Dorine De Vos, publiekswerker in het Red Star Line, vertelt hoe het Red Star Line families laat kennismaken met hun collectie en verhaal.