Beleefpas wordt UiTPAS Beleefregio

Irina Van Goethem, coördinator van de regio, licht de oprichting van UiTPAS Beleefregio toe. "Tot voor kort konden onze jongste inwoners gebruikmaken van de Beleefpas, een spaarkaart voor cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. UiTPAS zal deze kaart nu vervangen."

"Deze verandering werd voornamelijk ingegeven door de wens om vrijetijdsactiviteiten voor een groter publiek toegankelijk te maken. Bovendien leefde het besef dat de Beleefpas niet optimaal draaide en was er de nood om te digitaliseren. Door nu ook mee te kunnen liften op het grotere UiTPAS-merk, wordt een solide basis gelegd voor een succesvol UiTPAS-verhaal,” vertelt Irina.

Intergemeentelijke samenwerking naar hoger niveau

“De omschakeling naar UiTPAS betekent niet alleen een verschuiving naar een meer inclusief systeem, maar is ook een stap vooruit in de intergemeentelijke samenwerking. Hoewel de gemeentes voorheen wel al samenwerkten rond jeugdactiviteiten, was de implementatie van UiTPAS aanvankelijk niet mogelijk door criteria zoals bevolkingsgrootte en beschikbaarheid van personeel."

"Desondanks werden initiatieven genomen, waaronder het ontwikkelen van een eigen systeem met vergelijkbare kostendeling. Door het wijzigen van enkele criteria om te kunnen starten met UiTPAS is het voor ons ondertussen wel mogelijk om te starten met UiTPAS en worden de huidige samenwerkingen verder versterkt en uitgediept.”

Extra aandacht voor mensen in armoede

“Een belangrijk aspect van de lancering van UiTPAS Beleefregio is de focus op het verlagen van drempels voor deelname voor mensen in armoede. Dit omvat niet alleen financiële ondersteuning door kostendeling, maar ook het screenen en aanpassen van lokale en regionale communicatie naar de doelgroep. Verdere samenwerkingen met partners, zoals Klus en Storzo, dragen bij aan toeleiding van de doelgroep,” voegt Irina toe.

UiTPAS als logisch gevolg

Een mijlpaal in dit proces was de oprichting van het regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie. "Sinds 2021 bestond er al een gestructureerd en gesubsidieerd intergemeentelijk samenwerkingsverband binnen jeugd, met als doel het netwerk verder uit te rollen. Dit samenwerkingsverband werd officieel erkend vanaf 2023. Door al op ambtelijk vlak intensief samen te werken, was de stap naar de introductie van UiTPAS een logisch gevolg van deze reeds bestaande samenwerkingen."

Gemeentelijk aanbod bijt de spits af

Irina: "Het UiTPAS-aanbod van de regio zal stapsgewijs worden uitgebreid, te beginnen met gemeentelijke initiatieven. Later krijgen ook verenigingen de kans om zich aan te sluiten. Uiteindelijk willen we landen bij een breed aanbod om al onze inwoners te bedienen. Wat betreft communicatie is de eerste stap in onze communicatiestrategie om UiTPAS en de voordelen bekend te maken bij de inwoners. Daarnaast is het belangrijk dat de UiTPAS consistent aanwezig blijft in de communicatie van alle gemeenten.”

Collega's als ambassadeurs van het eerste uur

"Het gemeentepersoneel wordt actief betrokken bij de introductie van UiTPAS. Zo ontvangen ze bij enkele van de deelnemende lokale besturen gratis passen om het systeem te verkennen en als ambassadeurs op te treden. Hoewel er op de vooravond van de lancering zeker nog uitdagingen en onzekerheden aanwezig zijn bij de collega’s, is er de gezamenlijke inzet en de wil om van het project een succes te maken, waardoor we met vertrouwen de laatste stappen naar de lancering tegemoet kunnen zien."

"We kijken er alvast heel hard naar uit om de gespaarde punten te zien aantikken en een breed publiek blij te maken met makkelijkere toegang tot vrijetijdsactiviteiten,” klinkt het bij Irina.

Praktijkvoorbeeld

UiTPAS Leie Schelde: gids in het brede regio-aanbod

25 jan. 2024

In de nieuwe UiTPAS-regio Leie Schelde kunnen inwoners binnenkort terecht voor een breed aanbod vrijetijdsactiviteiten. UiTPAS neemt hier een gidsfunctie op om inwoners het aanbod uit eigen regio nog beter te leren kennen.

Meer lezen

UiTPAS-regio's, steden en gemeenten

UiTPAS vind je in meer dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel

Meer lezen

Regionale aansluiting

Je UiTPAS-gemeente draait op volle toeren en je denkt aan regionale uitbreiding. Hoe begin je eraan? Wie betrek je? We maken je wegwijs in de te nemen stappen.

Meer lezen