Profiel

DIPLOMA : In het bezit zijn van een Technisch Master diploma (Ingenieur, Architectuur,..)

Tweetalig : Selor attest : artikel 12 of niveau 1.

COMPETENTIES

-Grondige kennis van de te behandelen technische materie

-Kennis van managementtechnieken

-Kennis van communicatietechnieken

-Conflictbeheer

-Ervaring van minimaal 5 jaar in het beheer van een dienst.

- Analyseren, leerbekwaamheid/zelfontwikkeling, beslissen, een ploeg leiden, de verandering besturen, handelen met loyauteit, samenwerken/groepsgeest, resultaatsgericht werken.

Organisatie

Gemeentebestuur Evere

Aanbod

Indiensttreding: Onmiddellijk.

Overeenkomst: Contract van onbepaalde duur. Mogelijkheid tot vaste benoeming.

Voordelen: Mogelijkheid tot tussenkomst in de verplaatsingskosten (MOBIB), bedrijfsparking, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Evenwicht privé/professioneel leven.

Functieomschrijving

OPDRACHT

Als hoofd van de sector Studie-beheer van het gebouwde die 4 diensten telt (Architectuur, Mobiliteit, Stedenbouw, Patrimonium/Grondbedrijf), draag ik de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en doeltreffendheid van de geleverde dienst. Teneinde dit doel te bereiken, coördineer ik de activiteiten van de verschillende onderdelen van de sector, draag ik bij tot een optimale interne en externe communicatie en waak ik over de loyale uitvoering van de genomen beslissingen. Ik evalueer constant de prestaties van de sector en geef de nodige organisatorische impulsen binnen de diensten die er deel van uitmaken.

Als lid van het directiecomité sta ik de Gemeentesecretaris bij in de voorbereiding van de besluitvorming, de transversale vertaling van de geformuleerde strategische objectieven door de politieke organen alsook in de ontwikkeling van een organisatiecultuur die zowel klantvriendelijk als resultaatgericht is.Ik sta in voor de promotie van en heb een voorbeeldfunctie betreffende de waarden vooropgesteld door het Bestuur.

VOORNAAMSTE TRANSVERSALE ACTIVITEITEN

* Beheer van de sector :

Opmaak en voorstel van strategische objectieven aan het directiecomité gebaseerd op politieke beslissingen

Bepaling en supervisie over het operationeel plan met de operationele verantwoordelijken van mijn sector

Supervisie en validatie van de uitvoering van de strategische- en operationele objectieven van de sector

Analyse van de overeenstemming van de projecten met de strategische objectieven

Algemene evaluatie van de projecten

Informatie en voorstellen aan de hiërarchie

Opstellen van nieuwe interne procedures in samenhang met andere sectoren

Algemene controle van de begroting van de sector op basis van de voorstellen van de operationele verantwoordelijken

Toezien over de begrotingsreporting door de operationele verantwoordelijken

Toezicht houden op de naleving van de wetgeving met betrekking tot de sector

Vooruitziend beheer van het kader en de effectieven van de sector

Verantwoordelijkheid voor de interne controle van de sector door middel van opvolgings- en prestatieindicatoren

* Beheer van de operationele verantwoordelijken van de sector

Coördinatie en supervisie van de operationele verantwoordelijken van de sector

Aanwerving van directe medewerkers, evaluatie van de prestaties van de diensten en operationele verantwoordelijken

Supervisie van het vormingsplan van de sector

Individueel beheer en ontwikkeling van de medewerkers

Mededeling van de noodzakelijke informatie aan de ploegen en de hiërarchie

* Administratief beheer

Validatie van de inkomende en uitgaande briefwisseling

Validatie van de dossiers onderworpen aan interne en externe controle

Validatie van de dossiers voorgelegd aan het college en aan de raad

Solliciteren

Via de site www.evere.be

Reageren voor: 02/10/2020
Solliciteren

Via de site www.evere.be

Reageren voor: 02/10/2020
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest