Koksijde heeft een hele waaier aan activiteiten voor een perfect schoolUiTje. Veel klassen uit het binnenland komen al enthousiast genieten van deze activiteiten tijdens een uitstap aan zee. Maar Koksijde wil vooral ook de scholen binnen de gemeentegrenzen warm maken voor al het moois dat de gemeente te bieden heeft op cultureel en sportief vlak.

Daarom startte Koksijde vorig jaar het project UiTjuf en UiTmeester. Nick Herweyers van de gemeente Koksijde stelt het project voor.

Efficiënte communicatie met scholen

Het initiatief komt van de verschillende diensten van de gemeente Koksijde. Meer bepaald de dienst Cultuur & Erfgoed, de dienst Internationale Samenwerking, de Sportdienst, WAK (Westhoek Academie), Abdijmuseum Ten Duinen, NAVIGO Nationaal Visserijmuseum, Cultuurcentrum CasinoKoksijde en de bibliotheek zetten mee hun schouders onder het project. Het idee is ontstaan vanuit een vraag voor een efficiëntere communicatie met de scholen op vlak van de schoolactiviteiten.

Nick: “Wanneer je een mail met je aanbod naar een schooldirecteur stuurt, kan het al eens gebeuren dat die verdwijnt in de massa berichten. Begrijpelijk ook: de directies en leerkrachten hebben het hele schooljaar door de handen vol. Daarom proberen we het nu langs een andere weg: via een enthousiaste leerkracht binnen het schoolteam.”

Kleinschalige start

Er doen nu acht scholen mee. In deze fase zijn het allemaal lagere scholen uit Koksijde zelf. “We kiezen er bewust voor om kleinschalig te starten. We willen graag eerst aftoetsen of dit project een slaagkans heeft. In een latere – succesvolle – fase willen we dit project uitbreiden met meer aanbod én meer scholen, ook middelbare. Ook privé-partners die een educatief aanbod te bieden hebben aan scholen kunnen op termijn in ons aanbod worden opgenomen.”

“Leve de leerkrachten die dit vrijwillig doen, waardevol werk verrichten en (cultuur)participatie verhogen."

Ambassadeur en afgevaardigde

In overleg met het schoolteam werd in elke school een UiTjuf of UiTmeester aangesteld. Enerzijds is de UiTjuf of UiTmeester ambassadeur en aanspreekpunt op de school. De gemeente bezorgt hen rechtstreeks info over het aanbod en zij maken op hun beurt collega’s enthousiast voor culturele en sportieve uitstappen binnen de gemeente. Deze leerkrachten zijn vaak zelf gebeten door sport of cultuur en brengen dan ook makkelijker de microbe over bij hun collega’s.

Tegelijk is de UiTjuf of UiTmeester ook de afgevaardigde van de school om bij de gemeentelijke diensten suggesties te doen over het activiteitenaanbod. “Zij zijn het klankbord van hun eigen school naar ons toe op vlak van uitstappen. Opmerkingen, vragen, of ideeën komen via hen bij ons terecht. Zo kwam de nood aan extra activiteiten voor peuters en kleuters bijvoorbeeld al naar voren.”

Na een oproep vonden we alle nodige vrijwilligers en het werden allemaal – jawel – UiTjuffen. Geen meesters tot nu toe dus, maar wat niet is kan nog komen. In één school zijn er zelfs twee juffen die dit samen doen. Om de UiTjuffen te bedanken voor hun inspanningen stellen we een pakket samen met leuke uitstappen die hen ook laten kennismaken met de verschillende activiteiten en locaties in Koksijde.

Aanbod afstemmen

Alle gemeentelijke diensten van Koksijde met een aanbod voor scholen werken nauw samen om hun scholenaanbod op elkaar af te stemmen. Er werd een activiteitenmap samengesteld met al het educatief aanbod van de diensten, gekoppeld aan leerdoelen en eindtermen. De map wordt verder gefinaliseerd in direct overleg met de UiTjuffen en UiTmeesters.

"We zetten het bestaande aanbod in de kijker, zoals de rondleidingen in de musea of een bezoek aan het milieupark, omdat dit aanbod vaak nog te weinig gekend is. Daarnaast zetten we ook de nieuwe activiteiten voor dat schooljaar in de kijker, zoals het scholenaanbod van het cultuurcentrum."

Nieuwsbrief en brochure

De gemeente en de betrokken scholen riepen een werkgroep in het leven. Daarin zitten mensen van de Koksijdse diensten die een scholenaanbod hebben. Patricia, beleidsmedewerker onderwijs, bundelt alle info in digitale nieuwsbrieven en nodigt de UiTjuffen uit op overlegmomenten.

"De scholen reageren enthousiast op de brochure," zegt Nick. "Het biedt hen een mooi overzicht. We lieten brochures drukken om te verspreiden in de scholen, maar in een beperkte oplage." Online kan je de brochure vinden via www.koksijde.be/uitmetjeklas.

Voor resultaten of conclusies is het nu nog iets te vroeg. "We zijn gestart aan het begin dit schooljaar en in deze fase proberen we zo goed mogelijk via de UiTjuffen de brochures en het aanbod te verspreiden."

UiTjuf en UiTmeester?

“We waren op zoek naar een goede, allesomvattende en korte naam voor dit project. Na verschillende voorstellen kwamen we uit op ‘UiTjuf / UiTmeester’. We namen contact op met publiq om deze naam voor te stellen, daar was het enthousiasme groot om dit project onder de UiT-noemer te plaatsen. Top!”

Enkele tips

Tot slot geeft Nick nog enkele tips mee voor gemeenten die een gelijkaardig project zouden willen opzetten. “Begin ruimschoots op tijd met plannen. En je hebt binnen je team enkele enthousiaste trekkers nodig om het project in goede banen te leiden. En tot slot: leve de leerkrachten die dit vrijwillig doen en zo heel waardevol werk verrichten en (cultuur)participatie verhogen. Je kan hen daarvoor niet genoeg bedanken.”

Wil jij jouw project ook branden onder UiT? Ander advies nodig?
Neem contact op met je partnermedewerker of via vragen@UiTnetwerk.be

Maak je scholenaanbod bekend via CultuurKuur.be
Cultuurkuur.be is het platform waar cultuur en onderwijs elkaar vinden. CANON Cultuurcel en publiq verzamelen hier cultuuractiviteiten voor scholen. In 2018 deden we een proefproject in Turnhout i.s.m. Cultuurconnect, De Warande en heel wat lokale cultuurorganisaties om het cultuuraanbod gezamenlijk te communiceren. Ook interesse in deze aanpak? Contacteer publiq.