Informatieoverload

In onze dagelijkse routine worden we overspoeld met informatie, van e-mails en sms'jes tot nieuwsberichten op tv en brieven in de bus. Om succesvol deel te nemen aan de maatschappij, wordt verwacht dat we deze informatiestroom snel verwerken en de juiste stappen ondernemen. Desondanks ervaart maar liefst 1 op de 2 volwassen Vlamingen moeilijkheden bij het omgaan met informatie, en 1 op de 7 kampt met laaggeletterdheid.

Gevolgen van onduidelijke communicatie

Voor mensen in een kwetsbare positie is dit een groot probleem. Ze worstelen met het begrijpen van informatie die juist van levensbelang kan zijn. Daarom is heldere communicatie cruciaal, iets waar ook Zuidpoort, een Gentse vereniging waar armen het woord nemen, sterk in gelooft.

Het niet kunnen volgen van communicatie heeft immers ingrijpende gevolgen. Het gaat verder dan alleen het missen van kansen; het zorgt voor onduidelijkheid over rechten en het uitblijven van essentiële acties. Ontvangen mensen onbegrijpelijke brieven, dan opent dat de deur naar angst en stress. Praktisch gezien betekent het bijvoorbeeld ook het niet tijdig betalen van rekeningen, waardoor boetes opstapelen. En alsof dat nog niet genoeg is, worden hulpverleners overstelpt met extra vragen over deze brieven, vaak vanwege de schaamte die heerst bij het vragen van hulp aan de afzender.

Het is duidelijk, hier moet verandering in komen en dat begint met helder communiceren.

© sabinevanerp

Hier zijn enkele tips:


  • Inclusiviteit: Communiceer inclusief. Gebruik eenvoudige taal zonder vakjargon. Denk aan het brede publiek en vermijd ingewikkelde termen.

  • Lay-out: Maak het overzichtelijk. Gebruik een grote lettergrootte en verdeel de tekst in behapbare blokken. Vermijd ook verwarrende tabellen.

  • Informatie over vragen: Wees duidelijk over waar mensen terechtkunnen met vragen. Het liefste is dit een fysieke locatie, aangezien online niet altijd eenvoudiger is.

  • Interactie: Betrek de gebruiker. Vraag hen of de brief begrijpelijk is. Ga in gesprek en werk samen om de communicatie toegankelijk te maken.

Wil je meer weten over de helder communiceren schrijf je dan in voor deze workshop op 7 maart: