Jouw gegevens

*
*
*
*
Je gegevens worden geregistreerd in een bestand van publiq vzw met het oog op je betrokkenheid bij deze campagne. We zullen je contacteren i.v.m. opvolging en bereik van de campagne. Verder delen we je gegevens niet met derden, uitgezonderd waar dit strikt noodzakelijk is zolang de campagne loopt. We zullen je ook informeren over komende, soortgelijke activiteiten. Je kan steeds je gegevens beheren of beslissen je uit te schrijven.