Profiel

 • Je hebt een Bachelor/Graduaat Sociaal assistent(e) (onmisbaar).

 • Je hebt minstens 3 jaar werkervaring in de sociale sector gericht naar een kwetsbare doelgroep en rekening houdend met de geestelijke gezondheid.

 • Je kent de stappen om toegang tot zorg te vragen voor personen die geen toegang hebben tot zorg, en je hebt dit al uitgevoerd.

 • Je kunt perfect Frans en Engels spreken. De kennis van het Nederlands is een pluspunt. Kennis van Arabisch is evenwel een pluspunt.

 • Je hebt een zeer goede kennis van de rechten van buitenlanders.

 • Je bent sterk in situatieanalyse en mensenrechten.

 • Je bent autonoom, flexibel, je hebt een aanpassingsvermogen, je kan werken in team, bent resultaatgericht, georganiseerd.

 • Je kan informatie gemakkelijk verstaanbaar maken.

 • Je kan werken in een pluridisciplinair team en bekijkt de gezondheid van de patiënt in zijn geheel.

 • Je hebt een perfect communicatievermogen, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Je beheerst het Office-Pack.

Organisatie

Dokters van de Wereld België

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen.

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.

 • Een voltijds contract (39u – 5 dagen per week) van bepaalde duur van 3 maanden.

 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer

 • Een brutosalaris van € 2.774,27 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.051,70 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend

GEÏNTERESSEERD?


Stel je zo snel mogelijk
kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.


Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.


Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.


Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.


De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.


Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.


Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


Onder de leiding van de Programmacoördinator, volg je de activiteiten van het sociale luik op voor toegang tot zorg binnen het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) te Brussel.


In dit Centrum kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist. Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.


Het COZO in Brussel houdt zich voornamelijk bezig met sociale assistentie, we begeleiden er mensen die naar ons zijn doorverwezen en hulp nodig hebben om opnieuw te integreren in het reguliere gezondheidssysteem. Deze mensen komen in het COZO terecht via andere projecten van Dokters van de Wereld in Brussel, zoals het Winterplan, de Medibus of de medische wachtpost Athena waar we intensief mee samenwerken. Tijdens dit lange proces van herintegratie kunnen patiënten bij ons terecht voor basiszorg, doorverwezen worden naar één van onze specialisten of voor psychologische begeleiding.


BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN


 • Je voorziet de sociale permanentie voor toegang tot zorg met als doel de patiënten te heroriënteren volgens het bestaande referentiesysteem.
 • Je zorgt ervoor dat de consultaties goed verlopen (hulp bij het onthaal, rythme van de consultatie, samenwerking met de vrijwillige onthaalmedewerkers, de dokters, verpleegkundigen, vroedvrouwen en de partners.
 • Je begeleidt de meest kwetsbare patiënten buitenshuis indien nodig, in samenwerking met de medische referente en jouw collega’s.
 • Je volgt de individuele patiëntendossiers op en onderneemt de nodige sociale stappen (contact met het OCMW, Fedasil...) en verdedigt de dossiers (Gerecht, Raad OCMW...).
 • Je werkt samen met de andere sociale werkers van de andere projecten van de projecten van DvdW en de partners. Je zorgt voor de sociale begeleiding van de kwetsbare patiënten om hen in het bestaande klassieke zorgsysteem te integreren: door hen te onthalen, te informeren, hen intern en extern door te verwijzen naar de geschikte plaatsen.
 • Je ondersteunt het psycho-medisch-sociaal team via telefonische permanentie, aanwezigheid binnen het team en opleidingen.
 • Je helpt bij de ontwikkeling van de nodige tools naargelang de evolutie van de projecten.
 • Je volgt de gegevensverzameling van de patiënten op.
 • Je blijft alert bij het disfunctioneren van het toegang tot zorg systeem en geeft deze informatie door gedurende de teamvergaderingen en je stelt constructieve oplossingen voor.
 • doorgeven aan de sociaal referent(e).
 • Je neemt deel, op basis van het jaarlijks actieplan, aan de interne teamvergaderingen: sociaal team, documenten herzien, debriefing betreffende de consultaties, supervisies teams…
 • Je voert andere taken uit die je gegeven worden door de Coördinator van de Hub en de Medische referente.
Solliciteren

GEÏNTERESSEERD?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 30/04/2021
Solliciteren

GEÏNTERESSEERD?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 30/04/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest