Wat is de roadtrip cultuureducatie?

De roadtrip cultuureducatie neemt je mee langs de diversiteit van cultuureducatie in Vlaanderen i.s.m. boeiende partners en (internationale) sprekers. Met een lezing, debat of tafelgesprek duiken we in de verschillende hoeken van cultuureducatie. Steeds verfrissend en actueel, mét veel ruimte voor ontmoeting. Om deel te nemen, koop je één ticket voor de roadtrip aan en je kiest zelf hoeveel events uit de reeks je bijwoont.

Over de sessie

Binnen onderwijs en vrije tijd wordt vaak weinig aandacht besteed aan de moedertaal van anderstalige jongeren. Het (be-)oefenen van de ‘nieuwe taal’ lijkt de ultieme oplossing voor inclusie. Wat kan talige diversiteit betekenen als maatschappelijk kapitaal? Over dat vraagstuk buigen we ons in dit roadtripevent i.s.m. Willemsfonds.

Uit onderzoek blijkt dat meertaligheid vaak aangewezen wordt als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond. Professor Orhan Agirdag (KU Leuven & Universiteit van Amsterdam) is overtuigd van het tegendeel: meertaligheid en inclusie gaan hand in hand. Tijdens zijn lezing daagt hij de vastgeroeste denkpatronen en ingesleten overtuigingen over meertaligheid uit.

Foyer vzw heeft ruime expertise opgebouwd rond meertalig opvoeden, omgaan met thuistalen en het aanleren van de integratieta(a)l(en). De focus ligt op meertalig onderwijs en talensensibilisering. Daarbij benadert de organisatie taaldiversiteit steevast als een meerwaarde voor individu en maatschappij. Foyer vult het betoog van Agirdag aan met ervaringen en successen vanuit hun praktijkervaring.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Praktisch

 • Datum: Dinsdag 11 oktober 2022
 • Locatie: Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, Gent (9000)
 • Timing: Onthaal vanaf 13u00, start om 13u30, einde voorzien om 16u30
 • Om deel te kunnen nemen, koop je eerst een ticket voor de roadtrip cultuureducatie 2022:
  • Een ticket kost €50 excl. btw (€60,50 incl. btw).
  • Met de ticketcode die je ontvangt, kan je deelnemen aan de 6 events van de roadtrip cultuureducatie 2022.
  • De code is geldig voor alle medewerkers van je organisatie. Je hoeft dus maar 1 code aan te kopen om met meerdere medewerkers te kunnen deelnemen.
  • Na ontvangst van de code, is inschrijven voor het event noodzakelijk.
 • Maximum aantal deelnemers: 25

Over Orhan Agirdag

Orhan Agirdag is professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Jonge Academie. In zijn onderzoek combineert Orhan Agirdag inzichten uit de sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Hij bestudeert hoe brede maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en digitalisering een invloed hebben op verschillende onderwijs- en opvoedingsprocessen. Daarbij ligt zijn focus op de lerarenopleiding, de vroege kinderjaren en meertaligheid.

Met zijn laatste boek Onderwijs in een gekleurde samenleving daagt de socioloog vastgeroeste denkpatronen en ingesleten overtuigingen over het Vlaamse onderwijs uit. Tijdschrift de lage landen nam het boek onder de loep en schreef er een recensie over.

Over Foyer vzw

Foyer bouwt al meer dan 50 jaar mee aan een interculturele samenleving in Brussel. De diensten van de organisatie omvatten interculturele bemiddeling, advies over meertaligheid en onderwijs, een reeks activiteiten voor jongeren en volwassenen gericht op ontwikkeling en empowerment, en dialoogactiviteiten die mensen aanmoedigen om samen te komen. De Brusselse context noopte al sneller tot inzichten en aanpak voor jongeren met een anderstalige achtergrond. Foyer bouwde hierrond heel wat expertise op en deed baanbrekend werk met projecten rond meertaligheid.

Over Willemsfonds vzw

Willemsfonds is een levend en lerend netwerk voor vrije denkers en doeners, een vereniging van gedreven vrijwilligers verspreid over Vlaanderen en Brussel die mensen samenbrengt en uitnodigt tot inclusieve en positieve deelname aan de samenleving. Daarom organiseert Willemsfonds toegankelijke, kwaliteitsvolle, culturele activiteiten en echte ontmoetingen voor iedereen. De organisatie doet dat met open blik, kritische kijk en een hart voor taal.

Mis deze stop van de roadtrip niet!

Nog geen ticket voor de roadtrip cultuureducatie? Schaf dat eerst aan!

Met een kunstenaarsblik de wereldproblematiek te lijf

20 okt 2022 13:00 - 16:30 — i.s.m. Allez, Chantez!

I.h.k.v. de Roadtrip cultuureducatie 2022. Hoe kunnen we de wereld redden met kunst? Op vraag van Allez, Chantez! vetrelt componist Merlijn Twaalfhoven over de kunstenaarsblik als oplossing voor complexe wereldproblemen.

Meer lezen

Emotienetwerken als gespreksmethode

29 sep 2022 13:00 - 16:30 — i.s.m. Museum Kunst & Geschiedenis & FARO

I.h.k.v. de Roadtrip cultuureducatie 2022. Op welke manieren kunnen we de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en/of kunst en mensen onderling onderzoeken? Op vraag van Museum Kunst & Geschiedenis en FARO gaat Prof.dr.Hester Dibbits in gesprek over de methode emotienetwerken.

Meer lezen

Over de generatiekloof heen. De waarde van intergenerationeel werken

22 sep 2022 13:00 - 16:30 — i.s.m. Destelheide

I.h.k.v. de Roadtrip cultuureducatie 2022. Hoe kunnen we de vaak negatieve en stereotype beeldvorming over ouderen in onze samenleving ombuigen? Destelheide nodigt onderzoeker An-Sofie Smetcoren uit om onze blik te openen en de effecten van intergenerationeel werken toe te lichten. Daarna gaan we in een workshop met TRILL vzw actief aan de slag en ontdekken we hoe de organisatie erin slaagt de brug tussen generaties te slaan.

Meer lezen