Soorten kennisdelingsmomenten

Open aanbod

Neem een kijkje op onze eventpagina en schrijf je in voor de onderwerpen van jouw keuze. Deze momenten kunnen zowel gratis als betalend zijn, online of offline.

Voor onderstaande momenten worden de betrokken partners persoonlijk uitgenodigd. Deze momenten zijn uiteraard gratis en kunnen online of op locatie doorgaan.

UiTPAS productdagen

We tonen de roadmap van nieuwe producten en productoptimalisaties. Deze dagen zijn er voor iedere UiTPAStrekker die wil meedenken welke schaalbare ontwikkelingen er nuttig zijn voor de toekomst van UiTPAS. +- 2 maandelijks.

UiTPAS thematische kennisdelingsdagen

In dit lerend netwerk focussen we iedere keer op een ander aspect van UiTPAS. publiq presenteert een beetje achtergrondinformatie waarna lokale UiTPAStrekkers hun verhaal doen. Daarna wisselen we uit over ideeën, uitdagingen en vragen. +- 6 keer per jaar.

UiTPAS adviesgroep steden & gemeenten

UiTPASverantwoordelijken (KSB's) geven advies rond de visie en strategie van UiTPAS. 4 keer per jaar.

UiTPAS starters- en terugkomdag

De startersdag is er voor de medewerkers van pas gestarte en startende UiTPASsteden en -gemeenten.

Op de terugkomdag bekijken we waar staan we met de roadmap van dat jaar en blikken we vooruit met een eerste bespreking van de ingediende projecten voor de roadmap van het jaar daarop.

Basecamp

Om tussendoor kennis, ideeën en vragen uit te wisselen met andere UiTPASverantwoordelijken is er het platform Basecamp (vraag toegang aan je partnermedewerker)

Je blijft er ook op de hoogte over nieuws over het UiTPASsysteem (uitnodigingen voor themadagen, technische aanpassingen, thematische documentatie, …).

Wim D'haeyer
Neem contact op met
Wim D'haeyer
Manager Partnernetwerk