50° NORD - 3° EST, publiq en negen partnerorganisaties werkten twee jaar lang samen aan praktijkuitwisseling rond cultuureducatie. De insteek van Res-sentir/Op de Tast? Kunstbeleving inclusiever maken via zintuiglijke ervaringen.

Radars van het Netwerk Vitamine C (Amadeo Kollectif, Bamm!, Cathy Paredis en De Veerman) werkten over de landsgrenzen heen met partners uit Noord-Frankrijk die aangesloten zijn bij 50° NORD - 3° EST (Espace 36, Institut pour la photographie, La chambre d’eau, Le Fresnoy et L’H du Siège).

Samen tasten ze via experiment en onderzoek de mogelijkheden af van cultuureducatieve praktijken die inzetten op zintuiglijke ervaringen. Dit voor verschillende publieken in kwetsbare posities zoals kinderen met diverse achtergronden, mensen met een beperking, personen in detentie,...

Experiment en uitwisseling

De eerste fase van het traject vond plaats in 2022. De partnerorganisaties leerden elkaar kennen, wisselden uit over hun cultuureducatieve praktijken en bezochten organisaties en kunstenaars die op een uitgesproken zintuiglijke manier te werk gaan. Dit vormde een goede basis voor het verdere verloop van het project.

In 2023 ging het actieonderzoek van start als tweede fase van het project. De partnerorganisaties ontwikkelden vier workshops waarin ze experimenteren met cultuureducatie via zintuiglijke ervaringen. Ze werkten nauw samen met kunstenaars en verschillende deelnemersgroepen. Béatrice Madiot, onderzoeker in de Sociale Psychologie aan de Université de Picardie Jules Verne (Frankrijk), observeerde en analyseerde alle workshops.

© Institut pour la photographie

Benieuwd naar de uitkomst van het project?

In nauwe samenwerking met alle partnerorganisaties delen we de inzichten en bevindingen van het project Res-sentir/Op de Tast via:

  • een tweetalige studiedag op 23 november 2023 (in Le Fresnoy)
  • digitale publicaties in beide talen

Wil je een overzicht van het hele project?

Lees de volledige publicatie met uitleg over:

  • het project Res-sentir/Op de Tast

  • de vier experimenten

  • het actieonderzoek

  • de ervaringen van de partnerorganisaties

(c) Yann Linsart

Benieuwd naar de experimenten?

De vier workshops hadden eenzelfde doel: experimenteren met cultuureducatie die een beroep doet op verschillende zintuigen. De manieren om dit doel te bereiken? Steeds vernieuwend en anders.

(c) Le Fresnoy

Wat zijn de resultaten van het actieonderzoek?

Béatrice Madiot observeerde en analyseerde de workshops. De resultaten van het actieonderzoek staan uitgebreid beschreven in het onderzoeksrapport. Een korte samenvatting van het onderzoek kan je ook raadplegen.

(c) Le Fresnoy

Hoe hebben de partners het project ervaren?

Kom meer te weten over de ervaringen van de partners met het samenwerkingsproject. Alle contactgegevens van de partnerorganisaties kan je ook raadplegen.

(c) 50° NORD - 3° EST

Res-sentir/Op de Tast wordt ondersteund door Région Hauts-de-France en door de Vlaamse Gemeenschap.