Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B


buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt


door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie
De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Aanbod

Met deze halftijdse contractuele functie als deskundige bij gemeenschapscentrum Ten Noey kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.
Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket


Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR (bij voltijdse tewerkstelling). Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 1.204,79 EUR en een netto maandwedde van 1.063,92 EUR (bij halftijdse tewerkstelling). Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je


voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en


telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van deskundige – zakelijk beheerder (niveau B) bij gemeenschapscentrum Ten Noey (Sint-Joost-ten-Node).


Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein.Als deskundige zakelijk beheer ben je verantwoordelijk voor de zakelijke processen, de financiële verwerking, het beheer van de vzw en de personeelsbeheerstaken van gemeenschapscentrum Ten Noey. Daarnaast ben je in samenspraak met de verantwoordelijke stafmedewerker verantwoordelijk voor de zakelijke processen en financiële verwerking binnen het samenwerkingsverband Regio Noord (bestaande uit de gemeenschapscentra Everna, Ten Noey, De Kriekelaar en De Linde).Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.


Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:


− Samen met de centrumverantwoordelijke vertaal je het inhoudelijk beleid naar een


zakelijk en financieel beleid.


− Je werkt lokale aankoopprocedures uit voor het gemeenschapscentrum. Je voert ze uit,


evalueert ze en stuurt ze bij. Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:− Je bent verantwoordelijk voor de financiële rapportering aan het bestuursorgaan van de vzw en aan de subsidiërende overheden.− Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. zakelijk beheer en aan overlegvormen


binnen de VGC. Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:− Je uniformiseert en optimaliseert de zakelijke processen van het gemeenschapscentrum.


Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein


(voorbereiden, analyseren en uitvoeren):


− Je stelt lokale onderhoudscontracten op en staat in voor de opvolging.


− Je stelt prijsafspraken en contracten op en beheert deze.


− Je stelt verzekeringsdossiers op en staat in voor de opvolging.


− Je beheert de personeelsadministratie.


− Je beheert de vzw-financiën.


− Je staat in voor de opvolging en uitvoering van de wettelijke vzw-verplichtingen.


Inschakelen in de brede werking van het gemeenschapscentrum.


− Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.


− Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.


Zie onze website www.vgc.be/vacatures voor meer informatie en alle gevraagde documenten.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 25 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur deskundige – zakelijk beheerder GC Ten Noey’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 25/04/2021
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard cv volledig en correct in en stuur het ten laatste op zondag 25 april 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur deskundige – zakelijk beheerder GC Ten Noey’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacantefuncties-bij-de-vgc.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 25/04/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest