Event sourcing laat je toe terug te gaan in de tijd

UiTdatabank is een event sourced database. Dat wil zeggen dat we voor elke aangemaakte activiteit, locatie of organisatie niet alleen de huidige informatie bewaren, maar ook de historiek van alle acties die gebeurd zijn om hiertoe te komen bijhouden. Vergelijk het met je bankrekening: je wil niet enkel weten hoeveel geld je nu bij de bank bewaart, maar ook hoe je aan die som komt. De actuele informatie is het resultaat van je voorbije transacties.

Replay?

Het publiq platform, met UiTdatabank als het kloppend hart ervan, groeit voortdurend. Die groei zorgt ervoor dat de manier waarop je data wilt publiceren en aanbieden wijzigt. Het meest tastbare bewijs daarvan is meertaligheid van eventdata.

Een voorbeeld: lang werd alle eventinformatie ééntalig opgeslagen. Voor het adres van Flagey zag dat er als volgt uit:

In een latere fase voegden we 3 extra talen toe aan de UiTdatabank API: Frans, Engels en Duits.

Adresinformatie en andere eventinformatie werd vanaf dan meertalig opgeslagen, zoals in het voorbeeld van het Wiels museum:

Handig! Maar...even terug naar het voorbeeld van Flagey, waarvan het adres nog ééntalig opgeslagen was.

Om ook dit adres en ander historisch aanbod op de nieuwe manier voor te stellen, moeten alle acties op een evenement opnieuw chronologisch afgespeeld worden. Dat is een replay.

Het adres van Flagey heeft na de replay; net als elke andere locatie in UiTdatabank één of meerdere language properties:

Developer experience

Die replay zorgde er dus voor dat we alle data op een uniforme wijze voorstellen en aanbieden op onze API. Dat maakt het gemakkelijker en aangenamer voor ontwikkelaars om te integreren met UiTdatabank: want de data is uniform én voorspelbaar. Net zoals het gemakkelijker is voor een hordeloper als de hordes even hoog zijn en even ver van elkaar staan.

But why?

Net zoals Rome en de meeste dingen is UiTdatabank niet op één dag gebouwd. Het systeem en dataformaat van UiTdatabank wordt in een agile proces ontwikkeld. Dat laat ons toe snel in te spelen op nieuwe noden, ons platform voortdurend en zo efficiënt mogelijk te verbeteren. Kortom, het laat ons toe de blik vooruit te houden. Of zoals een collega het ooit zei: “wie kan terugkeren in de tijd kan ook grote stappen zetten in de toekomst.”

Zin om de slag te gaan met onze gereplayde dataset?

Je kan onze API en widgets gratis proberen, zonder verplichtingen.