Ontdek hier wie zich al aanmeldde als radar in het netwerk Vitamine C.

Kunst in Zicht

Kunst in Zicht is in netwerk Vitamine C vertegenwoordigd door algemeen coördinator Arlette Van Overvelt.

Kunst in Zicht heeft de bemiddeling van kunst naar kinderen, jongeren en hun begeleiders als doel, en dit via het ontwikkelen, begeleiden en verspreiden van kunsteducatieve projecten. Kunst in Zicht wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de deelnemers door processen en producten uit de wereld van de kunsten te begeleiden. De deelnemers van Kunst in Zicht-projecten leren actief de taal van de kunsten kennen en gebruiken om zichzelf creatief uit te drukken.

Cultuurconnect

Ianthe De Boeck is radar in het netwerk Vitamine C voor Cultuurconnect.

"Voor een sector van bibliotheken en cultuurinstellingen hou ik voor Cultuurconnect de vinger aan de pols van digitale cultuurbeleving. Ik kijk ernaar uit om nieuwe initiatieven te delen en geïnspireerd te worden onder het motto: samen sterk."

De Veerman

Bij De Veerman is de contactpersoon voor netwerk Vitamine C Annemie Geerts, projectontwikkelaar en -coördinator. De Veerman is een kunstenorganisatie die zich richt op participatie en educatie. De Veerman wil de kunsten ontsluiten voor diverse doelgroepen, de relatie tussen kunst en publiek activeren en vanuit de kunsten reflecteren op maatschappelijke vraagstukken. Daarom ontwikkelen zij projecten waarin mensen experimenteren, spelen en leren over en door kunst.

In alle projecten van De Veerman zitten drie belangrijke componenten vervat: het receptieve, het actieve en het reflectieve. De Veerman werkt o.a. voor kunsthuizen, musea, muziekhuizen, scholen en alle mogelijke organisaties die kunst en publiek dichter bij elkaar willen brengen.

Musica

Musica is in netwerk Vitamine C vertegenwoordigd door Loes Bruyninckx.

Musica stimuleert een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek en een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen. Met het project 'Babelut' proberen we zoveel mogelijk kinderen van 0 tot 5 jaar te bereiken via workshops, muzikale prikkels in kinderdagverblijven en kleuterscholen, een tweejaarlijks reizend Babelut Parcours en vele andere projecten.

Creanaut

Bij Creanaut kan je terecht bij Meike Janssens.

Creanaut helpt kinderen groeien in zelfvertrouwen door in te zetten op hun talenten en mindset. Cultuureducatie is daarbij hun stokpaardje om talenten in actie te zetten en te werken rond doorzetten, falen, emoties, toewijding en mildheid.

Muzische workshops vzw

Manu Luyten meldde zich ook als radar aan voor Muzische workshops vzw.

"Als coördinator van Muzische Workshops begeleid ik dagelijks kunst-educatieve docenten binnen alle muzische disciplines. De doelstelling van Muzische Workshops vzw is cultuureducatie stimuleren en ondersteuning bieden aan Artiest-Docenten. Kunst & Cultuur is wat mensen verbindt. Zo willen wij mee bouwen aan een sterkere wereld. Cultuureducatie is een basisrecht voor elke mens!"

Concertgebouw Brugge

Concertgebouw Brugge is vertegenwoordigd in het netwerk Vitamine C door Evi Huys.

Concertgebouw Brugge zet in op kunsteducatie en participatie aan de hand van projecten en programma’s die diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, personen met een verstandelijke beperking, …) verrijken en confronteren met intense artistieke ervaringen zowel in schoolverband als vrije tijd. Ze vertrekken steeds vanuit het kernaanbod van het Concertgebouw en laten de doelgroepen op een laagdrempelige en interactieve manier muziek en dans ontdekken. Concertgebouw Brugge zet hierbij in op een actieve deelname van het publiek om de artistieke beleving te intensifiëren en streven naar een evenwicht tussen langere trajecten voor een beperkte groep deelnemers en kortere projecten waarmee een grotere groep bereikt kan worden.

Leïla Haloui

Actrice, theatermaakster, publiekswerker (o.a. Kaaitheater), dramadocent, artistieke coach voor jongeren... Leïla laat zich niet in één hokje vangen. Cultuureducatie is een thema dat haar heel nauw aan het hart ligt. Zij zoekt haar weg nog in de brede cultuureducatieve sector en sluit dus aan als radar ten persoonlijke titel.

Bakkerijmuseum Veurne

In het Bakkerijmuseum kan je bakerfgoed maken én smaken. Belangrijke doelgroepen zijn daarbij kinderen in schoolverband en families met kinderen.

Nele Behaeghel, educatief mederwerker en publiekswerker, sloot zich aan bij netwerk Vitamine C: "Als radar in het netwerk wil ik op zoek gaan naar manieren om participatie en culturele erfgoededucatie nog meer te verankeren in het DNA van onze organisatie."

De Denkkaravaan

Kinderen en jongeren letterlijk aan het denken zetten, dat doet de Denkkaravaan. Met workshops filosoferen en verrassend leuk spelmateriaal dat verwondering aanscherpt.

Katrin Laureyssens is oprichtster van de organisatie en radar in netwerk Vitamine C: "We gidsen jonge denkers doorheen hun gedachten, laten hen anders kijken en stimuleren hun denkkracht. Op een aanstekelijke manier onderzoeken we samen ideeën die ons raken."

Mooss

Wien Bogaert is educatieve medewerker, verantwoordelijk voor audiovisuele kunst bij Mooss, en nu ook radar in ons netwerk!

Mooss geeft goesting in kunst en actieve kunsteducatie en is er voor alle kinderen, jongeren en hun begeleiders die actief met kunst aan de slag willen gaan. Samen ontdekken we de wereld van muziek, theater, dans, audiovisuele en beeldende kunsten. Sinds begin 2020 maakt Mooss deel uit van Bamm!

Iedereen Leest

Iedereen Leest coördineert campagnes en programma's rond lezen en brengt kennis over leesbevordering en leesplezier samen.

Kathleen Cortens neemt voor deze organisatie het radarschap op in ons netwerk: "Ook boeken en verhalen kunnen ingezet worden in cultuureducatieve praktijken. Want verhalen lezen en vertellen draagt bij aan het persoonlijk welzijn, van jong en oud."

Villa Basta

In Villa Basta kunnen jongeren creatieve goesting ontdekken en ontwikkelen tot creatief talent. Wouter Elen is radar voor deze organisatie bij ons netwerk: "We prikkelen de creativiteit via workshops en cursussen. In de kunstprojecten kunnen jongeren verder doorgroeien om uiteindelijk hun creaties te tonen op één van onze podia of op het podium van één van onze cultuurpartners."

Hogeschool PXL

Sarina Wijnen is coördinator van het postgraduaat cultuureducator aan de PXL. Vanuit haar engagement rond cultuureducatie stapt ze in het netwerk Vitamine C: "We vinden het belangrijk om 'mee' te zijn met het werkveld op alle mogelijke vlakken en die wisselwerking met de sector is zowel voor onze studenten, onszelf als voor kunsteducatieve organisaties, CC's, bibliotheken, musea, etc. een verrijking."

Cultureel Ontmoetingscentrum Merksemdok

Merksemdok wil een plek zijn waar mensen hun eigen ding kunnen doen én erbij horen. Koen Pyls, verantwoordelijk voor het gezins- en kinderaanbod binnen Merksemdok neemt de rol als radar op: "Naast een aanbod voor een breed publiek werken we intensief met nieuwkomers en kinderen uit de buurt. We zien cultuureducatie als onderdeel van ons ruimere verhaal van vrijetijdsparticipatie en integratie, breed leren en talentontwikkeling."

hetpaleis

hetpaleis is het grootste podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren in België.

Brechtje van Bel, artistiek educatief medewerker, is radar voor deze plek van ontmoeting tussen mensen en verhalen. hetpaleis gaat in zijn educatieve werking steeds uit van een gedeelde artistieke verantwoordelijkheid tussen kunstenaar en deelnemer, ongeacht de leeftijd.
Het is een huis dat kwalitatieve hedendaagse podiumkunsten toegankelijk wil maken voor een breed en divers publiek en werkt daarvoor samen met zowel jong talent als gerenommeerde makers uit binnen- en buitenland.

Antwerp Symphony Orchestra

Onder de noemer Educatie & Outreach laat Antwerp Symphony Orchestra kinderen, jongeren en mensen in kwetsbare posities participeren aan haar talrijke projecten, enthousiasmeert het orkest het publiek van de toekomst en bouwt het mee aan een duurzame cultuurbeleving. Isabel Vermeulen, coördinator educatie & outreach, neemt haar rol als radar in netwerk Vitamine C op.

Wilde Raven vzw

"Wilde Raven vzw geeft kinderen vleugels. Als echte kunstliefhebbers combineren we kunst, taal- en verhaalwerk", zo vertelt Nadine Heidbrink, die zich als radar engageerde, "Zo ontdekken kinderen manieren om hun wereld vorm te geven, zich in beeld en taal uit te drukken en (beeld)taal te begrijpen en te waarderen. Als fervente boekenliefhebbers zetten we initiatieven rond leesbevordering en leesplezier op."

Koor & Stem

Koor&Stem vzw is het aanspreekpunt voor koren en vocale muziek. Dirigenten, zangers en bestuursleden van amateurkoren kunnen bij hen terecht voor advies, vorming en podiumkansen. Lucille Lamaker, adjunct-directeur neemt met plezier haar rol als radar in ons netwerk op: "We hebben een 1000-tal aangesloten koren, goed voor meer dan 35.000 zangers en een uitgebreid netwerk van enthousiaste koren en dirigenten verspreid over heel Vlaanderen. Met het project Doewap ondersteunen en promoten we het samen zingen op scholen."

Industriemuseum

Lize De Doncker is de enthousiaste radar in ons Netwerk Vitamine C voor het Industriemuseum: "Ik volg het publieksaanbod voor scholen en groepen, de gidsenwerking, workshops en het aanbod voor families op. Heel boeiend allemaal! Ik kijk er naar uit om in het netwerk van Vitamine C uit te wisselen over cultuureducatie met collega’s uit andere en gelijkaardige sectoren. Wij zijn een historisch museum maar vind theater, muziek of beeldeducatie altijd inspirerend."

Huis van Alijn

Anne-Greet Denolf en Géraldine Braeckman nemen voor het Huis van Alijn beiden engagement op binnen Netwerk Vitamine C: "In Huis van Alijn, museum van het dagelijks leven, proberen we op alle mogelijke manieren aan cultuureducatie te doen: in het museum, op straat, digitaal, in de klas,... de mogelijkheden zijn onbegrensd! Als museum voor iedereen proberen we op die manier samen betekenis te geven aan wat mensen raakt en verbindt."

M Leuven

"Als directeur van M probeer ik een balans te hanteren waarin inspanningen rond kunsteducatie even zwaar doorwegen als agenda’s rond kunstpresentatie of collectiebeheer. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om echt te connecteren met mensen die nog niet ontdekt hebben wat kunst in hun leven kan betekenen.", zo zegt Peter Bary. "Ik zie Vitamine C graag als een trapladdertje waarmee ik over de muren heen kan kijken van de ruime cultuursector op zoek naar concrete tips voor het werk van morgen of spannende vergezichten voor overmorgen."

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten is het vormings- en ontwikkelingsfonds van de professionele podiumkunsten- en muzieksector. Maarten Bresseleers, coördinator, trad als radar toe tot Netwerk Vitamine C: "Eén van onze actieterreinen is de aansluiting tussen onderwijs en ons werkveld. Een goed uitgebouwde cultuureducatie, binnen en buiten het leerplichtonderwijs, is een belangrijke hummuslaag, in bijzonder voor de samenleving als geheel en voor een beperkte groep als start van een artistieke beroepsloopbaan."

De Verhalenweverij

De Verhalenweverij is een organisatie die werkt rond leesplezier bij kinderen uit kansengroepen. Verantwoordelijke Gitt Smans werd radar in Netwerk Vitamine C: "We vertellen verhalen met boeken of kamishibai, lezen samen en gaan dieper in op het thema met creatieve verwerkingsopdrachten. Onze activiteiten hebben plaats in asielcentra en in de bijzondere jeugdzorg, of in samenwerking met de bibliotheek."

Jeugddienst Stad Antwerpen

Magy De Bie, deskundige Jeugdcultuur en Jeugdbeleid, is radar voor de jeugddienst van Stad Antwerpen. De missie van de stedelijke jeugddienst is te bouwen aan een stad waar alle kinderen en jongeren de fysieke en mentale ruimte krijgen om zichzelf te zijn, te experimenteren en te groeien in hun vrije tijd en in andere contexten. De jeugddienst ondersteunt organisaties en initiatieven die cultuureducatie toegankelijk maken voor de Antwerpse Jeugd, in al haar diversiteit. Tevens faciliteert en stimuleert de jeugddienst meer uitwisseling, verbinding en samenwerking tussen Antwerpse spelers binnen de beleidsdomeinen Jeugd en Cultuur, o.a. via netwerkmomenten.

WISPER

WISPER staat voor actieve kunsteducatie voor volwassenen in de vrije tijd. Alexandra Meijer, algemeen coördinator, is radar binnen Netwerk Vitamine C: "We laten deelnemers kunst al doende beleven en onderzoeken. En geven hen goesting, inzichten en vaardigheden mee om zich in artistieke processen te engageren. We reiken deelnemers kaders aan om over kunst, zichzelf en de wereld na te denken en moedigen hen aan om hun leertraject in eigen handen te nemen. WISPER investeert in het bereiken van een zo divers mogelijk publiek, we creëren hechte gemeenschappen van deelnemers en blijven qua methodiek en leervormen inzetten op vernieuwing."

En jij?

Waarom ben jij nog geen radar in het netwerk Vitamine C? Wacht niet langer en onderteken de engagementsverklaring.

Bekijk ook:

Art Thinking
Verslag kennisevent

Art Thinking, dé methode voor out-of-the-box cultuureducatie

23 nov. 2020

Tijdens de Roadtrip cultuureducatie 2020 gaf Maria Acaso (Pedagogias Invisibles) een interactieve workshop over Art Thinking, een cultuureducatieve methode die performing arts en educatie verweeft. Aan de hand van de 4 principes van Art Thinking ontdek je wat de methode inhoudt en tips & tricks om ze zelf - ook online - toe te passen.

Meer lezen
Ben white EM Zx Dosij J4 unsplash
Verslag kennisevent

Abdelkader Benali: Welke rol kunnen boeken en lezen spelen in onze persoonlijke ontwikkeling?

27 okt. 2020

Ontdek de tips van Abdelkader Benali om kinderen & jongeren met etnisch-culturele diverse achtergrond te bereiken via taal en verhalen.

Meer lezen
Pexels cottonbro 4972978
Verslag kennisevent

Emotienetwerken als methode om immaterieel erfgoed te laten voortbestaan

26 okt. 2020

Hoe voer je gesprekken over erfgoed in de hedendaagse samenleving waarin steeds meer mensen samen leven die elkaar steeds minder kennen? Danielle Kuijten (Imagine IC) legde tijdens de roadtrip cultuureducatie de methode ‘emotienetwerken’ uit.

Meer lezen