Profiel

Je krijgt heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht:


Leiding geven


 • Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen, grenzen stellen.
 • ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwacht verandert

Inhoudelijke Kennis


 • Kennis van de leefwereld van kinderen, jongeren en hun begeleiders
 • Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met groepen (vormingswerk)
 • Kennis van kunsteducatief werken en spelmethodieken

Creativiteit en Flexibiliteit


 • Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen
 • Verbanden kunnen leggen en vandaaruit nieuwe inhoud (mee) creëren
 • Kansen zien
 • Concepten (abstracte vormingsvragen) kunnen uitwerken tot een accurate en uitvoerbare vorming of cursus

Planmatig en resultaatgericht werken


 • Logistieke taken uitvoeren en/of overzien (vb. het boeken van een locatie)
 • Een cursus/vormingsessies kunnen plannen van A tot Z: een vorming of cursus kunnen vertalen naar een kwaliteitsvol initiatief
 • Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering
 • Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde
 • Initiatief nemen wanneer nodig in het proces

Schriftelijk communiceren


 • Zeer begrijpelijk en correct schriftelijk communiceren
 • Het taalgebruik en medium van communicatie aanpassen aan de doelgroep en het doel

Bij voorkeur ben je reeds in het bezit van een attest ‘instructeur in het jeugdwerk’


Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Organisatie

Koning Kevin vzw

Koning Kevin is een Vlaamse jeugdwerkorganisatie.

Koning Kevin profileert zich als een vormings- en vakantieorganisatie met een specifieke aanpak en eigen vormings- en cursusaanbod enerzijds en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds.

Koning Kevin wil een impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden… aan bod komen.

Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 9 personeelsleden en een 300-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Als verantwoordelijke vorming kom je terecht in het 4-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt. Het team bestaat uit 2 personen die de verantwoordelijkheid dragen over het vormingsluik van de organisatie en uit 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het vakantieluik. Het inhoudelijk team wordt aangestuurd door de Algemeen Coördinator.

Aanbod

 • Aangename werksfeer in een 9-koppige creatieve ploeg.
 • De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
 • Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b
 • Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
 • Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
 • Er is een mogelijkheid voor thuiswerk. Dit bedraagt een dag per week.
 • Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
 • Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
 • De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang de toegekende anciënniteit.
 • Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
 • De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster.
 • Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Functieomschrijving

Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de gehele organisatie en uitvoering van vormingen en cursussen voor jongeren en (jeugdwerk)organisaties.


In deze functie treed je op als een vrijwilligerscoördinator
die in tandem met je collega een ploeg van om en bij de 50 instructeurs (= aantal vrijwillige instructeurs dat meedraait in het vormingsluik) aanstuurt. Deze instructeurs nemen de begeleiding van vormingen en cursussen op zich. Als medewerker ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van deze initiatieven, het samenstellen van de begeleidersploegen, de organisatie van de vormings- en ontmoetingsweekends en de vrijwilligerscoaching in het algemeen.


Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld zelf ook eens een animatorcursus geven.


Doorheen het jaar ben je, naast de inhoudelijke opvolging van de vormingen en cursussen, ook betrokken bij het ontwikkelen en uitdenken van nieuwe vormings- en cursusconcepten die een plaats krijgen in het aanbod van de volgende jaren. Anderzijds ben je ook een aanspreekpunt voor organisaties die bij Koning Kevin een vorming of cursus willen aanvragen.


Naast de ontwikkeling van dit aanbod denk je mee na over de brede communicatie die hierbij komt kijken (teksten schrijven, grafische vormgeving, mailings…).

Solliciteren

Solliciteer tem vrijdag 20/08 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.

 • Een eerste gespreksronde is gepland op zondag 29/08 tussen 10.00u en 18.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op donderdag 02/09 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

Reageren voor: 20/08/2021
Solliciteren

Solliciteer tem vrijdag 20/08 via vacature@koningkevin.be. Gelieve zowel een afzonderlijke motivatiebrief als CV toe te voegen aan de e-mail, ter attentie van Dries Van Itterbeeck, algemeen coördinator.

 • Een eerste gespreksronde is gepland op zondag 29/08 tussen 10.00u en 18.00u.
 • Een tweede gespreksronde is gepland op donderdag 02/09 tussen 18.00u en 22.00u.
 • Tussen de eerste en tweede gespreksronde voorzien we een schriftelijke test.
 • Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk.

Het personeelsbeleid van Koning Kevin is gebaseerd op diversiteit en gelijkheid van kansen. Wij selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit, …

Reageren voor: 20/08/2021
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant