Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’.

Functieomschrijving

Als adjunct van de directeur - zakelijk beheerder ICT ben je verantwoordelijk voor het zakelijk beheer op het vlak van ICT.

In overleg met de leidinggevende organiseer je de besluitvorming en het financieel beheer: overheidsopdrachten, contractbeheer, contacten met een ruim netwerk van externe leveranciers en partners, budgetopmaak en -beheer.

Je ondersteunt de interne organisatie van de ICT-dienst (proces- en kennisbeheer).

Je geeft vorm aan de interne communicatie naar de VGC-personeelsleden op het vlak van ICT: procedures en kaders, handleidingen, intranetinformatie, incidentele communicatie naar de gebruikers, organisatie van vormingen (in overleg met de directie Personeel en HRM).

Je bent een aanspreekpunt voor ICT binnen de organisatie.

− Financieel beheer:

o Je begeleidt overheidsopdrachten op het vlak van ICT, in samenwerking met de aankoopdienst en de inhoudelijke en ICT-dossierverantwoordelijken.

o In samenwerking met de administratief medewerkers van de dienst organiseer je het contractbeheer op het vlak van ICT, en volg je bestellingen en facturatie op.

o Je onderhoudt contacten met een ruim netwerk van externe leveranciers en partners.

o In samenwerking met je leidinggevende ben je verantwoordelijk voor budgetopmaak en -beheer.

o Je begeleidt interne besluitvormingsprocessen voor ICT-dossiers: je volgt daarvoor de opmaak en behandeling van collegebesluiten en besluiten gemachtigd ambtenaar op.

− Interne communicatie naar VGC-personeelsleden op het vlak van ICT:

o Je bent een aanspreekpunt voor ICT binnen de organisatie.

o Je beheert procedures en kaders, en communiceert daarover.

o Je werkt mee aan handleidingen voor courante ICT-toepassingen, in samenwerking met collega’s, en communiceert daarover.

o Je zorgt voor structurele communicatie (intranet, interne infosessies …) en incidentele communicatie aan gebruikers (over nieuwe functionaliteiten, geplande werkzaamheden en soms over onverwachte storingen).

o Je ondersteunt de werking van de ICT-servicedesk.

− Je ondersteunt de interne organisatie van de ICT-dienst (proces- en kennisbeheer).

− Je ondersteunt op het vlak van ICT-strategie:

o Je bent secretaris van het ICT-stafoverleg en bent verantwoordelijk voor agenda en verslag.

o Samen met je leidinggevende en de teamverantwoordelijken geef je vorm aan de ICT-planning en-strategie.

Profiel

1. Je hebt een masterdiploma behaald.

− Of je hebt een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit).

− Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).

− Of je kunt aantonen dat je laatstejaars masterstudent 2023-2024 bent. Je kunt dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.

2. Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

3. Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

De VGC biedt je een mensgerichte en leerrijke werkomgeving, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je leest hieronder wat de VGC nog meer te bieden heeft om elke dag het beste uit jezelf en uit Brussel te halen.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan behoud je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie.

Salaris

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

We nemen je relevante beroepservaring onbeperkt mee in de berekening van je salaris. Hiervoor komt ervaring in de privésector, bij de overheid en als zelfstandige in aanmerking. In de onderstaande tabel zie je bijvoorbeeld de evolutie in het salaris voor iemand die alleenstaand is en geen personen ten laste heeft.

Salarisschaal A111

Bruto Netto

€ 3.826,51 € 2.474,32

Aantrekkelijke extra’s

− Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.

− Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.

− Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

- Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.

- Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

- Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.

- Afhankelijk van je job kun je tot 2 dagen per week telewerken.

- Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Ontwikkel jezelf

Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen om je competenties verder te verdiepen en uit te breiden. Daarmee start je al volop tijdens je inwerktijd die 12 maanden duurt.

Zot van Brussel?

Je krijgt jaarlijks een bruto stadspremie van 1240 euro als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Heb je zin om naar Brussel te verhuizen? Dan heb je eenmalig recht op een bruto verhuispremie van 2480 euro. Netto hou je iets meer dan de helft van het brutobedrag over.

Groene mobiliteit

− Als werknemer bij de VGC krijg je een abonnement op de MIVB om je in Brussel vrij te kunnen verplaatsen.

− Je krijgt ook een abonnement op De Lijn en/of de NMBS voor je woon-werkverkeer.

− Je ontvangt een fietsvergoeding van 0,35 euro voor elke kilometer die je naar en van je werk aflegt met de fiets.

− Er zijn dienstfietsen beschikbaar voor dienstverplaatsingen.

Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met dinsdag 21 mei 2024.

Reageren voor: 22/05/2024
Solliciteren

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met dinsdag 21 mei 2024.

Reageren voor: 22/05/2024
Categorie
ICT & internet
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest