En wat met de taakverdeling? Hieronder vind je een overzicht van hoe publiq de werkverhouding ziet tussen tussen lokaal, regionaal en publiq zelf. Uiteraard is de verdeling wie wat doet in de gemeente versus de regio afhankelijk van de lokale afspraken.

Lokale uitvoering (gemeente / regio)

 • Geïntegreerd vrijetijdsbeleid
 • Aansluiten en opvolgen van de samenwerking met aanbieders
 • Operationele werking lokaal opvolgen
 • Pasverkoop en promotie
 • Werking van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie
 • Uitdenken van voordelen
 • Eerstelijnshelpdesk

Waarbij de regio instaat voor:

 • Regie en aanspreekpunt over de regionale afspraken
 • Inhoudelijke en transversale ondersteuning rond vrijetijdscommunicatie, integratie cultuur, jeugd en sport en investering in toeleiding van mensen in armoede
 • Operationele taken: groepsaankopen, intergemeentelijke facturatie, campagnes en promomateriaal, bovenlokale partners,…

Centrale ondersteuning door publiq vzw

 • Bovenlokale communicatie
 • Platformontwikkeling
 • Kennisdeling
 • Begeleiding en advies
 • Algemene tendensen
 • Toepassing van het uitrolkader
 • Bovenlokale aanbod van mensen in armoede ontsluiten
 • Tweedelijnssupport en -helpdesk