Meestal is deze vraag al beantwoord nog voor je de vraag stelt. Vaak komen de aangrenzende gemeenten immers zelf aankloppen bij de UiTPAS-gemeente met de vraag om aan te sluiten. Dit volgt volledig de zone 30 regel, waarbij de meeste deelnames aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod plaatsvinden binnen een zone van 30 kilometer (of bij uitbreiding 30 minuten rijden) rond de eigen woonplaats. Deze perimeter van 30 km kan dan ook een leidraad zijn om te bepalen tot waar je UiTPAS-regio zich kan uitstrekken.

Stel je de vraag: Van waar komt het gros van de bezoekers aan het plaatselijke vrijetijdsaanbod? Interessante bronnen zijn het ticketsysteem van je eigen cultuurcentrum of de reservatietool van je jeugd- en sportkampen. Stel de vraag ook zeker eens aan de organisaties verbonden aan je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Daarnaast is het ook interessant om je eigen UiTPAS-data te bekijken. Ga na hoeveel burgers uit de omliggende gemeenten nu reeds een UiTPAS van jouw gemeente hebben.

Je kan de vraag uiteraard ook omdraaien. Waar participeren jullie burgers het meeste buiten de eigen gemeente? Onderzoek naar welke aanbieders zij gaan en creëer zo een mooi complementair aanbod voor al je pashouders.

Vlaanderen is uiteraard geen wit blad wat betreft samenwerking. Tot waar reiken de bestaande samenwerkingen?

Bestaat er reeds een samenwerking op het gebied van cultuur en vrije tijd? In Vlaanderen zijn er via het decreet bovenlokale cultuurwerking 19 intergemeentelijke samenwerkingen die structureel samenwerken. Op de website van CJSM vind je het overzicht.

Intergemeentelijke samenwerkingen

Daarnaast bestaan er ook heel wat samenwerkingen die eerder sectoraal van aard zijn. Denk aan de erfgoedcellen of toeristische regio’s.

Naast sectorale samenwerkingen is ook interessant om na te kijken hoe de samenwerkingen op andere domeinen lopen. Denk aan intercommunales, dienstverlenende verenigingen of burgemeestersoverleggen.

Uitnodiging & infosessie

Je hebt bepaald met wie je wil samenwerken. Tijd om samen na te denken over hoe zo’n samenwerking eruit kan zien.

Daarbij is het nuttig om zowel op ambtelijk als politiek niveau (of gezamenlijk) een infosessie te geven over wat UiTPAS betekent voor jouw gemeente. Beschrijf de algemene principes, schets hoe het loopt in jouw gemeente, deel UiTPAS-cijfers, som op welk werk erbij komt kijken,...

Indien gewenst is publiq graag aanwezig om een algemene inleiding te geven over UiTPAS. De getuigenis over hoe het werkt in jouw gemeente, wat de sterktes en de uitdagingen zijn, gebeurt idealiter vanuit de gemeente zelf.

Nog geïnteresseerd?

Met de gemeenten die na de infosessie nog geïnteresseerd zijn zet je de volgende stappen. TIP: vraag formeel aan de omliggende gemeenten wie het traject wil verder zetten. Dit geeft je een mandaat om vlot te kunnen werken.

Wat bepaal je in zo’n vervolgtraject?

Je denkt na over de:

  • Samenwerkingsvormen
  • Timing
  • Taakverdeling
  • Officiële stappen
  • Middelen
  • Communicatie met partners en pashouders
  • Merkenstrategie
  • Regionale communicatie