1. Je wil als nieuwe UiTPAS-stad of -gemeente van start gaan? Kandidaat- steden en gemeenten dienen tegen een vastgestelde deadline hun dossier in. Hoe gaat dit in zijn werk?
    Om aan te sluiten bij een bestaande UiTPAS-regio hoef je geen dossier in te dienen. Neem contact op met de regio in kwestie.
  2. Bekijk een voorbeeld van een standaard retroplanning voor aansluitingen
  3. De opstart kan beginnen! Ook hiervoor stel je een stappenplan samen. De timing bespreek je samen met je partnermedewerker.
    Bekijk een voorbeeld van zo'n opstartplan (pdf)

Werkgroepen

Bij een goede UiTPAS-werking is er over het algemeen nood aan drie verschillende werkgroepen: communicatie, toeleiding en IT & operations.

UiTPAS wordt uitgerold in gemeenten & regio’s. De agenda’s en onderwerpen zijn in principe dezelfde, alleen dienen bij een regionale samenwerking sommige afspraken te worden gemaakt op regionaal niveau. Naast een aantal noodzakelijke gezamenlijke afspraken bepaal je als regio zelf welke afspraken je op lokaal niveau maakt en welke regionaal worden aangestuurd.

Een goede samenwerking en projectopvolging vereist aandacht voor de samenstelling van de werkgroepen. Hierin moeten de verschillende beleidsdomeinen (minstens cultuur, jeugd, sport en welzijn) vertegenwoordigd zijn. De doelgroep mensen in armoede moet ook een inspraakmogelijkheid hebben over de beslissingen die genomen worden tijdens het volledige traject.

UiTPAS-map

In de UiTPAS-map vind je alle info die je nodig hebt om van start te gaan. Contacteer je partnermedewerker voor een papieren exemplaar.