Profiel

Als verantwoordelijke vakantiewerking krijg je heel wat verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Naast een zekere maturiteit en relevante ervaring in het (bredere) jeugdwerk worden volgende competenties verwacht binnen deze functie :

Leiding geven
- Sturen, motiveren en coachen van vrijwilligers, feedback geven en bijsturen, grenzen trekken
- ‘Situationeel’ leiding geven: je gedrag aanpassen aan wat de context nodig heeft, ook als die onverwacht verandert
Inhoudelijke Kennis
- Kennis van de leefwereld van kinderen en hun ouders
- Voldoende ervaring in het (methodisch) werken met kinderen en jongeren
- Kennis van muzisch en kunsteducatief werken
Creativiteit en Flexibiliteit
- Kunnen inspelen op onverwachte omstandigheden: oplossingsgericht denken en handelen
- Verbanden kunnen leggen en vandaaruit nieuwe inhoud (mee) creëren
- Kansen zien
- Concepten uitwerken
Planmatig en resultaatgericht werken
- Het groter geheel zien
- Een vakantie/activiteiten van A tot Z kunnen plannen: met veel elementen rekening kunnen houden
- Zich aan een planning kunnen houden tijdens uitvoering
- Het resultaat voor ogen houden en ondernemend zijn om dat te bereiken van het begin tot het einde
- Initiatief nemen wanneer nodig in het proces
Hiernaast ben je bereid tot wisselende uren, weekend- en avondwerk, woon je bij voorkeur in (het oosten van) Vlaams-Brabant en ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Organisatie

Koning Kevin vzw
Koning Kevin is een rasechte jeugdwerkorganisatie actief over heel Vlaanderen. Koning Kevin profileert zich als een vormingsorganisatie met een specifieke aanpak en eigen kadervormingslijn enerzijds, en een eerstelijnswerking (vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren) anderzijds. Koning Kevin wil impact hebben op de brede maatschappij door speelsheid, verantwoordelijkheid en bezieling te stimuleren bij kinderen en jongeren en hun begeleiders. Zij programmeert een waaier aan initiatieven waarin dans, drama, muziek, beeld, media, spel, maar ook creatief denken, figurentheater,... aan bod komen. Koning Kevin heeft een actieve en gevarieerde personeelsploeg van 9 personeelsleden en een 300-tal vrijwilligers. De thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo dat door Koning Kevin wordt uitgebaat als jeugdverblijfcentrum Heiberg.

Aanbod

• Aangename werksfeer in een 9-koppige creatieve ploeg.
• De wedde is bepaald volgens PC 329.01 volgens het barema B1c. Relevante ervaring wordt erkend.
• Na 4 jaar maak je een baremasprong naar B1b.
• Verplaatsingen in opdracht worden vergoed.
• Woon-werk verkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald.
• Er is een mogelijkheid voor thuiswerk tijdens één dag per week.
• Er worden maaltijd- en eco-cheques uitgekeerd.
• Er is een vergoeding voor gsm-verbruik, internetverbruik en een bureauvergoeding voor thuiswerk.
• De jaarlijkse vakantie vermeerdert naargelang toegekende anciënniteit.
• Er zijn 4 buitenwettelijke feestdagen.
• De arbeidsduur bedraagt 38 uren per week in een flexibel uurrooster.
• Weekend- en avondwerk worden regelmatig verwacht.

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het eerstelijns-luik van Koning Kevin. Concreet gaat dit over de volledige organisatie (van A tot Z) en de uitvoering van vakantieprojecten voor kinderen en jongeren.

In de eerste plaats ben je een vrijwilligerscoördinator die een ploeg van om en bij de 200 jongeren aanstuurt die de begeleiding van deze initiatieven op zich nemen. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van onze initiatieven, het samenstellen van de begeleidersploegen, de organisatie van de vormings- en ontmoetingsweekends en de vrijwilligerscoaching in het algemeen.

Daarnaast sta je ook zelf in het werkveld om rechtstreeks met kinderen en jongeren aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van je job bestaat uit inschakelingen. Dit betekent bijvoorbeeld cursussen begeleiden of meegaan op vakanties als begeleider of coördinator. Dit om de voeling met de werking te behouden.

Het zwaartepunt van deze functie ligt in de zomerperiode waarin het meerendeel van het vakantieaanbod wordt uitgevoerd.

Je komt terecht in het 4-koppig inhoudelijke team van de organisatie. Binnen dit team worden de inhoudelijke lijnen van de organisatie uitgezet en bewaakt.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant