Word radar in het netwerk Vitamine C!

Voor al wie:

  • een hart heeft voor cultuureducatie in de vrije tijd
  • mee wil bouwen aan meer kennisdeling en -uitwisseling in de brede cultuureducatieve sector

Teken hieronder de engagementsverklaring of lees nog even na wat publiq van jou verwacht als radar en wat het netwerk Vitamine C jou te bieden heeft.

*
*
*
Enkel voor intern gebruik door publiq-medewerkers.
*
*
Vertel ons kort wat jouw link is met kunst- en cultuureducatie.

Mijn engagement voor netwerk Vitamine C:

  • Ik wil mijn ervaring en kennis rond kunst- en/of cultuureducatie delen en publiq mag mij hiervoor contacteren
  • Ik vind uitwisseling met collega's uit het brede cultuureducatieve veld belangrijk en ik wil hier een actieve rol in spelen
  • Ik wil mee nadenken over de kenniswerking van publiq rond kunst- en cultuureducatie
  • Ik verklaar mij bereid om minstens 1x per jaar naar een netwerkbijeenkomst van Vitamine C te komen om uit te wisselen en input te geven