Organisatie

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw.

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw is op zoek naar een werkbegeleider ter ondersteuning van de operationele werking van onze Kringwinkel, Heidebloemstraat 93 te Geel

Functieomschrijving

 • Vlot verloop van de in- en uitgaande goederenstroom; aansturen van de plaatselijke sorteerlijnen
 • Persoonlijke en technische begeleiding en ondersteuning van onze medewerkers in winkel en magazijnen:

Concreet houdt dit o.a. in: (niet limitatieve lijst)

 • - Opvolgen en begeleiden van de inkomende en uitgaande goederen
 • - Onderhouden van volledige goederenregistratie
 • - Garanderen van een vlot verloop van de goederenstroom
 • - Garanderen dat steeds aan de kwaliteitseisen voldaan wordt
 • Ondersteuning van winkelwerking en andere deelprojecten
 • De werkbegeleider wordt op zijn beurt ondersteund door en legt verantwoording af aan de stafmedewerker productie en goederenstromen.

Taakomschrijving Algemeen

 • Coachen, begeleiden en ondersteunen van het personeel, in de winkel, magazijnen en medewerkers onderweg.
 • Actief meewerken op de werkvloer, met een duidelijk ondersteunende rol naar de werknemers
 • Permanent overleg met de andere werkbegeleiders en stafmedewerkers om de verschillende activiteiten op elkaar af te stemmen
 • Een structurele organisatie van de magazijnen en de transporten waarborgen en onderhouden.
 • Transporten optimaliseren en beheer van het wagenpark
 • Doorstroming goederen verzekeren
 • Afvalbeheer, afvalregistratie
 • Opvolging ophaalploegen
 • Ondersteuning bieden aan de collega's winkel en productie indien nodig.
 • Back up voor de collega werkbegeleiders productie (opstarten, opvolgen)
 • Winkelpermanentie op zaterdag in een beurtrol met de collega’s leidinggevenden

Taakomschrijving specifiek werkbegeleider transit zone

 • Onthaal medewerkers
  • Afwezigheidsmeldingen aannemen en de dagplanning aanpassen
  • Beheer tijdsregistratiesysteem en verlofaanvragen
 • Structuur magazijn bewaren en aanpassen volgens de noden
 • Werkmateriaal beheren en verdelen
 • Bedienen heftruck, stapelaar en textielpers samen met het beschikbare personeel
 • Zorgen dat bestellingen voor de winkels klaar staan en tijdig geleverd worden
 • Verkoop aan handelaren coördineren
 • Coördinatie huis aan huis inzameling
 • Beheer afvalcontainers
 • Planning vrachtwagens
 • Administratie tijdig uitvoeren
  • Bijhouden KPI's
  • Afvaladministratie
  • Inzamelcijfers textiel doorgeven aan dispatching
  • Verkoop documenten doorspelen
 • Opvolging wagenpark Transit Zone
 • Begeleiding personeel op de werkvloer

Profiel

 • Je beschikt over een rijbewijs B (en een eigen wagen)
 • Je bent iemand die de handen uit de mouwen steekt
 • Je bent klantgericht
 • Je hebt voeling met de werknemers in een sociaal-economie bedrijf
 • Je beschikt over communicatieve en educatieve vaardigheden, aangezien overleg, leidinggeven en delegeren sleutelbegrippen zijn voor uw functie
 • Kennis van Frans, Engels of Arabisch is een meerwaarde
 • Je kan zowel zelfstandig taken uitvoeren als in team functioneren
 • Je bezit praktische kennis van MS Office
 • Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of hoger
 • Je beschikt over logistieke vaardigheden
 • Je beschik over een geldig heftruckcertificaat of bent bereid dit op korte termijn te behalen.
 • Je durft beslissingen nemen en deze ook in uitvoering brengen
 • Je bent bereid om de 3 weken op zaterdag te werken. U krijgt hiervoor uiteraard een vrije dag in de week.

Aanbod

 • Contract van bepaalde duur. Na positieve evaluatie, contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens barema PC 327.1, cat.4
 • Werknemers die voordien een gelijkaardige functie uitoefenden in een Sociale Werkplaats/Maatwerkbedrijf:
 • De toe te passen anciënniteit is gelijk aan de effectieve anciënniteit in dezelfde functie
 • De toe te passen anciënniteit is gelijk aan 0 jaar
 • voor werknemers uit de social profit wordt ten minste de helft van de anciënniteit in een gelijkaardige functie toegekend
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen