Profiel

Kennis en ervaring


 • ervaring met jeugdwerk(methodieken)

 • inzicht in de leefwereld tieners en jongeren (cultureel, sociaal,…)

 • oog voor talentontwikkeling

 • spelmethodologie en creatieve technieken

Vaardigheden


 • zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen

 • beschikken over organisatietalent

 • jongeren durven aanspreken en vertrouwen geven

 • activiteiten kunnen organiseren en begeleiden

 • netwerken kunnen opbouwen en onderhouden

 • nauwkeurig en met zin voor orde werken

 • in teamverband kunnen werken

 • conflicthantering

Houding en gedrag


 • respect voor de eigenheid van tieners en jongeren

 • vertrekken van de positie, wensen, kansen en kunnen van de jongeren

 • voorbeeldfunctie

 • je bent sportief

 • loyaal

 • standvastig

 • flexibele houding tav avond en weekend werk

Organisatie

JES vzw

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie met een werking op het vlak van vrije tijd in de stad (jeugdwerk, kadervorming, jeugdculturele projecten,…), opleiding van werkloze jongeren en kansenverhoging voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op en af met mogelijkheden.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

JES heeft werkingen in Antwerpen, Brussel en Gent.

Voor meer info over JES: www.jes.be en jesgent.be

Aanbod

 • 4/5de contract van onbepaalde duur

 • Barema PC 329

 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding

 • Verplaatsingsvergoeding

 • Aandacht voor de balans werk en privéleven dankzij flexibele werkuren

 • Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden

 • Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job
 • Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Functieomschrijving

JES GENT is op zoek naar 1 vindplaatsgerichte jeugdwerker (4/5de). De vindplaatsgerichte werk(st)er zal hoofdzakelijk ingezet worden in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en zal er voorzien in een kwalitatief mobiel aanbod voor tieners en jongeren in de wijk. De Stad Gent maakte via een “Open Call Jeugdwelzijnswerk” middelen vrij voor het versterken van kwetsbare jongeren in de Stad. Deze vacature kadert binnen deze contouren.

Functieomschrijving:


 • Continu behoeftenonderzoek bij jongeren in de wijk

 • Uitbouw van het vindplaatsgerichte /mobiele jeugdwerk
  • Doelgroep opzoeken op de plaatsen waar ze zich bevinden

  • Contact krijgen en kennis maken met hun situatie

  • Groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten opzetten

  • Dit activiteitenaanbod vormgeven, promoten, faciliteren en begeleiden

  • Contacten onderhouden met ouders, buurtbewoners en de verschillende gemeenschappen uit de buurt

  • Samenwerken met en ondersteunen van de Plein Patrons (vrijwilligers) uit de wijk

  • Behartigen van de signaal/welzijnsfunctie


 • Uitbouw gebeurt in nauwe samenwerking met de collega binnen het project Plein Patrons én het bredere vrije tijdsteam van JES Gent.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen