Regionale samenwerking: waarom?

UiTPAShouders kunnen overal in Vlaanderen en Brussel waar UiTPAS geïnstalleerd is, sparen en punten ruilen. Iemand kan bijvoorbeeld punten sparen in het zwembad van Gent, en de punten omruilen voor een gratis ticket in een Brussels cultuurhuis.

Voor het kansentarief ligt dit anders: personen met een beperkt inkomen die wonen in een bepaalde UiTPAS-stad of gemeente, hebben enkel recht op het kansentarief in die stad of gemeente.

Daarom is regionale samenwerking een goed idee: vrijetijdsparticipatie stopt immers niet aan de gemeentegrens. Door een UiTPASregio te creëren met verschillende steden en gemeenten, kunnen mensen met een beperkt inkomen voordelig deelnemen aan een breder aanbod.

En er is meer: samenwerken in een regio biedt een meerwaarde voor de (potentiële) participant, alle partners, aanbieders en de steden of gemeenten. De samenwerking is niet concurrentieel maar is net versterkend voor bestaande werkingen.

  • De (potentiële) participant kan dankzij UiTPAS in een regioverband deelnemen aan een groter en gevarieerder aanbod, wordt gestimuleerd tot smaakverbreding en krijgt een gerichte en/of extra gids in het vrijetijdsaanbod.
  • Organisatoren en verenigingen bereiken dan weer een groter potentieel publiek, krijgen extra mogelijkheden om in te zetten op doelgroepen, kunnen werken aan aanbods- en publieksafstemming en kunnen een beroep doen op extra data & kennisdeling.
  • De lokale besturen ten slotte bevorderen hun dienstverlening, kunnen aanbod en publiek beter afstemmen, een gericht doelgroepenbeleid voeren en eveneens een beroep doen op extra data & kennisdeling. En dit allemaal veel efficiënter dan wanneer elk lokaal bestuur op zichzelf werkt aan vrije tijd.

Met wie kun je samenwerken? Hoe kun je samenwerken? Welke middelen zet je in? Wat met de communicatie?

Praktijkvoorbeeld: UiTPAS Maasland

Al in 2016 startte Maasmechelen met UiTPAS. Sinds de opstart zijn er meer dan 40 lokale organisaties aangesloten bij UiTPAS Maasmechelen. In 2020 kwamen hier de stad Dilsen-Stokkem en gemeente Lanaken erbij en vormen ze samen met Maasmechelen UiTPAS Maasland. Simon Colla is coördinator van deze gloednieuwe UiTPASregio en kwam de opstart en werking toelichten op het publiqForum 2020.

Waarom is UiTPAS Maasland van start gegaan? Om alle sterktes, zwakke plekken, kansen en gevaren in kaart te brengen, werd eerst een SWOT-analyse van het project gemaakt.

Eens beslist werd om op te starten in het najaar van 2019, was een goede planning en realistische tijdlijn cruciaal om te landen bij de lancering in september 2020. Ook vertelde hij meer over de tijdsbesteding tijdens de opstartfase.

Een goed communicatieplan met nauwkeurig gekozen acties rond het project is uiteraard een essentieel onderdeel om het project goed uit te startblokken te laten schieten én om ook daarna impact te genereren. Hoe pakken ze dit aan en voor welke acties online en offline werd er gekozen?

Ten slotte geeft Simon tips voor een coronaproof lancering.

In de promovideo van UiTPAS Maasland springen verschillende elementen naar voren:

• Visuele identiteit UiTPAS Maasland
• Vrijetijdsaanbod 3 gemeenten
• 3 leeftijdscategorieën
• Gesplitst in 3 aparte video’s
• Volledige “traject” wordt doorlopen