Organisatie

Brussel-Musea-Tentoonstellingen vzw

Peperstraat 1 - 1000 Brussel

Functieomschrijving

Functieomschrijving: Onder het gezag van de operationeel verantwoordelijke van de Musea en in samenwerking met de verantwoordelijke conservatoren van de Musea is de verantwoordelijke installaties en veiligheid, in samenwerking met de betrokken diensten van de Stad Brussel, en in het bijzonder met het Departement Openbaar Patrimonium dat belast is met het onderhoud van de gebouwen van de Stad, belast met de technische opvolging van de installaties van de Musea van de Stad Brussel. De verantwoordelijke infrastructuur en preventie zorgt ervoor dat de best mogelijke omgeving wordt geboden voor het tentoonstellen en conserveren van de werken en draagt bij aan het onderhoud van technische oplossingen voor de gezondheid en de veiligheid van de gebouwen. Hij of zij is ook verantwoordelijk voor het bijwerken, implementeren en opvolgen van het risicopreventieplan van het museum (procedures in geval van brand, evacuatie, detectiesystemen, videobewakingscamera's, enz.). Hij of zij werkt in een transversale functie in samenwerking met de wetenschappelijke, educatieve, administratieve en onthaaldiensten van het museum.

Takenpakket :

• instaan voor de controle van de technische en logistieke installaties van de musea;
• in samenwerking met de betrokken diensten van de Stad, instaan voor de schoonmaak en het onderhoud van de gebouwen en de technische installaties van de musea (elektriciteit, airconditioning, verlichting, audiovisuele apparatuur, veiligheid, ticketsystemen, liften, daken enz.);
• in samenwerking met de directie en de verantwoordelijke conservatoren van de verschillende museumsites, het risicopreventieplan (personen, gebouwen, kunstwerken) actualiseren en opvolgen in het kader van het Safety & Security-programma van de musea;
• de planning, de ontvangst en het toezicht bij tussenkomsten van externe dienstverleners coördineren;
• bijdragen aan het vaststellen, begroten en plannen van de technische behoeften van de musea;
• technische expertise verstrekken in het kader van bepaalde inrichtingsprojecten van de musea;
• instaan voor de opvolging van de bestaande contracten met technische dienstverleners;
• in het kader van de verlenging of lancering van overheidsopdrachten in verband met de installaties, de technische specificaties voor de bestekken opstellen, bijdragen aan de kostenraming en aan de zoektocht naar te contacteren dienstverleners;
• instaan voor de uitvoering van de reglementaire technische controles;
• de individuele maatregelen van dit preventieplan uitvoeren;
• waken over de vlotte doorgifte van nuttige informatie aan de teamleden van de musea (conservatoren, bewakers, secretariaat enz.) en aan de andere betrokken diensten van de Stad;
• de taken van de polyvalente medewerker van de musea coördineren;
• bijdragen aan de opstelling en opvolging van de budgetten voor deze taken;
• rapporten, nota's, verslagen enz. opstellen;
• administratieve taken in verband met de functie uitvoeren.

Profiel

• uitstekende beheersing van het Frans of het Nederlands en functionele kennis van de andere taal;

• kennis van de musea en/of de historische monumenten en van de cultuursector;

• kennis van de wetgeving inzake veiligheid;

• bekwaamheden op het gebied van geïntegreerd projectbeheer;

• goede redactionele en mondelinge vaardigheden;

• beheersing van de basiscomputerprogramma's (Office, internet enz.) op pc;

• luistervaardig en vermogen om in groep te werken;

• zin voor initiatief en vermogen om zelfstandig te werken;

• zin voor synthese, discipline en methodisch werken;

• aanpassingsvermogen;

• zin voor openbare dienstverlening.

Diploma’s: Minimaal een opleidingsgetuigschrift hoger onderwijs van het korte type (bachelor)
Ervaring: Minstens drie jaar ervaring in een functie als technisch manager in een gebouw dat toegankelijk is voor het publiek. Ervaring met het beheer van beschermde gebouwen en museumfaciliteiten is een pluspunt.

Aanbod

Type arbeidsovereenkomst: Vervangingsovereenkomst

Uurrooster: voltijds, normale kantooruren, occasionele aanwezigheid 's avonds of tijdens het weekend.

Loon volgens de weddeschaal van de Stad Brussel afhankelijk van het diploma en de anciënniteit. Mogelijkheid om taalpremies te ontvangen. Maaltijdcheques en terugbetaling van het MIVB-abonnement.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest