Dit is een totaalsubsidie van 15 miljoen euro, waarvan besturen via een trekkingsrecht hun deel kunnen aanvragen om lokale voucherbonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren. Hier kan je nagaan hoeveel elke Vlaamse gemeente maximaal kan opnemen.

Met deze subsidie wil de Vlaamse regering enerzijds de koopkracht verhogen van kwetsbare doelgroepen - meer bepaald huishoudens die in financiële armoede verkeren of die als gevolg van de coronacrisis in financiële armoede terecht dreigen te komen. Anderzijds wil ze de lokale economie versterken via een krachtige lokale impuls.

Ook voor vrije tijd

Onder ‘lokale economie’ kunnen we zowel lokale handelszaken als verenigingen en organisaties voor onder meer culturele evenementen, vrijetijdsbesteding, ... verstaan. Bovendien kunnen bestaande systemen van waardebonnen of voordeelpassen zoals UiTPAS of Paspartoe (in Brussel) in aanmerking komen voor het extra consumptiebudget.

Vraag de subsidie aan

Aan welke voorwaarden moet je als lokale overheid voldoen om aanspraak te maken op dit budget?

  • Dien voor 30 september 2020 een subsidie-aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur;
  • Omdat de Vlaamse Regering geen alomvattend beeld heeft op alle afzonderlijke lokale situaties, kunnen de lokale besturen zelf de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en de lokale organisaties definiëren. Die definitie en motivatie moeten worden opgenomen in een raadsbesluit dat wordt toegevoegd aan de subsidie-aanvraag;
  • Er moet een nieuw of bestaand lokaal waardebonnensysteem of voordeelpas bestaan. Binnen dit systeem kan het consumptiebudget enkel voor de afgebakende doelgroep worden ingezet;
  • Het waardebonnensysteem of de voordeelpas kan ook een samenwerking zijn tussen verschillende gemeenten en/of OCMW’s - zoals intergemeentelijke samenwerkingen, welzijnsverenigingen, autonome gemeentebedrijven, …
  • Het lokaal bestuur moet zelf de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de manier van toekennen en het gebruik en de validering van de bonnen bepalen. Wel moeten de bonnen vóór 31 december 2021 worden ingewisseld bij het lokale bestuur.

Hulp nodig?

Advies of ondersteuning nodig bij je subsidieaanvraag i.v.m. je lokale situatie? Contacteer gerust je partnermedewerker bij publiq.