Dit voorjaar lanceert de Vlaamse overheid in samenwerking met VRT, de Kunstinstellingen en de socio-culturele sector de koepelcampagne ‘Beleef Weer Meer’. Samen met Toerisme Vlaanderen en Event Flanders zet de campagne ook de festivalsector in de kijker bij het brede publiek.

Ga met jouw (festival)organisatie... aan de slag met de campagne om ook jouw publiek weer warm te maken!

De impact van de campagne is sterk afhankelijk van een zo breed mogelijke verspreiding onder de eindgebruikers. We willen deze collectieve inspanning en de impact ervan in kaart brengen. Daarom zullen we iedereen die het campagnemateriaal downloadt, contacteren en bevragen naar hoe de campagne lokaal werd ingezet of zal ingezet worden.

Waarom deze campagne?

Sinds ‘code geel’ kunnen we terug onbeperkt genieten van live cultuur en vrije tijd. Niet alleen zijn de theater-, concert- en filmzalen… terug open, maar ook de actieve cultuurbeleving - via de amateurkunsten of het cultureel vrijwilligerswerk - herleeft. Toch blijkt dat zowel cultuurbezoek als actieve cultuurparticipatie slechts mondjesmaat terug op gang komt. Vooral bij een deel van de occasionele cultuurbezoekers lijkt de ‘gewoonte’ om cultuurevents in te plannen en tickets te boeken doorbroken.

Heractivering van het publiek

Dit publiek van ‘light users’ kan geheractiveerd worden, door het te herinneren aan de unieke troeven van live cultuurbeleving: de ontroering, de vervoering, de spanning, het samenzijn, … De campagne ‘Beleef Weer Meer’ wil die sluimerende herinnering heractiveren en de goesting naar cultuur- en vrijetijdsbeleving in de meest brede zin opnieuw aanwakkeren.

Insteek van de campagne: herkenbare emoties

‘Beleef Weer Meer’ zet in op de herkenbare emotie tijdens en na het festivalbezoek. Visueel ligt de nadruk op de blijdschap, verwondering, ontroering, extase, overgave, verbondenheid, … die een event teweegbrengt. De baselines sporen de potentiële bezoekers aan om opnieuw die voldoening achteraf op te zoeken: “Ga voor…” De ontwikkeling van het campagnemateriaal is in handen van creatief bureau LDV en productiebureau bouncerocks.

Op maat van elke achterban

De campagne wordt als koepelcampagne gelanceerd, maar via een handige toolkit kunnen organisaties, huizen en lokale overheden het campagnemateriaal aanpassen op hun maat. ‘Beleef Weer Meer’ is aanpasbaar volgens regionale context (‘Beleef weer meer in Gent’), volgens discipline (‘Beleef weer meer in op de festivals), volgens organisatie (‘Beleef weer meer op Horst Arts & Music') en volgens medium (print en social).

Partners

Een campagne in opdracht van de Vlaamse overheid in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en Event Flanders.

Beleef Weer Meer voor andere vrijetijdssectoren

Beleef Weer Meer

Sinds ‘code geel’ gooien alle cultuur- en vrije tijdsorganisatoren hun deuren weer open. Maar volgt het publiek? Om de 'occasionale participant' te heractiveren is er nu de campagne 'Beleef weer meer'. Breng jij de boodschap mee tot bij jouw publiek?

Meer lezen