Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Directie Personeel en HRM

Rekruteren en selecteren, lonen berekenen en betalen, opleidingen organiseren, langdurig zieken begeleiden …. Dat en nog veel meer doet de directie Personeel en HRM. We begeleiden onze personeelsleden bij alle aspecten en stappen in hun loopbaan bij de VGC. We zijn een dynamische en innovatieve dienst met leuke collega’s en fijne uitdagingen.

Functieomschrijving

Als verantwoordelijke HR-administratie & payroll geef je leiding aan een gemotiveerd team van 12 ervaren hard HR-medewerkers. Jouw team zorgt voor de ondersteuning die onze 1200 VGC-collega’s nodig hebben om zich maximaal te kunnen inzetten voor Brussel en de Brusselaars:

 • de berekening en uitbetaling van lonen, maaltijdcheques, vakantiegeld …
 • arbeidscontracten, verlofvormen en al hun administratieve verplichtingen
 • ziektemeldingen en de begeleiding van langdurige zieken
 • eindeloopbaanaspecten bij pensioen en vertrek uit de organisatie

Deze leidinggevende functie biedt heel wat inhoudelijke variatie en groeimogelijkheden. Zo kan je op termijn evolueren naar de hogere graad van coördinator. Bovendien kan je je persoonlijke en professionele talenten ook onbeperkt blijven ontwikkelen dankzij ons gloednieuw Groeiplatform. Op dit digitale leerplatform van onze collega’s Leren en Ontwikkelen vind je heel wat autonome cursussen, maar ook interne en externe klassikale opleidingen.

Je opdrachten

 • Je stuurt een team aan dat bestaat uit een 12-tal medewerkers die elk hun eigen expertise hebben.
 • Je bent de verbinding tussen personeelsadministratie, personeelsbudgetten en ruimere HR-aspecten.
 • Je geeft mee vorm aan onze procedures en dienstverlening.
 • Je neemt het kennismanagement en de kwaliteitsbewaking rond personeelsadministratie op.
 • Als leidinggevende maak je deel uit van het kernteam van de directie Personeel en HRM. Dit betekent dat je mee aan het stuur zit en ook af en toe deelneemt aan selectieprocedures als jurylid.
 • Je bent de rechterhand van de directeur Personeel en HRM op het vlak van personeelsadministratie.
 • Je geeft advies aan leidinggevenden en personeelsleden over personeelsadministratie, de rechtspositieregeling, arbeidsrecht, RSZ …

Al onze collega’s binnen de directie Personeel en HRM zijn enorm trots op wat we doen voor de VGC en de Brusselaar. Meer dan 1200 VGC’ers zetten zich elke dag in voor onze stad en haar inwoners. Zij verdienen dan ook een actief HRM-beleid op het vlak van rekrutering, groei- en loopbaanmogelijkheden, diversiteit en inclusie, welzijn en personeelszorg.

Profiel

Je bent master.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • Je hebt ervaring als leidinggevende.
 • Je hebt oog voor zowel het welzijn en de ontwikkeling van je medewerkers, als de performantie van de dienstverlening.
 • Je denkt oplossingsgericht.
 • Je werkt nauwkeurig.
 • Je vindt het belangrijk je expertise op vlak van personeelsadministratie en arbeidsrecht te blijven ontwikkelen.

Extra troef:

 • Een grote interesse en aandacht voor diversiteit en inclusie.

Aanbod

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal A111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Evenwicht in je leven

 • Als je voltijds werkt, heb je elk jaar 35 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Afhankelijk van je job kan je tot 2 dagen per week telewerken.
 • Er zijn vele verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest