OKAN-klassen

In Mechelen zijn er twee onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers waar kinderen onder de 18 een taalbad Nederlands krijgen. De leerlingen krijgen er onder andere een introductie over de verschillende stadsdiensten en ontdekken er hoe en waar ze hun vrije tijd in Mechelen kunnen invullen. Vrije tijd en sport werken heel integratiebevorderend. Daarom kan dit thema niet worden overgeslagen in de lessen. De klassen brengen een bezoek aan de Mechelse stadsdiensten en krijgen bij UiT in Mechelen een uitleg over de werking van UiTPAS. Bovendien krijgen de leerlingen allemaal een UiTPAS met kansenstatuut aangeboden. Met hun verwijsbrief kunnen ze dan langsgaan bij UiT in Mechelen om de kaart te ontvangen.

CVO Taalmarkt

Op vraag van het CVO is Rik nu ook met UiTPAS Mechelen aanwezig op de Taalmarkt. Cursisten kunnen zich inschrijven voor workshops en infosessies waar bezoekers onder andere een blik krijgen op het Mechelse vrijetijdsaanbod en waar ze worden warm gemaakt voor UiTPAS. Flyers en folders worden ter beschikking gesteld en uiteraard benadrukt Rik steeds het kansentarief.

Mutualiteiten

Daarnaast zijn ook de mutualiteiten waardevolle schakels. Sinds kort zijn de baliemedewerkers helemaal op de hoogte van UiTPAS. Na het bezoek van Rik maken zij meteen de reflex om bezoekers te informeren over de mogelijkheden van UiTPAS. Ze hebben brochures ter beschikking waarin alle UiTPASpartners vermeld staan. De baliemedewerkers geven het publiek dat in aanmerking komt meteen hun attest mee waarmee ze bij UiT in Mechelen hun UiTPAS met kansentarief kunnen afhalen.

Het is opmerkelijk hoe veel meer UiTPASsen met kansentarief er de deur uitgaan sinds de mutualiteiten nauwer betrokken worden. Het gaat echt in stijgende lijn, aldus Rik. Toch benadrukt hij het belang van contact houden: geregeld een nieuw bezoekje doen is nodig om de banden strak te houden.

Sociaal Huis

Het sociaal huis beschikt dan weer over de kortste weg om UiTPASsen met kansentarief uit te delen. Zij beschikken over een UiTPASbalie én ze hebben toegang tot de kruispuntbank. Hierdoor hebben mensen met het kansenstatuut geen attest nodig wanneer ze hun UiTPAS op deze plek aanvragen. Ze kunnen bovendien hun pas meteen meenemen.Toch gaan hier minder UiTPASsen met kansentarief over de balie. UiT in Mechelen blijkt nog steeds de meest laagdrempelige aanvraagplek: iedereen komt er, er is geen stigma om binnen te stappen. Ook de centraal gelegen plaats speelt een rol.

Verwijsbrieven

Ten slotte zijn er de verwijsbrieven uitgegeven door de Mechelse armoede-organisaties. Deze Mechelse instanties krijgen door middel van een vertrouwensovereenkomst de vrijheid om UiTPASsen met kansentarief toe te kennen aan personen die geen officieel kansenstatuut hebben, maar het wel zouden kunnen gebruiken. Denk aan grote gezinnen of mensen zonder papieren. Deze organisaties beslissen zelf over de criteria en gaan hier heel bedachtzaam mee om; jaarlijks worden er op deze manier slechts een 100-tal UiTPASsen uitgedeeld.

Welke drempels ervaren mensen in armoede wanneer zij willen deelnemen aan cultuur en vrije tijd? Met Er op UiT bieden we een begeleidingspakket aan dat je heel concreet doet nadenken over hoe je die drempels kan verlagen.

Praktijkvoorbeeld
Meer lezen

Expo 'Er op UiT'

Welke drempels voor cultuur en vrije tijd ervaren mensen in armoede? Deze gratis uit te lenen expo doet het hele team concreet nadenken over hoe je die drempels kan verlagen.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

“Geen wachtrijen meer door automatische verlenging kansenstatuut”

10 sep. 2018

Het is voor alle partijen een fikse tijdsbesparing.

Meer lezen