UiT in Print is een begeleidingspakket dat je op weg helpt met een nieuwe gedrukte UiTagenda. Je kan er ook een bestaande gedrukte UiTpublicatie mee optimaliseren.

UiT in Print belicht verschillende facetten van gedrukte cultuur- en vrijetijdscommunicatie: van communicatiemodellen en grafisch design tot redactionele processen. Daarnaast bevat het enkele handige formats en een methodiek om je publicatie beter af te stemmen op je doelpubliek en op je communicatiemix.

UiT in Print in zes stappen

1. Content bepalen
2. Doelpubliek detecteren
3. Redactioneel concept uitwerken
4. Terugblik: bestaande publicatie evalueren
5. Vooruitblik: publicatie optimaliseren
6. Redactieproces vormgeven

Wat zijn de voordelen van dit begeleidingspakket?
  • Je bouwt je gedrukte UiTagenda uit tot een professioneel communicatieproduct waarmee je je doelpubliek optimaal kan bereiken.
  • Je informeert, entertaint en stimuleert zo veel mogelijk mensen.
Voorbeelden uit de praktijk

Ontdek hoe Puurs-Sint-Amands een nieuw UiTmagazine ontwikkelde.

Laat je inspireren door HZ, het gemeentemagazine voor en door inwoners van Herzele.

Krijg nog meer ideeën met deze 5 tips voor UiTcommunicatie in Print

Meer informatie?

Contacteer partnermedewerker Toon Beullens via toon.beullens@publiq.be.