Organisatie

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving in België, in Europa en in de wereld.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit en transparantie, bevorderen van solidariteit, respect voor diversiteit, pluralisme en onafhankelijkheid zijn haar belangrijkste waarden.

Onze visie voor de toekomst: onze activiteiten op alle niveaus in België verankeren, de positie van de Koning Boudewijnstichting op Europees vlak verder versterken en, op het internationale vlak, het referentiepunt worden voor grensoverschrijdende filantropie, in het bijzonder dank zij ons ‘familie’: KBFUS en KBF Canada en ons recent partnerschap met de organisatie Give2Asia.

Eén van de projecten is het initiatief Boost dat getalenteerde en gemotiveerde jongeren, die opgroeien in een kwetsbaar milieu, wil ondersteunen zodat ze een diploma hoger onderwijs kunnen behalen, hun potentieel ten volle kunnen benutten en een rolmodel kunnen worden.

Het project bestaat in Brussel, Luik, Antwerpen, Verviers, La Louvière, Bergen, Gent en Oostende en ondersteunt momenteel bijna 650 jongeren.

Om de jongeren te begeleiden in hun overgang van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt en een schakel te zijn tussen hen en de Koning Boudewijnstichting, zijn we op zoek naar een

zelfstandige coach voor jongeren (m/v/x)

in Brussel

Functieomschrijving

Opdracht


De opdracht zal gemiddeld één dag per week innemen en uit verschillende luiken bestaan:


 1. Je zorgt voor de ondersteuning, opvolging en individuele coaching van de jongeren (regelmatige individuele afspraken, opvolging van de schoolresultaten, terugkoppeling naar sociale partners, …)
 2. Je werkt samen met organisaties die expertise hebben op het vlak van mentoring om de match met de jongeren te maken
 3. Je onderhoudt contacten met mentoren van de ondersteunde jongeren
 4. Je organiseert groepsateliers in functie van de competenties en het programma (+/- 12 per jaar op woensdagnamiddag en/of zaterdagvoormiddag)
 5. Je brieft de uitvoerders van de groepsateliers en beoordeelt de kwaliteit van de ateliers
 6. Je volgt de evolutie van elke jongere op en brengt regelmatig verslag uit aan het coördinerend team
 7. Je ontwikkelt het lokale programma in functie van de noden van de jongeren en draagt bij tot de strategische visie van het programma
 8. Je levert een bijdrage aan de voortdurende verbetering van het programma (groepswerk, transversale thema’s, ….)
 9. Je assisteert het coördinatieteam bij de organisatie van de evenementen (Boost talks, week-ends, Boost Future Celebration nights, …)
 10. Je neemt deel aan officiële evenementen van de Stichting en de partners van Boost
 11. Je bouwt een lokaal Boost netwerk uit.

Profiel

Vaardigheden en attitude


 • Je kan een groep motiveren
 • Je hebt een ondernemende en enthousiasmerende attitude
 • Je bent creatief in het uitdenken van activiteiten voor jongeren
 • Je kan perfect omgaan met jongeren (16-23 jaar) en bent beschikbaar om op hun vragen te antwoorden
 • Je hebt uitstekende coachende vaardigheden
 • Je kan evaluatiegesprekken voeren
 • Je hebt een grote luisterbereidheid en empathisch vermogen
 • Ervaring met interculturele communicatie is een pluspunt
 • Je werkt autonoom
 • Je bent een zeer goede planner en organisator
 • Je hebt zeer goede noties in projectmanagement
 • Je kan samenwerken met andere teams op afstand
 • Je kan in team werken rond transversale thema’s
 • Je hebt sterke mondelinge vaardigheden
 • Je bent gestructureerd en kan samenvattingen en activiteitenrapporten maken
 • Je kan netwerken uitbouwen en onderhouden met verschillende stakeholders (ouders, scholen, bedrijven, leveranciers, partners…)
 • Je neemt initiatief en houdt van uitdagingen.

Je hebt


 • een bachelor of masterdiploma
 • kennis van de stad Brussel en haar diensten, de hogescholen, de universiteiten en de sleutelactoren van de arbeidsmarkt
 • een netwerk in Brussel
 • talenkennis: Nederlands en goede kennis van het Frans, kennis van het Engels is een pluspunt
 • kennis van de courante softwarepakketten Word, Outlook, Excel, Powerpoint

Aanbod

Als zelfstandige zal je deze opdrachten uitvoeren via een dienstverleningsovereenkomst. Een engagement op langere termijn is gewenst (minstens 4 jaar).

Solliciteren

Interesse ?

Stel je kandidaat door ons jouw CV en motivatiebrief te bezorgen via onze jobsite: https://jobpage.cvwarehouse.co...

Reageren voor: 26/09/2021
Solliciteren

Interesse ?

Stel je kandidaat door ons jouw CV en motivatiebrief te bezorgen via onze jobsite: https://jobpage.cvwarehouse.co...

Reageren voor: 26/09/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest