Ontdek hier wie zich al aanmeldde als radar in het netwerk Vitamine C.

Kunst in Zicht

Kunst in Zicht is in netwerk Vitamine C vertegenwoordigd door algemeen coördinator Arlette Van Overvelt.

Kunst in Zicht heeft de bemiddeling van kunst naar kinderen, jongeren en hun begeleiders als doel, en dit via het ontwikkelen, begeleiden en verspreiden van kunsteducatieve projecten. Kunst in Zicht wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de deelnemers door processen en producten uit de wereld van de kunsten te begeleiden. De deelnemers van Kunst in Zicht-projecten leren actief de taal van de kunsten kennen en gebruiken om zichzelf creatief uit te drukken.

Cultuurconnect

Ianthe De Boeck is radar in het netwerk Vitamine C voor Cultuurconnect.

"Voor een sector van bibliotheken en cultuurinstellingen hou ik voor Cultuurconnect de vinger aan de pols van digitale cultuurbeleving. Ik kijk ernaar uit om nieuwe initiatieven te delen en geïnspireerd te worden onder het motto: samen sterk."

De Veerman

Bij De Veerman is de contactpersoon voor netwerk Vitamine C Annemie Geerts, projectontwikkelaar en -coördinator. De Veerman is een kunstenorganisatie die zich richt op participatie en educatie. De Veerman wil de kunsten ontsluiten voor diverse doelgroepen, de relatie tussen kunst en publiek activeren en vanuit de kunsten reflecteren op maatschappelijke vraagstukken. Daarom ontwikkelen zij projecten waarin mensen experimenteren, spelen en leren over en door kunst.

In alle projecten van De Veerman zitten drie belangrijke componenten vervat: het receptieve, het actieve en het reflectieve. De Veerman werkt o.a. voor kunsthuizen, musea, muziekhuizen, scholen en alle mogelijke organisaties die kunst en publiek dichter bij elkaar willen brengen.

Musica

Musica is in netwerk Vitamine C vertegenwoordigd door Loes Bruyninckx.

Musica stimuleert een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek en een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen. Met het project 'Babelut' proberen we zoveel mogelijk kinderen van 0 tot 5 jaar te bereiken via workshops, muzikale prikkels in kinderdagverblijven en kleuterscholen, een tweejaarlijks reizend Babelut Parcours en vele andere projecten.

Creanaut

Bij Creanaut kan je terecht bij Meike Janssens.

Creanaut helpt kinderen groeien in zelfvertrouwen door in te zetten op hun talenten en mindset. Cultuureducatie is daarbij hun stokpaardje om talenten in actie te zetten en te werken rond doorzetten, falen, emoties, toewijding en mildheid.

Muzische workshops vzw

Manu Luyten meldde zich ook als radar aan voor Muzische workshops vzw.

"Als coördinator van Muzische Workshops begeleid ik dagelijks kunst-educatieve docenten binnen alle muzische disciplines. De doelstelling van Muzische Workshops vzw is cultuureducatie stimuleren en ondersteuning bieden aan Artiest-Docenten. Kunst & Cultuur is wat mensen verbindt. Zo willen wij mee bouwen aan een sterkere wereld. Cultuureducatie is een basisrecht voor elke mens!"

Concertgebouw Brugge

Concertgebouw Brugge is vertegenwoordigd in het netwerk Vitamine C door Evi Huys.

Concertgebouw Brugge zet in op kunsteducatie en participatie aan de hand van projecten en programma’s die diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, personen met een verstandelijke beperking, …) verrijken en confronteren met intense artistieke ervaringen zowel in schoolverband als vrije tijd. Ze vertrekken steeds vanuit het kernaanbod van het Concertgebouw en laten de doelgroepen op een laagdrempelige en interactieve manier muziek en dans ontdekken. Concertgebouw Brugge zet hierbij in op een actieve deelname van het publiek om de artistieke beleving te intensifiëren en streven naar een evenwicht tussen langere trajecten voor een beperkte groep deelnemers en kortere projecten waarmee een grotere groep bereikt kan worden.

Leïla Haloui

Actrice, theatermaakster, publiekswerker (o.a. Kaaitheater), dramadocent, artistieke coach voor jongeren... Leïla laat zich niet in één hokje vangen. Cultuureducatie is een thema dat haar heel nauw aan het hart ligt. Zij zoekt haar weg nog in de brede cultuureducatieve sector en sluit dus aan als radar ten persoonlijke titel.

Bakkerijmuseum Veurne

In het Bakkerijmuseum kan je bakerfgoed maken én smaken. Belangrijke doelgroepen zijn daarbij kinderen in schoolverband en families met kinderen.

Nele Behaeghel, educatief mederwerker en publiekswerker, sloot zich aan bij netwerk Vitamine C: "Als radar in het netwerk wil ik op zoek gaan naar manieren om participatie en culturele erfgoededucatie nog meer te verankeren in het DNA van onze organisatie."

De Denkkaravaan

Kinderen en jongeren letterlijk aan het denken zetten, dat doet de Denkkaravaan. Met workshops filosoferen en verrassend leuk spelmateriaal dat verwondering aanscherpt.

Katrin Laureyssens is oprichtster van de organisatie en radar in netwerk Vitamine C: "We gidsen jonge denkers doorheen hun gedachten, laten hen anders kijken en stimuleren hun denkkracht. Op een aanstekelijke manier onderzoeken we samen ideeën die ons raken."

Mooss

Wien Bogaert is educatieve medewerker, verantwoordelijk voor audiovisuele kunst bij Mooss, en nu ook radar in ons netwerk!

Mooss geeft goesting in kunst en actieve kunsteducatie en is er voor alle kinderen, jongeren en hun begeleiders die actief met kunst aan de slag willen gaan. Samen ontdekken we de wereld van muziek, theater, dans, audiovisuele en beeldende kunsten. Sinds begin 2020 maakt Mooss deel uit van Bamm!

Iedereen Leest

Iedereen Leest coördineert campagnes en programma's rond lezen en brengt kennis over leesbevordering en leesplezier samen.

Kathleen Cortens neemt voor deze organisatie het radarschap op in ons netwerk: "Ook boeken en verhalen kunnen ingezet worden in cultuureducatieve praktijken. Want verhalen lezen en vertellen draagt bij aan het persoonlijk welzijn, van jong en oud."

Villa Basta

In Villa Basta kunnen jongeren creatieve goesting ontdekken en ontwikkelen tot creatief talent. Wouter Elen is radar voor deze organisatie bij ons netwerk: "We prikkelen de creativiteit via workshops en cursussen. In de kunstprojecten kunnen jongeren verder doorgroeien om uiteindelijk hun creaties te tonen op één van onze podia of op het podium van één van onze cultuurpartners."

Hogeschool PXL

Sarina Wijnen is coördinator van het postgraduaat cultuureducator aan de PXL. Vanuit haar engagement rond cultuureducatie stapt ze in het netwerk Vitamine C: "We vinden het belangrijk om 'mee' te zijn met het werkveld op alle mogelijke vlakken en die wisselwerking met de sector is zowel voor onze studenten, onszelf als voor kunsteducatieve organisaties, CC's, bibliotheken, musea, etc. een verrijking."

Cultureel Ontmoetingscentrum Merksemdok

Merksemdok wil een plek zijn waar mensen hun eigen ding kunnen doen én erbij horen. Koen Pyls, verantwoordelijk voor het gezins- en kinderaanbod binnen Merksemdok neemt de rol als radar op: "Naast een aanbod voor een breed publiek werken we intensief met nieuwkomers en kinderen uit de buurt. We zien cultuureducatie als onderdeel van ons ruimere verhaal van vrijetijdsparticipatie en integratie, breed leren en talentontwikkeling."

hetpaleis

hetpaleis is het grootste podiumkunstenhuis voor kinderen en jongeren in België.

Brechtje van Bel, artistiek educatief medewerker, is radar voor deze plek van ontmoeting tussen mensen en verhalen. hetpaleis gaat in zijn educatieve werking steeds uit van een gedeelde artistieke verantwoordelijkheid tussen kunstenaar en deelnemer, ongeacht de leeftijd.
Het is een huis dat kwalitatieve hedendaagse podiumkunsten toegankelijk wil maken voor een breed en divers publiek en werkt daarvoor samen met zowel jong talent als gerenommeerde makers uit binnen- en buitenland.

Antwerp Symphony Orchestra

Onder de noemer Educatie & Outreach laat Antwerp Symphony Orchestra kinderen, jongeren en mensen in kwetsbare posities participeren aan haar talrijke projecten, enthousiasmeert het orkest het publiek van de toekomst en bouwt het mee aan een duurzame cultuurbeleving. Isabel Vermeulen, coördinator educatie & outreach, neemt haar rol als radar in netwerk Vitamine C op.

Wilde Raven vzw

"Wilde Raven vzw geeft kinderen vleugels. Als echte kunstliefhebbers combineren we kunst, taal- en verhaalwerk", zo vertelt Nadine Heidbrink, die zich als radar engageerde, "Zo ontdekken kinderen manieren om hun wereld vorm te geven, zich in beeld en taal uit te drukken en (beeld)taal te begrijpen en te waarderen. Als fervente boekenliefhebbers zetten we initiatieven rond leesbevordering en leesplezier op."

Koor & Stem

Koor&Stem vzw is het aanspreekpunt voor koren en vocale muziek. Dirigenten, zangers en bestuursleden van amateurkoren kunnen bij hen terecht voor advies, vorming en podiumkansen. Lucille Lamaker, adjunct-directeur neemt met plezier haar rol als radar in ons netwerk op: "We hebben een 1000-tal aangesloten koren, goed voor meer dan 35.000 zangers en een uitgebreid netwerk van enthousiaste koren en dirigenten verspreid over heel Vlaanderen. Met het project Doewap ondersteunen en promoten we het samen zingen op scholen."

Industriemuseum

Lize De Doncker is de enthousiaste radar in ons Netwerk Vitamine C voor het Industriemuseum: "Ik volg het publieksaanbod voor scholen en groepen, de gidsenwerking, workshops en het aanbod voor families op. Heel boeiend allemaal! Ik kijk er naar uit om in het netwerk van Vitamine C uit te wisselen over cultuureducatie met collega’s uit andere en gelijkaardige sectoren. Wij zijn een historisch museum maar vind theater, muziek of beeldeducatie altijd inspirerend."

Huis van Alijn

Anne-Greet Denolf en Géraldine Braeckman nemen voor het Huis van Alijn beiden engagement op binnen Netwerk Vitamine C: "In Huis van Alijn, museum van het dagelijks leven, proberen we op alle mogelijke manieren aan cultuureducatie te doen: in het museum, op straat, digitaal, in de klas,... de mogelijkheden zijn onbegrensd! Als museum voor iedereen proberen we op die manier samen betekenis te geven aan wat mensen raakt en verbindt."

M Leuven

"Als directeur van M probeer ik een balans te hanteren waarin inspanningen rond kunsteducatie even zwaar doorwegen als agenda’s rond kunstpresentatie of collectiebeheer. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om echt te connecteren met mensen die nog niet ontdekt hebben wat kunst in hun leven kan betekenen.", zo zegt Peter Bary. "Ik zie Vitamine C graag als een trapladdertje waarmee ik over de muren heen kan kijken van de ruime cultuursector op zoek naar concrete tips voor het werk van morgen of spannende vergezichten voor overmorgen."

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten is het vormings- en ontwikkelingsfonds van de professionele podiumkunsten- en muzieksector. Maarten Bresseleers, coördinator, trad als radar toe tot Netwerk Vitamine C: "Eén van onze actieterreinen is de aansluiting tussen onderwijs en ons werkveld. Een goed uitgebouwde cultuureducatie, binnen en buiten het leerplichtonderwijs, is een belangrijke hummuslaag, in bijzonder voor de samenleving als geheel en voor een beperkte groep als start van een artistieke beroepsloopbaan."

De Verhalenweverij

De Verhalenweverij is een organisatie die werkt rond leesplezier bij kinderen uit kansengroepen. Verantwoordelijke Gitt Smans werd radar in Netwerk Vitamine C: "We vertellen verhalen met boeken of kamishibai, lezen samen en gaan dieper in op het thema met creatieve verwerkingsopdrachten. Onze activiteiten hebben plaats in asielcentra en in de bijzondere jeugdzorg, of in samenwerking met de bibliotheek."

Jeugddienst Stad Antwerpen

Magy De Bie, deskundige Jeugdcultuur en Jeugdbeleid, is radar voor de jeugddienst van Stad Antwerpen. De missie van de stedelijke jeugddienst is te bouwen aan een stad waar alle kinderen en jongeren de fysieke en mentale ruimte krijgen om zichzelf te zijn, te experimenteren en te groeien in hun vrije tijd en in andere contexten. De jeugddienst ondersteunt organisaties en initiatieven die cultuureducatie toegankelijk maken voor de Antwerpse Jeugd, in al haar diversiteit. Tevens faciliteert en stimuleert de jeugddienst meer uitwisseling, verbinding en samenwerking tussen Antwerpse spelers binnen de beleidsdomeinen Jeugd en Cultuur, o.a. via netwerkmomenten.

WISPER

WISPER staat voor actieve kunsteducatie voor volwassenen in de vrije tijd. Alexandra Meijer, algemeen coördinator, is radar binnen Netwerk Vitamine C: "We laten deelnemers kunst al doende beleven en onderzoeken. En geven hen goesting, inzichten en vaardigheden mee om zich in artistieke processen te engageren. We reiken deelnemers kaders aan om over kunst, zichzelf en de wereld na te denken en moedigen hen aan om hun leertraject in eigen handen te nemen. WISPER investeert in het bereiken van een zo divers mogelijk publiek, we creëren hechte gemeenschappen van deelnemers en blijven qua methodiek en leervormen inzetten op vernieuwing."

JEF

Marjolein Fransen is radar vanuit JEF. Een divers aanbod rond jeugdfilm verruimt de blik van kinderen en jongeren. Het geeft hen kansen om zelf te bepalen in welke wereld ze willen leven. JEF maakt daarom jeugdfilm beschikbaar en stimuleert filmwijsheid. Zo ontwikkelt JEF interactieve lesmappen, workshops, vormingen, gesprekken met filmmakers, en projecten zoals DeFilmClub. JEF presenteert jeugdfilm als beleving, met als hoogtepunt het JEF festival, het festival voor jeugdfilm en audiovisueel experiment. JEF zet doorheen de werking 'voor en door jongeren' centraal.

ARTO verteltheater

Lieve De Meyer brengt met ARTO verteltheater al 25 jaar theatervoorstellingen met muziek, en workshops om educatief het vertellen en zingen in te zetten.

"Vooral durf en enthousiasme stimuleren om zo je eigen zijn te ontdekken en jezelf genuanceerd te uiten op en naast de scène staat centraal. Hier en daar wat humor en circus maakt het geheel af."

vzw Molennetwerk Kempen-Broek/Kauliller Molenvrienden

Toon Verlaak is radar voor de vzw Molennetwerk Kempen-Broek. Dat is een groep molen- en erfgoedenthousiastelingen die de wind- en watermolens op de kaart willen zetten. Letterlijk dan: ze hebben enkele jaren geleden een fietskaart uitgebracht rond wind- en watermolens geënt op het fietsknooppuntennetwerk in de beide Limburgen.

Omdat Toon en zijn collega's zich er bewust van zijn dat erfgoed moet doorgegeven worden aan de volgende generaties zijn ze erg geïnteresseerd in het motiveren van jongeren door ze te betrekken in het molengebeuren. Ze proberen jongeren enthousiast te maken voor de molentechniek en het molenaarsambacht.

Sportimonium

Hilde Michiels sluit zich bij het radarnetwerk aan als medewerker van Sportimonium. Sportimonium voert een verfijnd en participatief doelgroepenbeleid. Op een speelse en sportieve manier wil Sportimonium cultuureducatie dicht bij kinderen en jongeren brengen. Zij kunnen onze rijke sportgeschiedenis ‘ontdekken’ door een aangepaste ontsluiting. Om ons sportverleden beter te begrijpen, wordt uitgegaan van actuele en sportscènes uit het verleden. Op die manier kunnen kinderen een bredere kijk verwerven op de collectie en (sport)erfgoed.

Toneelhuis

Toneelhuis, het grootste stadstheater van Vlaanderen, wordt vertegenwoordigd door Petra Damen in het radarnetwerk. Toneelhuis is een huis van verschil, een ontmoetingsplaats voor eigenzinnige kunstenaars, artistieke disciplines en diverse publieken. Achter en naast de schermen bouwt Toneelhuis aan projecten, omkadering en educatie voor jong en oud. Ze maken dit samen met een netwerk van kunstenaars, onderwijs, (sociale) organisaties en mensen in en rond Antwerpen. Maar hun kunsteducatieve activiteiten spreiden uit in Vlaanderen en daarbuiten.

Destelheide

Jaël Muls is radar voor Destelheide. Destelheide is een centrum voor jeugd, kunst en creatie waarin voornamelijk jongerenorganisaties en het onderwijs creatieve activiteiten ontplooien. De kunst- en cultuureducatieve dienst Dharts ontwikkelt een inspirerend leefklimaat, bouwt artistieke trajecten met jongeren en kunstenaars uit en organiseert kunsteducatieve vormingsmomenten om de verblijvers bij hun eigen activiteiten te ondersteunen, inspireren en stimuleren.

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Charlotte Saelemakers is violiste en cultuurmanager van opleiding. Ze is ten persoonlijke titel radar van het netwerk, maar ook vanuit haar functie als medewerker bij Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Daar doet ze momenteel de coördinatie van onderwijsontwikkeling en internationalisering.

Museum Hof van Busleyden / De Garage

Het Museum Hof van Busleyden zet voor verschillende doelgroepen in op cultuureducatie. Op een speelse manier kunnen gezinnen, kinderen, jongeren en klasgroepen via verschillende werkvormen het museum verkennen. Arne Vandelanotte is afgevaardigd als radar voor het Vitamine C-netwerk.

Cathy Paredis

Cathy Paredis is radar ten persoonlijke titel in het netwerk. Cathy is freelance publieksbemiddelaar, schrijver en allround projectmedewerker begeesterd door kunst en cultuur. In haar werk streeft zij toegankelijkheid en inclusiviteit na. Ze schrijft heldere teksten en ontwikkelt doordachte publiekservaringen. Zo tracht zij bruggen te slaan tussen cultuur enerzijds, en een bijzonder breed en een breed bijzonder publiek anderzijds.

S.M.A.K.

Peter Aerts, teamleider publiekswerking en communicatie bij S.M.A.K. is radar in het Vitamine C-netwerk. S.M.A.K. is overtuigd dat de taal van kunst universeel is en voor iedereen van betekenis kan zijn. Kunstenaars kunnen verhelderen, verbinden en dingen vertellen op manieren waar woorden tekort schieten. Niet iedereen komt uit zichzelf in contact met kunst of ziet een museum als een uitnodigende plaats waar je vrij kunst kan ontdekken. S.M.A.K. erkent deze belemmeringen en daagt ze ook graag uit. "Educatie beschouwen we als een vloeibaar proces dat zich aanpast aan zowel de kunstliefhebber als aan een moeilijk te bereiken publiek."

En jij?

Waarom ben jij nog geen radar in het netwerk Vitamine C? Wacht niet langer en onderteken de engagementsverklaring.

Bekijk ook:

Stefanie De Bakker
Praktijkvoorbeeld

Curating The Young laat fris talent groeien

15 feb. 2021

Curating the Young een jong curatoren-collectief uit Leuven, geeft beginnende kunstenaars een podium. Daarbij ligt alles in hun handen: van het scouten van kunstenaars, de opbouw van de expo, de communicatie op sociale media tot de publieksbemiddeling en de verkoop. AmuseeVous zorgt voor de begeleiding.

Meer lezen
Groepsfoto Stokers
Praktijkvoorbeeld

Opgelet: het enthousiasme van De Stokers werkt aanstekelijk

01 feb. 2021

De Stokers? Dat is het nieuwe jongerencollectief van CCHA. Aan de hand van prospecties, workshops en samenkomsten verrijken ze hun culturele achtergrond. Ze krijgen carte blanche om hun ideale cultuurevenement te organiseren.

Meer lezen
Islam en cultuur waar denk je aan
Verslag kennisevent

Islam en cultuur, vraag het aan een imam

17 dec. 2020

Hoe kijken moslims naar cultuur en cultuureducatie? Waar moet je rekening mee houden als je publiek wil bereiken met een religieuze achtergrond? Hoe kom je tegemoet aan bepaalde verwachtingen of verzuchtingen? Ontdek het visuele verslag van de sessie met imam Khalid Benhaddou tijdens publiqForum 2020.

Meer lezen