Welke info geef je aan wie? (niet exhaustief)

Vrijetijdsdienst

Extra gemeenten betekent nieuw potentieel publiek en mensen uit andere gemeenten die kunnen participeren aan kansentarief.

Je vrijetijdsdiensten zijn je poort naar je verenigingen en andere aanbieders. Daarbij is het belangrijk dat ze weten welke gemeenten en aanbieders erbij komen, zodat zij ook hun achterban kunnen informeren, bv. via de verschillende adviesraden.

Financiële dienst

Betrek hen i.f.v. van de regionale retributies.

Communicatiedienst

Betrek hen i.f.v. het inbedden van regionale UiTPAS-communicatie in de huidige of nieuwe kanalen.

Baliepersoneel

Informeer je baliepersoneel (UiT-loket, organisatoren, ocmw- en gemeentepersoneel met een baliefunctie …) over welke gemeenten erbij komen. Breng hen op de hoogte van een eventueel nieuw ontwerp van de UiTPAS.

OCMW

Informeer je OCMW of sociaal huis i.f.v. communicatie naar pashouders met kansentarief over het groter wordende aanbod.

Normaal blijft de afbakening van de doelgroep en de solidaire kostendeling gelijk. Bij regionale uitbreiding bestaat de kans dat er enkele uitzonderingen bijkomen. Stem ook af over toeleidingsacties,...

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Informeer je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie i.f.v. de afbakening van de doelgroep voor de UiTPAS met kansentarief, solidaire kostendeling, afstemming toeleidingsacties, groepspassen. Denk na over hoe de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie zich moeten verhouden met een regionale werkgroep toeleiding.

Betrek hen i.f.v. communicatie naar pashouders met kansentarief over het groter wordende aanbod

Organisatoren

Informeer je organisatoren i.f.v. van nieuw potentieel publiek, marketingmogelijkheden, regionaal kansentarief. De samenwerkingsovereenkomst tussen je UiTPAS-regio en de organisatoren hoeven in principe niet vernieuwd te worden.

Naast geschreven communicatie werk je best ook via adviesraden of via een gezamenlijk infomoment.

Pashouders

Informeer je pashouder over de uitbreidende regio waar ze terecht kunnen om punten te sparen, te ruilen, het kansentarief op te nemen indien ze hier recht op hebben… Dit kan via segmentatiemails, via communicatie in je bestaande kanalen, een persbericht,...