Bij UiTPAS zijn er vier grote investeringskosten.

Hardware & UiTPAS-kaarten
Afhankelijk of je wel of niet voor een nieuw ontwerp op de UiTPAS kiest, kunnen er minimale extra kosten zijn.

De UiTPAS-kaarten van bestaande pashouders hoeven niet vervangen te worden. Deze blijven gewoon werken bij de nieuwe zuilen. Indien je nieuwe kaarten wil bestellen met de regio kun je werken via een groepsbestelling waardoor de kostprijs van een UiTPAS wordt gedrukt.

Retributies kansentarieven
Dit hangt af van aanbieder tot aanbieder. Echter, aangezien de meeste mensen lokaal participeren zien we geen grote budgetverschuivingen als er nieuwe gemeenten bijkomen.

Communicatie
Dit hangt volledig af van hoe ver je wil gaan in je regionale communicatie. Start je met de inbedding van je regionale UiTPAS-communicatie in de bestaande lokale communicatie aangevuld met Uitpas.be als website, dan zijn de kosten eerder beperkt. Ga je voor een nieuwe regionale website, een grootschalige marketingcampagne,… dan lopen de kosten uiteraard op.

Personeel
Bij een regionaal UiTPAS-verhaal raden we aan om minstens 1 VTE het overkoepelende verhaal te laten trekken: de regiocoördinator.

Lees meer over UiTPAS personeelsinzet

Hoe betalen?

De grootste kost is dus personeel, gevolgd door eventueel communicatie. De andere twee kostenposten hangen vooral vast aan het lokale UiTPAS-verhaal.

In de bestaande UiTPAS-regio’s worden lokaal afspraken gemaakt om de kosten te delen, vaak via een verdeelsleutel.

Decreet bovenlokale cultuurwerking

Je kunt ook subsidies aanvragen via het decreet bovenlokale cultuurwerking. Via de projectsubsidies kun je middelen aanvragen voor maximaal drie jaar.

De regels van de subsidielijn

  • Er zijn 2 indienmomenten per jaar: 15 mei en 15 november;
  • Het project voert minimaal twee functies uit (experimenteren en innoveren / creëren en produceren / spreiden en presenteren / leren en participeren);
  • Het project heeft een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie;
  • Het project overstijgt de reguliere werking van de aanvragende actor;
  • Het project heeft een culturele finaliteit;
  • Het project heeft een in de tijd, en in opzet of doelstelling afgebakend karakter;
  • Het project heeft een zakelijk luik dat financieel sluitend is.

Let erop dat je bij je aanvraag goed omschrijft hoe de opzet van een UiTPAS-regio je reguliere werking overstijgt. Indien je reeds een UiTPAS-regio hebt, focus je best op een vernieuwend deelaspect van je UiTPAS-werking die je met deze subsidie wil realiseren.

Om de 6 jaar kun je ook via dit decreet een intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) oprichten. Binnen een IGS werken verschillende lokale besturen samen rond cultuur. Het IGS heeft een coördinerende en ondersteunende rol. Het is een netwerk dat culturele actoren in de regio verbindt, zo lokale actoren versterkt én bruggen bouwt naar andere sectoren. UiTPAS is in verschillende dergelijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ingebed (UiTPAS Zuidwest, UiTPAS Meetjesland). Daarbij is het belangrijk dat de subsidie vanuit Vlaanderen wordt gebruikt voor de regiefunctie van UiTPAS (het samenroepen van actoren, nadenken over participatieverhogende acties,...). Het operationele werk kan niet betaald worden vanuit de subsidie vanuit Vlaanderen. Een volgende indienronde is in 2027.

Meer info: www.cultuuroptil.be

Plattelandsgemeenten kunnen ook subsidies aanvragen via LEADER, een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling.