In het voorjaar van 2022 deed Universiteit Antwerpen een bevraging bij de bezoekers en niet-bezoekers van 110 cultuurhuizen en 6 intergemeentelijke samenwerkingen, in samenwerking met marktonderzoeksbureau LMR (Local Market Research). Parallel liep een gelijkaardig onderzoek bij ongeveer 150 bibliotheken.

Cult!, UAntwerpen en LMR presenteerden de resultaten van dit gebruikersonderzoek op 25 oktober in Bibliotheek Permeke in Antwerpen.

Focus onderzoek

Het onderzoek bouwt verder op eerdere edities in 2014 en 2018, en het corona-onderzoek in 2021.

De focus ligt op het meten van gedrag, tevredenheid en motivaties bij gebruikers, bezoekers, afhakers, en niet-bezoekers van de deelnemende cultuurhuizen. Specifieke aandacht ging naar de impact op welzijn, de impact van corona en digitalisering en de doelgroep jongeren en kinderen.

In totaal vulden 26.339 respondenten de vragenlijst in, waarvan 3954 jongeren.

Beleef Weer Meer in de Bib

Het onderzoek zoekt een antwoord op volgende onderzoeksvraag en subvragen:

Wat is het gedrag, de tevredenheid en de motivaties van gebruikers, bezoekers,
afhakers en niet-gebruikers van cultuurhuizen in Vlaanderen. Welke evoluties kunnen
we detecteren?

  • Waarom bezoeken gebruikers een cultuurhuis? En welke communicatiekanalen
    gebruiken ze?
  • Hoe tevreden zijn de respondenten over het aanbod, de infrastructuur, de
  • Toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de cultuurhuizen?
  • Welke impact heeft een bezoek aan een cultuurhuis op het welzijn van zijn gebruikers?
  • In welke mate hebben corona en digitalisering een impact op de participatie van de huidige gebruikers van de cultuurhuizen? Is het wenselijk om een digitale aanbod naar de toekomst te behouden?

Benieuwd naar de resultaten?

Onderzoek in partnerschap met cult!, OP/TIL, Cultuurconnect, VVBAD, en Local Market Research.

Els Van Bosbeke
Onderzoek

Hoe gaat het met de vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen?

09 nov. 2022

Op 8 november werden de eerste resultaten bekend gemaakt van de vierde participatiesurvey: een langlopend onderzoek dat sinds 2004 in kaart brengt of en hoe vaak de Vlaming deelneemt aan sociale, sportieve en culturele activiteiten. Wat blijkt? Globaal gezien vertonen de cijfers een positieve trend - al zijn er ook redenen tot bezorgdheid.

Meer lezen
Onderzoek

Publieksparticipatie & corona

31 mei 2021

Cultuur- en vrijetijdsparticipatie in en na coronatijden: hoe ziet het publiek dit? Een overzicht van de onderzoeksresultaten van mei 2020 en 2021.

Meer lezen