Personaliseer het campagnemateriaal

 • Verwijs naar je eigen agenda op www.uitingemeente.be
 • of naar www.cultuurcentrumX.be
 • Gebruik het UiT-logo of het UiT-logo van je stad of gemeente op het campagnemateriaal

Gebruik activerende boodschappen

Welke boodschap kan jouw inwoners of publiek weer wakker schudden?

 • "Herontdek wat er te beleven valt op www.uitingemeente.be
 • "Mis deze voorstelling niet"
 • "Doe mee met de wedstrijd en mis een gratis ticket voor..."

Voorwaarde: Er moet voldoende interessant aanbod zijn voor iedereen, en zorg ervoor dat je volledige aanbod in de UiTdatabank terug te vinden is.

Gegevensverzameling en datakwaliteit

 1. Verzamel al je relevante vrijetijdsaanbod
  - Doe een oproep bij al je organisatoren, vrijwilligers,... om in te voeren in de UiTdatabank
  - Check je gemeentelijke UiTagenda op volledigheid
 2. Zorg voor kwaliteitscontrole
  - Validatie
  - Afbeeldingen
  - Why - what - how

Verspreid ruim en gericht

Beleef Weer Meer heeft een bovenlokale component, met een radiospot, tv-spot en affiches, maar de echte kracht van de campagne ligt in de lokale zichtbaarheid ervan!

Zet je eigen kanalen en partners dus optimaal in voor een sterke lokale resultaten.

 1. Misschien heeft jouw gemeente een eigen affichenetwerk waar langs het materiaal kan verspreiden. Plaats het vooral op de andere zichtbare locaties, waar je potentieel publiek vaak komt (touchpoints), en match de boodschap met het publiek dat daar passeert.
  > Op drukke verkeerspunten, invalswegen, bushokjes, lokale middenstand, gemeentehuis (primair wervend)
  > Scholen, bibliotheek, sportcentra, lokaal dienstencentrum, cultuurhuis (secundair want deze passanten participeren al.
 2. Gebruik in het bijzonder push-communicatie zoals je gemeentelijk infomagazine, en zet het campagnebeeld op de backcover als advertentie.
 3. Zet social ads in: ruime en gerichte verspreiding via al je sociale mediakanalen, en activeer daarbij ook je vrijetijdspartners.
 4. Vergeet zeker je nieuwsbrieven niet.

UiT-communicatiemix: zit je kanalenstrategie goed?

 1. Zorg dat je agenda’s vindbaar zijn
 2. Spreek het juiste publiek aan via het juiste kanaal (push & pull)
 3. Zorg voor doorverwijzing
 4. Gebruik partnerkanalen (bib, cc, regio ...)

Gebruik je UiT-branding consequent

Je wil je inwoners immers via jouw eigen website op de hoogte brengen en heldere verwijzingen in je gedrukte en online communicatie gebruiken. Daarom kom je best naar buiten met één sterk en gekend vrijetijdsmerk voor al je kanalen.

 1. Gebruik UiT in Gemeente in al je vrijetijdscommunicatie
 2. Gebruik de url www.uitingemeente.be als alias voor je online UiTagenda

Heb je nog geen www.uitingemeente.be url? Vraag deze aan via DNS.be.

Geef goesting en neem drempels weg

 1. Zorg dat je communicatie zo ruim mogelijk aanspreekt
 2. Communiceer toegankelijk
 3. Zet UiTPAS in

Meten is nog steeds weten

Meet het effect van al je inspanningen voor de campagne.

Iedereen die het campagnemateriaal heeft gedownload, zal achteraf gecontacteerd worden met een korte bevraging. Hoe en waar heb je de campagne lokaal ingezet? Wat was het effect? Hoeveel mensen hebben je acties bereikt. Zo kunnen we de impact van de campagne meten en die bijsturen waar nodig, of leren we voor de toekomst.

 • Neem foto's van de campagne in actie op het straatbeeld, neem screenshots van sociale media-campagnes en hou magazines en nieuwsbrieven bij.
 • Gebruik UTM-parameters in de links van je online communicatie
 • Zet QR-codes (met achterliggende UTM-parameters) op je gedrukte communicatie
 • Kijk naar Google analytics op je UiTagenda

Beleef Weer Meer

Sinds ‘code geel’ gooien alle cultuur- en vrije tijdsorganisatoren hun deuren weer open. Maar volgt het publiek? Om de 'occasionale participant' te heractiveren is er nu de campagne 'Beleef weer meer'. Breng jij de boodschap mee tot bij jouw publiek?

Meer lezen

Beleef Weer Meer met UiTPAS

Hoe kun je de campagne Beleef Weer Meer inzetten om UiTPAS-participatie te bevorderen?

Meer lezen