gezamenlijke communicatie
 • de groepsaankopen
 • de afstemming rond doelgroepenwerking
 • UiTPAS is ingebed in een regionale vrijetijdsvisie
 • een volwaardige coördinator

Bestaande samenwerkingen gebeuren meestal in deze vorm. Denk aan de intergemeentelijke samenwerkingen uit het decreet bovenlokale cultuurwerking of dienstverlenende verenigingen. Echter ook hier is het belangrijk om goed te omschrijven wat je lokaal en wat je regionaal opneemt.